Predsednik VZMD je danes na Agencijo za trg vrednostnih papirjev (ATVP), ki je na podlagi izrecnega zakonskega pooblastila zadolžena za vršenje nadzora nad prevzemi, naslovil zaskrbljeno vprašanje, vezano na predloge sprememb in dopolnitev Zakona o prevzemih (ZPre-1). VZMD je večkrat ter na vseh relevantnih ravneh podal strokovno utemeljene predloge sprememb in dopolnitev (prevzemne) zakonodaje, hkrati pa informacije o pereči problematiki posameznih konkretnih primerov prevzemov posredoval tudi ATVP, ki naj bi s tem v zvezi (npr. glede deleža glasovalnih pravic iz terminskih pogodb, s tem povezanega poročanja, nadomestnih ponudb z obveznicami, ipd.) že pred časom podala Ministrstvu za gospodarstvo predloge za spremembo ZPre-1. »Spričo številnih konkretnih primerov izigravanj in oškodovanj malih delničarjev je VZMD primoran ponovno intenzivirati prizadevanja na zakonodajnem področju - posebej glede na pretekla zagotovila pristojnih Ministrstev (tudi v kontekstu vključevanja Slovenije v OECD), katerih realizacija se po letu dni - kot vse kaže - žal še niti ne nakazuje,« je tokratno pismo strnil mag. Kristjan Verbič.

 

VZMD na področju prevzemov v Republiki Sloveniji že vrsto let zaznava in opozarja na številne pomanjkljivosti, ki se odražajo predvsem v krnenju in prizadetosti pravic malih delničarjev ter posledično njihovem sistematičnem oškodovanju. Dosedanje aktivnosti VZMD so z namenom izboljšanja stanja na omenjenem akutnem področju potekala predvsem v dveh smereh. Po eni strani je VZMD na vseh relevantnih ravneh podajal strokovno utemeljene predloge sprememb in dopolnitev (prevzemne) zakonodaje, po drugi strani pa je preko pisnih in ustnih kontaktov informacije o pereči problematiki posameznih konkretnih primerov prevzemov posredoval tudi Agenciji za trg vrednostnih papirjev (ATVP). S slednjim so si v VZMD prizadevali vzpostavili mehanizem, preko katerega bi ATVP, kot nadzorniku na tem področju, posredovali konkretne informacije ter ugotovitve o praksah in vzorcih ravnanj, ki pomenijo neupravičeno oškodovanje malih delničarjev.

 

Glede na dejstvo, da je ATVP na podlagi izrecnega zakonskega pooblastila zadolžena za vršenje nadzora nad prevzemi ter glede na to, da je VZMD - tudi iz naslova neposrednih in uradnih stikov s predstavniki ATVP - poznano, da je Agencija za posamezne konkretne probleme (npr. glede deleža glasovalnih pravic iz terminskih pogodb, s tem povezanega poročanja, nadomestnih ponudb z obveznicami, ipd.), ki izhajajo iz neustreznih zakonskih rešitev, pristojnemu Ministrstvu za gospodarstvo že posredovala nekatere predloge za spremembo Zakona o prevzemih (ZPre-1), se je predsednik VZMD na ATVP obrnil z vprašanjem, ali razpolagajo s kakršnokoli informacijo o tem, kdaj in kakšen predlog sprememb ZPre-1 naj bi bil poslan v proceduro za njegov sprejem.

 

»VZMD je namreč primoran - spričo številnih konkretnih primerov izigravanj in oškodovanj malih delničarjev - ponovno posredovati svoje predloge sprememb in dopolnitev področne zakonodaje ter intenzivirati prizadevanja na zakonodajnem področju, sploh glede na pretekla zagotovila pristojnih Ministrstev (tudi v kontekstu vključevanja Slovenije v OECD), katerih realizacija se po letu dni - kot vse kaže -  žal še niti ne nakazuje,« je pismo z vprašanji ATVP strnil mag. Kristjan Verbič.

 

Sledijo relevantna poročila VZMD.TV o stališčih VZMD ter postopkih ob zadnjem spreminjanju prevzemne zakonodaje:


There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items