Ljubljana, Best Western Premiere Hotel Slon, 22. 2. 2011: British Business Round table with Mr. John Bercow, MP, Speaker of the House of Commons - poročilo VZMD.TV:

 

V okviru vse intenzivnejših dejavnosti programa investo.si (Invest to Slovenia) se je, po prijaznem povabilu Britanske gospodarske zbornice v Sloveniji, predsednik VZMD, mag. Kristjan Verbič, danes aktivno udeležil okrogle mize z uglednim gostom, predsednikom Spodnjega doma parlamenta Velike Britanije, g. Johnom Bercowom, MP.

Poudarke iz njegovega nagovora in odgovorov na vprašanja nekaterih navzočih si lahko ogledate v prispevku VZMD.TV (s klikom na fotografijo, levo). Nedvomno so bila predstavljena tudi stališča, ki napeljujejo k razmisleku in ukrepanju - podobno kot marsikatera na nedavni Konferenci ob izidu Ekonomskega pregleda OECD za Slovenijo 2011.

Zanimivo okroglo mizo, kakršnih bi si vsekakor lahko želeli več, sta organizirala Britanska gospodarska zbornica v Sloveniji in Veleposlaništvo Velike Britanije, v sodelovanju z AmCham (Gospodarsko zbornico ZDA v Sloveniji) in Ameriškim veleposlaništvom.

Sledijo bistveni podatki in spletne povezave o programu investo.si (Invest to Slovenia):

www.investo.si Izkoristite možnosti novega spletnega portala www.investo.si - po dobrih dveh letih in pol ter preko 100.000 obiskih se je z letom 2010 poslovila prvotna spletna stran samostojnega programa VZMD www.investo.si (Investo to Slovenia), vzpostavljena z majem 2008, pred 1. mednarodno investitorsko konferenco investo.si, ki jo je VZMD organiziral v Sloveniji od 19. do 21. junija 2008. Z letom 2011 jo je tako nasledil temeljito prenovljen spletni portal, namenjen predvsem potencialnim tujim investitorjem in poslovnim partnerjem gospodarskih družb v Republiki Sloveniji, ki lahko na enem mestu pridobijo relevantne informacije o slovenskem gospodarskem okolju, kapitalskem trgu, najvidnejših delniških družbah ter dejavnostih združenj delničarjev in investitorjev ter njihovih mednarodnih asociacij, v katere je VZMD vključen kot polnopravni in aktivni član: Evropsko združenje delničarjev (Euroshareholders), Evropska federacija investitorjev (EFI - EuroInvestors), Svetovna federacije investitorjev (WFIC - World Federation of Investors Corporations).

V okviru programa investo.si (Invest to Slovenija) VZMD omogoča slovenskim družbam in institucijam, da izkoristijo možnost sodelovanja, predstavitve in vključitve promocijskih materialov na pomembnih investicijskih sejmih in srečanjih predstavnikov nacionalnih in trans-nacionalnih organizacij investitorjev in delničarjev. V lanskem letu na primer na največjem evropskem sejmu borznih investicij Actionaria v Parizu, na 7. mednarodni investitorski konferenci v Wiesbadenu, na Zbornici za trgovino in industrijo v Madridu v okviru Generalne skupščine Evropskega združenja delničarjev in nenazadnje v okviru Generalne skupščine EFI - Evropske federacije investitorjev v Bruslju, kjer so predstavniki asociacij investitorjev iz EU v najvišji organ EFI izvolili predstavnika Slovenije, predsednika VZMD mag. Kristjana Verbiča. 

V VZMD so se za prenovo spletnega portala investo.si odločili spričo intenzivnega razmaha dejavnosti na področju programa za investitorje iz tujine in investitorje iz Slovenije v tujino ter po popolni prenovi spletne strani www.vzmd.si v začetku lanskega leta, ki je doživela izjemno pozitiven odziv.  

 Poleg tega so nad zanimanjem investitorjev za možnosti investicij v slovenske družbe, njeno infrastrukturo, logistiko, vire in turizem v okviru programa investo.si v VZMD izjemno zadovoljni in ugotavljajo, da so bila njihova »večletna prizadevanja pri vzpostavljanju ustreznega ugleda in prepoznavnosti tudi v mednarodnem prostoru uspešna ter bodo tudi v prihodnje lahko prinašala pomembne rezultate in učinke za slovenske družbe, institucije in njeno investicijsko okolje - posebej v času, ko je postal svež kapital toliko pomembnejši za zagon novega investicijskega ciklusa ter izboljšanje zaostrenih ekonomskih in socialnih razmer. 

Zato v VZMD načrtujejo še izdatnejšo prisotnost v mednarodnem investicijskem prostoru, tovrstnih sejmih in predstavitvah - ob že realiziranih v preteklih dveh letih v Belgiji, Bolgariji, Braziliji, Franciji Nemčiji, Poljski, Sloveniji, Španiji in Veliki Britaniji - ter v ta namen vabijo slovenske družbe in institucije, da izkoristijo izjemne možnosti, ki jih ponuja program Invest to Slovenia. Podpora programu investo.si - poleg predstavite na spletnem portalu www.investo.si, omenjenih možnosti predstavitev in posredovanja promocijskih materialov - omogoča tudi neposredne stike s predstavniki Evropskega združenja delničarjev, Evropske federacije investitorjev, Svetovne federacije investitorjev ter posameznih nacionalnih združenj delničarjev in investitorjev

O izjemno odmevni predstavitvi na največjem evropskem sejmu borznih investicij, pariški Actionariji - kjer je bila, prek VZMD in programa investo.si, Slovenija prisotna kot edina država, ki je sistematično in celovito predstavila najvidnejše gospodarske družbe ter investicijsko okolje in kondicijo - je VZMD.TV pripravil tudi profesionalni promocijsko-dokumentarni film v slovenskem in angleškem jeziku: »SLOVENIJA V PARIZU IZJEMNO USPEŠNO« oz. »SLOVENIA PRAISED IN PARIS«: 

 

V Svetovno federacijo investitorjev (WFIC - World Federation of Investors Corporations) - ugledno organizacijo s 40-letno tradicijo in 23 nacionalnimi članicami - se je VZMD vključil leta 2007 na skupščini v Bruslju ter postal njen dejavni član leta 2008 na skupščini v Sao Paulu, medtem ko je njen Izvršilni odbor sklenil, da lahko VZMD v Sloveniji organizira plenarno zasedanje Svetovne federacije investitorjev, skupaj s predstavitvijo investicijskih možnosti in potencialov Slovenije, Srednje in Jugovzhodne Evrope.

V Evropsko združenja delničarjev (Euroshareholders) - ugledno organizacijo z 18-letno tradicijo in 35 nacionalnimi članicami - se je VZMD vključil julija 2007 v Bruslju ter postal njen polnopravni član septembra 2006 na skupščini v Bukarešti.

Evropsko federacijo investitorjev (EFI - EuroInvestors) je VZMD soustanovil z najuglednejšimi in najbolj dejavnimi evropskimi združenji delničarjev in investitorjev. Ustanovljena je bila 30. 6. 2009 v Bruslju, kot EuroInvestors.org in sicer na pobudo Euroshareholders in Zveze neodvisnih združenj za zaščito pokojninskih varčevanj - FAIDER.

Še nekaj relevantnih poročil VZMD.TV - odmevno mednarodno srečanje investo.si (3. del od štirih) v Ljubljani, 19. - 21. 6. 2008 (1. del od štirih) ter investitorski srečanji v Sofiji in Varšavi junija 2009:

   

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items