Sedem predstavnikov tujih investitorjev od septembrskega dogodka »Investors’ Week« v organizaciji VZMD in njihovega portala investo.si - Invest to Slovenia pričakuje, da bodo potencialni vlagatelji pridobili predvsem čim več informacij o doslej za njih večinoma neznanem slovenskem trgu. Te so po njihovem mnenju ključne za nova vlaganja.

O priložnostih v Sloveniji so za Krizno ogledalo STA spregovorili predsednica nemškega združenja za zaščito malih delničarjev DSW, predsednica Evropske federacije uporabnikov finančnih storitev (EuroFinuse) oz. Evropske federacije za investitorje (EuroInvestors) in predsednica Evropskega združenja delničarjev (Euroshareholders) Jella Benner-Heinacher, predsednik Svetovne federacije združenj investitorjev (WFI) in častni generalni sekretar Euroshareholders Jean-Pierre Paelinck, generalni sekretar francoske zveze delničarjev Federation Francaise des Clubs d’Investissement ter podpredsednik in blagajnik WFI Aldo Sicurani, predsednik organizacije za izobraževanje in podporo vlagateljem NAIC/BetterInvesting, upokojeni družbenik pri Venture Investors iz ZDA in predsednik sveta WFI Roger Ganser, direktor japonskega združenja SeLeNet in podpredsednik WFI Frank Fumio Kaneko, direktor španske zveze malih delničarjev AEMEC in član sveta WFI Henning Wegener ter podpredsednik Ruske federacije vlagateljev Aleksej Smirnov ter direktor nizozemskega združenja VEB NCVB in podpredsednik Euroshareholders Jan Maarten Slagter.

Sogovorniki so med zanimivimi področji za vlaganja v Sloveniji izpostavili farmacevtsko in predelovalno industrijo, promet, energetiko, visoko tehnologijo, informatiko in hotelirstvo ter infrastrukturne projekte. Povedali so, da je Slovenija privlačen trg, vendar bodo vlagatelji vanj vlagali le, če bodo ocenili, da so njihove naložbe varne, da poslovanje temelji na pravnih temeljih in da vstopa na trg ne zavirajo nepotrebne administrativne ovire.

V Sloveniji se septembra obeta pomemben dogodek Investors’ Week v organizaciji Vseslovenskega združenja malih delničarjev (VZMD) in njihovega portala investo.si - Invest to Slovenia. Dogodek bo omogočil boljši vpogled v možnosti vlaganja v Sloveniji in regiji. Kaj pričakujete od tega srečanja?

Jella Benner-Heinacher: Kot predsednica Euroshareholders in EuroInvestors sem prepričana, da bo Investors’ Week uspešen, saj gre za projekt VZMD, ki se je v preteklosti dokazal za izjemno profesionalnega partnerja. Dogodek bo za slovenska podjetja velik korak naprej.

Jean-Pierre Paelinck: Ena glavnih težav pri naložbah je, da vlagatelji ponavadi poznajo priložnosti v lastni državi ali regiji, manjkajo pa jim informacije o privlačnih priložnostih za vlaganja v tujini. Glede na to, da imamo organizacije v Aziji, Latinski Ameriki in drugje, kjer vlagatelje zanimajo priložnosti za vlaganje v Evropo in še posebej v Srednjo Evropo, vključno s Slovenijo, pričakujem, da bodo nekatere naše organizacije zanimale informacije z ljubljanskega srečanja. To še posebej velja za predstavitve podjetji, ki kotirajo na borzah.

Aldo Sicurani: Slovenija se zdi zelo zanimiva točka za vstop v regijo Jugovzhodne Evrope, vendar pa je s strani francoskih podjetij in vlagateljev na žalost spregledana. Investors’ Week bo idealna priložnost za raziskovanje priložnosti in vzpostavljanje stikov.

Roger Ganser: Ena od prednosti srečanj WFI je dejstvo, da so organizirana v različnih državah, tako da lahko dobimo dober vpogled v tamkajšnje delovanje kapitalskih trgov kot tudi v značilnosti posameznih panog. Podobno pričakujem tudi od septembrskega srečanja v Sloveniji.

Frank Fumio Kaneko: Japonska nima tesnih poslovnih odnosov s Slovenijo. Le redka japonska podjetja imajo podružnice v Sloveniji. Nimamo dovolj informacij o Sloveniji. Od srečanja pričakujemo informacije o slovenskih panogah, ki jih zanimajo tuje investicije in obratno investicije v tuje države.

Henning Wegener: Z vidika Španije se srečanje zdi zelo koristno. Čeprav je Slovenija del evropskega notranjega trga že od 2004 in del območja evro od 2007, država ni posebej dobro poznana med španskimi vlagatelji in Španci na sploh. Kljub zelo aktivni slovenski ambasadi v Madridu ni dovolj velikega zavedanja o solidni industrijski kulturi, konkurenčnosti in modernosti slovenskega gospodarstva. Industrija je raznolika, in storitveni sektor, vključno z informatiko, raste zelo hitro. Slovenija ima tudi dobre infrastrukturne pogoje za tuje investicije in dobro delujočo državno upravo. Vse te lastnosti lahko na septembrskem srečanju pridejo do izraza.

Aleksej Smirnov: Svet okoli nas se spreminja z veliko hitrostjo in danes je čas za nov pogled na skupne probleme. Veliko ljudi je navajenih vlagati v države, ki se ves čas pojavljajo v množičnih medijih. Vendar pa verjamem, da lahko Slovenija ponudi nove priložnosti za vlagatelje. Država ni tako velika. To pomeni, da lahko ponudi novo vizijo, nove možnosti brez velikih birokratskih ovir za vlagatelje. Seveda pa vsak razmišlja o tveganjih. Menim, da je v Sloveniji možno z lahkoto spoznati razmere od znotraj. Država je odprta za vlagatelje. Verjamem v dobre perspektive za vlagatelje v Slovenijo. Od srečanja pričakujem strukturne informacije o investicijski klimi v Sloveniji in želim prepoznati nove priložnosti za vlagatelje. Osebni pogovori z vodilnimi v podjetjih so prav tako zelo pomembni.

Jan Maarten Slagter: Pričakujem, da bom srečal prijatelje in kolege iz cele Evrope ter da bom informiran o razmerah na slovenskem trgu.

Slovenija se pripravlja na nov val privatizacije. Katere panoge so za vlagatelje iz vaše države zanimive?

Jella Benner-Heinacher: Kot predstavniki vlagateljev moramo razločiti med potrebam institucionalnih vlagateljev in zasebnih vlagateljev. Veliki institucionalni vlagatelji iz Nemčije se bodo verjetno osredotočili na visokotehnološka in inženirska podjetja v Sloveniji, medtem ko se bodo zasebni vlagatelji usmerili na podjetja s produkti, ki jih poznajo in razumejo.

Jean-Pierre Paelinck: Menim, da bodo z vidika vlagateljev zanimive predvsem farmacevtska industrija, predelava hrane in promet. Prvo bo zanimivo zaradi tendence za proizvodnjo dobrih farmacevtskih izdelkov po dostopnih cenah, ki so iskane povsod, še posebej v ZDA in Zahodni Evropi. Pri predelavi hrane, kar zajema vino in proizvode, je priložnost zato, ker ti niso dovolj dobro poznani v tujini, kar pa bi lahko postali. Na področju prometa pa obstaja precej transportnih podjetji, ki so s slovenskimi tovornjaki aktivna po vsej Evropi.

Aldo Sicurani: Precej je odvisno od ekonomskega okolja in lastnosti vsake posamezne družbe. Ta trenutek pa so zelo zanimive luksuzne dobrine, letalska, prehrambena, farmacevtska industrija ter hotelirstvo.

Roger Ganser: Težko je kategorizirati specifične sektorje, za katere se zanimajo ameriški vlagatelji. Moje poklicno ozadje je tvegan kapital in investicije v tehnološka podjetja. Vendar pa je za vsakega vlagatelja pri vstopu v novo državo ključnega pomena integriteta kapitalskih trgov. Nato vlagatelji izbirajo področja, ki jih zanimajo. Gostujoča država ima priložnosti poudariti področja, na katerih je močna, kjer ima konkurenčno prednost, itd.

Frank Fumio Kaneko: Menim, da japonski vlagatelji niso zainteresirani za vlaganje v Slovenijo zato, ker je dejansko ne poznajo. Slišali smo, da se nekatera japonska podjetja zanimajo za infrastrukturne panoge, kot je na primer energetika.

Henning Wegener: Španija ima široko paleto zanimanj za naložbe v tujino in pa vodilno vlogo in izkušnje na številnih tehničnih področjih, kot so telekomunikacije, obnovljivi viri energije, gradbeništvo. Zaradi zgodovinskih in kulturnih razlogov je šlo precej španskega investicijskega kapitala na latinsko-ameriške trge, kjer je Španija zelo močna tudi v finančnem sektorju. Španija bo verjetno precejšnjih izvoznik kapitala na dolgi rok, vendar pa so trenutne gospodarske razmere manj naklonjena naložbam.

Aleksej Smirnov: V naši državi želijo zasebni vlagatelji na prvem mestu vlagati v podjetja s hitrim prometom in velikimi maržami, to je zaradi naše psihologije. Delujemo na način, ki ni primeren za dolgoročne investicije. Takega načina razmišljanja se ruski vlagatelji naučijo. Vendar pa smo že videli vlagatelje, ki so investirali v infrastrukturne projekte. V tem primeru je pomembna jasnost pogojev in nizko tveganje. Na srečanju pričakujem informacije o različnih panogah slovenskega gospodarstva z opisom vseh sektorjev za investicije.

Jan Maarten Slagter: Težko presodim, ker še nimam vpogleda v posebnosti različnih panog, ki so namenjene za privatizacijo.

Koliko denarja bi lahko vaši vlagatelji vložili v regijo in v Slovenijo?

Jella Benner-Heinacher: Nemčija je vedno bila in še vedno je eden glavnih trgovinskih partnerjev s Slovenijo in obratno, tako da obstajajo močna in tradicionalno dobra razmerja. Vlaganja v Slovenijo bi bila lahko še bolj privlačna, če bi bili pogoji za tujce zanesljivi in bolj privlačni. Ključnega pomena za tuje vlagatelje je, da so njihove naložbe varne, da temeljijo na trdnih pravnih temeljih ter da ni nepotrebnih ovir.

Jean-Pierre Paelinck: Lahko gre za precejšnje zneske, če bodo vlagatelji mnenja, da imajo predstavljena podjetja več potenciala kot tista v njihovih matičnih državah in če imajo željo, da razširijo svoj portfelj. To je treba videti kot naložbeno priložnost, ki je ne gre prezreti in je konkurenčna, vendar pa ne kot edino. Tudi zato bo navzočnost nadzornih organov na dogodkih, kot je že bilo vaše zadnje letno srečanje decembra 2011, še posebej pomembno v smislu, da se pomiri trge in doda moralno zagotovilo našim prizadevanjem. V bistvu bo prisotnost vseh glavni akterjev na slovenskem trgu dala obiskovalcem občutek zanimivih naložbenih priložnostih. Ti bodo prišli z velikim zanimanjem za informacije o podjetjih, borzi in o kotirajočih družbah. Dejstvo, da je VZMD aktivno udeleženo v vseh pomembnih mednarodnih združenjih vlagateljev, je še dodatna referenca za pomen in resnost vaših prizadevanj za promocijo gospodarstva in kapitalskega trga. Za koliko investicij bo šlo v smislu kapitalskega priliva, je težko oceniti, vendar pa na tem področju ni t.i. hitrih prodaj.

Aldo Sicurani: Na prvem mestu predstavljamo posamezne delničarje, ki večino vlagajo v lokalne delnice. Vendar pa bo slovenska privatizacija vsekakor zanimala tudi upravljalce skladov in morebiti tudi zasebne vlagatelje.

Roger Ganser: Naš glavni cilj je, da pomagamo izobraževati naše člane o integriteti in priložnostih nacionalnih trgov.

Henning Wegener: Naše združenje predstavlja manjšinske delničarje družb, ki kotirajo na trgih, in ima kot taka le malo dostopa to večjih vlagateljev. Poleg tega smo ohranili majhno člansko bazo in se osredotočili na generično varovanje delničarjev z dobro izbranimi dejavnostmi v javnosti in skozi medije. Kljub temu pa znotraj naših zmožnosti z veseljem usmerjamo našo pozornost na Investors’ Week.

Aleksej Smirnov: Težko je oceniti, koliko denarja bi lahko vlagatelji iz Rusije prinesli v Slovenijo. Kot veste, se mnogi vlagatelji iz Rusije zanimajo za nove investicijske priložnosti izven države. Imajo velike vsote denarja, vendar neradi govorijo o svojih možnostih. Prvi korak za njih je, da spoznajo pogoje za vlaganje v Slovenijo. Potem se bodo odločali naprej. Kakorkoli že, mnogi Rusi so bogati ljudje. Če lahko Slovenija zagotovi ruskim vlagateljem omembe vredne pogoje, je uspeh zagotovljen.

Jan Maarten Slagter: V tem trenutku tega ne vem.


Program investo.si, med 19. in 23. septembrom v Sloveniji pripravlja s partnerji izjemen dogodek »Investors’ Week«, skupaj s Svetovno federacijo investitorjev (WFI), Evropskim združenjem delničarjev (Euroshareholders) in Evropsko federacijo uporabnikov finančnih storitev (EuroFinuse) - gre za največje srečanje predstavnikov investitorjev v svetovnem merilu (preko 100 predstavnikov z vsega sveta), ki samo v Evropi neposredno predstavljajo več kot 4 milijone individualnih investitorjev.

Tako se bodo v Sloveniji, poleg številnih predstavnikov 55 nacionalnih združenj delničarjev in investitorjev, mudili tudi izvršni direktor WFI, Roger H. Ganser (ZDA), predsednik WFI, Jean-Pierre Paelinck (Belgija), podpredsedniki WFI, Frank Fumio Kaneko (Japonska), Robert Dannenberg (Brazilija) in Aldo Sicurani (Francija), podpredsednik Ruske zveze investitorjev, Aleksey Smirnov, predsednica Euroshareholders, Jella Benner-Heinacher (Nemčija), generalni sekretar Euroshareholders in izvršni direktor EuroFinuse, Guillaume Prache (Belgija), podpredsednika Euroshareholders, Günther Mårder (Švedska) in Jan Maarten Slagter (Nizozemska), predsednik Evropske zveze finančnih svetovalcev in finančnih posrednikov, Vincent J. Derudder (Luksemburg), ter številni drugi.

Oglejte si kratko predstavitev v priloženem dokumentu ter VIDEO POSNETEK z mednarodne konference »Bled Forum«, na katerih so ugledni udeleženci izrazili močan interes za »Investors’ Week«, posebej zgovoren pa je VIDEO POSNETEK z mednarodne konference na Bruseljski borzi, kjer je omenjeni dogodek k udeležbi navdušil vplivne predstavnike investitorjev in evropskih institucij. V nadaljevanju sledi še nekaj relevantnih VIDEO REPORTAŽ VZMD.TV in investo.tv o intenzivnih mednarodnih dejavnostih VZMD in programa invest-to.net

K sodelovanju in predstavitvi v okviru »Investors' Week« ter na dvodnevni investicijski konferenci in sejmu »investoExpo« - 20. in 21. 9. 2012, v ljubljanskem Cankarjevem domu - so vabljeni vsi gospodarski subjekti in institucije iz Slovenije, regije in širše, da izkoristijo izjemno priložnost tudi za udejanjanje in širitev njihovih interesov ter poslovnih načrtov.


Sorodne VIDEO REPORTAŽE in prispevki:

MEDNARODNA KONFERENCA »AFRICA DAY« - izjemni potenciali za (gospodarsko) sodelovanje med Slovenijo in državami afriške celine - udeležba predstavnikov VZMD in investo.si v kontekstu skorajšnjih Investors' Week in investo Expo

GOSPODARSKA DELEGACIJA V BRAZILIJO - v okviru priprav na obisk predsednika Vlade RS s številčno gospodarsko delegacijo je včeraj v Državnem zboru RS potekala okrogla miza o  strateških možnostih Slovenije v kontekstu zelene gospodarske politike - udeležba predstavnikov VZMD in programa investo.si (Ljubljana, maj 2012)

VIDEO REPORTAŽA - na Dnevu slovenskega kapitalskega trga Ljubljanske borze sta se že tretje leto predstavila tudi investo.si in VZMD - tokrat s poudarkom na mednarodnem investicijskem srečanju »investo Expo« (Ljubljana, april 2012)

VIDEO REPORTAŽA - o obisku predstavnika Misije Mednarodnega denarnega sklada (MDS) na sedežu VZMD (Ljubljana, april 2012)

VIDEO REPORTAŽA - investo.si in VZMD se letos že tretjič predstavljata na sejmu Kapital 2012 (Ljubljana, april 2012)

VIDEO REPORTAŽA - tudi ugledni udeleženci mednarodne konference ”Bled Forum” izrazili močan interes za ”Investors’ Week” med 19. - 23. septembra v Ljubljani (Bled, april 2012)

VIDEO REPORTAŽA - »Investors' Week 2012«, ki bo septembra v Ljubljani, k udeležbi navdušil vplivne predstavnike investitorjev in evropskih institucij tudi na Mednarodni konferenci na Bruseljski borzi (Bruselj, Gent, Ljubljana, marec 2012)

VIDEO REPORTAŽA - ugledni udeleženci dveh blejskih mednarodnih konferenc ”India and Slovenia as Business Partners” in ”CloudForum” izrazili močan interes za”Investors’ Week”, septembra v Ljubljani (Bled, marec 2012)

VIDEO UTRINKI - Predsednik Svetovne federacije investitorjev (WFIC) na ljubljanskem Nebotičniku najavil največje mednarodno srečanje predstavnikov investitorjev, ki ga v 2012 v Sloveniji organizirajo z VZMD, ter podelil nagradi»Delničarjem prijazna družba« in »Smeli borzni koraki« (Ljubljana, december 2011)

VIDEO REPORTAŽA ter VIDEO COMMENTARY o uradnem in prijateljskem obisku direktorja EuroInvestors in sekretarja Euroshareholders, častnega gosta VZMD na obeh osrednjih investitorskih sejmih v Sloveniji, v luči programa investo.si in mednarodnih dejavnosti VZMD (Ljubljana, april 2011)

VZMD.TV - sekretar Euroshareholders in direktor EuroInvestors od jutri v Ljubljani častni gost VZMD / investo.si na obeh osrednjih investitorskih sejmih (Gospodarsko razstavišče in Hotel Mons) ter na obisku sedeža družbe Mercator, kjer bo z upravo govoril tudi o sodelovanju v projektu EuroVote (Ljubljana, april 2011)

VZMD.TV - utrinki z včerajšnje prireditve Dan slovenskega kapitalskega trga (Ljubljana, maj 2010)


www.vzmd.si - več o VZMD - Vseslovensko združenje malih delničarjev

www.vzmd.tv in www.investo.tv- preko 215 video prispevkov

www.investo.si - več o programu Invest to Slovenia - investo.si