Reporter, 20.10.2014

Drastična kazen_za_odstop_od_sporazumaDrastična kazen za odstop od sporazuma Vseslovensko društvo malih delničarjev (VZMD), ki ga vodi Kristjan Verbič, je okoli 5.200 fizičnim osebam, ki imajo v lasti okoli 12 odstotkov delnic Pozavarovalnice Sava, poslalo dopis, naj pristopijo k delničarskem sporazumu, saj je vse več namigov, da lahko pride do prevzema, večjega lastniškega preoblikovanja ali strateškega povezovanja. Ker bi v tem primeru prevzemnik ali strateški lastnik poslal ponudbo tudi malim delničarjem, VZDM predlaga, da se v primeru zavarovalnice združijo in dosežejo čim večjo ceno. Delnica je bila konec tedna na borzi vredna okoli 15 evrov (njena zadnja knjigovodska vrednost je 15,61 evra), združenje pa računa na ceno 20,29 evra. Kot v dopisu poudarja Verbič, bo združenje skupaj s pravniki in cenilci poplačano samo, če dosežejo najmanj to ceno. Provizija znaša dva odstotka dosežene cene. Nekaterimali delničarji namigujejo, da jih hoče VZDM opehariti.

Nekateri mali delničarji Pozavarovalnice Sava namigujejo, da jih hoče VZDM Kristjana Verbičaopehariti. Kristjan Verbič je za Reporter povedal, da bi za uspeh šteli, če bi k delničarskem sporazumu pristopilo toliko delničarjev, da bi skupaj imeli pet odstotkov delnic zavarovalnice. To bi prijavili tudi Agenciji za trg vrednostnih papirjev, taka koncentracija pa bi pomenila tudi boljšo pogajalsko izhodišče za doseganje višje cene ob morebitni prodaji družbe. 0 glavnem očitku, da delničar v primeru podpisa sporazuma ne bi mogel prosto razpolagati z delnicami, saj bi jih prenesel na VZDM, Verbič pravi, da gre za nerazumevanje. Svoje lastniške pravice delničar ne bi mogel uveljavljati največ mesec ali dva, pa še to samo, če bi nastopile takšne okoliščine, kot so značilne za konec pogajanj o prodaji. Kot še pravi šef VZDM, so zaradi posamičnih odstopov od sporazuma včasih propadla pogajanja in je škodo imela večina tistih, ki je te sporazume spoštovala. Zato zaradi odstopa od sporazuma tako drastična kazen, ki znaša deset evrov na delnico. Kristjan Verbič je na koncu še dejal, da očitno kateremu ni v interesu, da bi se mali delničarji povezali, saj Reporter ni prvi medij, ki ga je spraševal o sporazumu. Jože biščak

 

Medij: Reporter
Avtorji: Biščak Jože
Teme: Vseslovensko združenje malih delničarjev, Kristjan Verbič, mali delničarji
Rubrika / Oddaja: Periskop
Datum: 20. 10. 2014 
Stran: 12