• Medij: Svet24.si

Višje sodišče v Ljubljani je potrdilo prvostopenjsko sodbo predsedniku VZMD Kristjanu Verbiču, ki je bil obsojen na osemmesečno pogojno zaporno kazen zaradi zlorabe notranjih informacij pri trgovanju z delnicami Velane.
Ljubljansko okrajno sodišče je Verbiča zaradi zlorabe notranjih informacij pri trgovanju z delnicami Velane septembra lani obsodilo na pogojno zaporno kazen osmih mesecev s preizkusno dobo dveh let. Vrniti mora tudi nekaj več kot 14.000 evrov protipravne premoženjske koristi. Obsodba je zdaj, kot rečeno, prestala tudi rešeto višjega sodišča – če to sodbe ne bi potrdilo, bi primer zastaral 1. avgusta. Gre sicer za enega prvih, če ne kar prvi pravnomočni primer obsodbe zaradi zlorabe notranjih informacij v Sloveniji.

Informacijo zlorabil za svojo korist

Ljubljanska okrajna sodnica Anja Gregorič Lozej je ob lanskem izreku sodbe dejala, da je Verbič kriv, ker je notranjo informacijo, ki bi lahko vplivala na ceno vrednostnih papirjev, uporabil za lastno korist. Po njenem mnenju kot predsednik Vseslovenskega združenja malih delničarjev (VZMD) v tistem času ne bi smel trgovati z delnicami Velane. Verbič je namreč le nekaj dni pred obvestilom delničarjem Velane o delničarskem sporazumu septembra 2007 kupil nekaj več kot 2000 delnic Velane. Z omenjenim sporazumom pa so se nato delničarji Velane zavezali, da bodo za delnico poskušali iztržiti najmanj 22 evrov oziroma nekajkrat več, kot je bila tedaj vredna na borzi, kar je sprožilo tudi rekordno rast cene delnice. Le kratek čas po poslanem sporazumu pa je Verbič prodal večji del svojih delnic. Čeprav je zatrjeval, da z rastjo Velaninih delnic ni ustvaril dobička, sodnice ni prepričal.

Med sojenjem je Verbič zatrjeval, da z rastjo Velaninih delnic ni ustvaril dobička. Foto: arhiv Svet24
Policija ga je »ujela« na youtubu

Agencija za trg vrednostnih papirjev in policija sta Verbiča vzeli pod drobnogled šele sredi leta 2010, ko je ta v videoposnetku na spletni strani YouTube priznal, da je delnice Velane kupoval zato, da se njihova cena zviša.

Verbiču za izpodbijanje obsodbe ostajajo le še izredna pravna sredstva.

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items