IZOLA ~ Loredano Glavič bo edini lastnik Ribe Direktor Ribe Loredano Glavič, ki je bil doslej njenvečinski lastnik, bo od danes imel v rokah vse delnice teizolske družbe. Na skupščini bodo namreč odločali oiztisnitvi skupinice manjšinskih delničarjev. Glavič jimponuja po 5,58 evra odpravnine na delnico. Izolan Loredano Glavičže premore več kot 90 od-stotkov delnic Ribe, zatolahko predlaga prenos del-nic preostalih delničarjevnase.Prvi mož Ribe je v za-dnjem času

okrepil svoj po-ložaj v podjetju, ki ga vodi.V preteklosti je premogelnekaj čez 40 odstotkov Ri-be, poleg njega pa sta izol-sko ribiško podjetje obvla-dovala še Delamaris s 30odstotki in njegov direktorVojko Maver s 16 odstotki. Preostanek je imela sku-pina zaposlenih.Hkrati pa je bila tudi Ribamed solastniki Delamari-sa.Izolska Riba zaposluje25 delavcev. Lani jeimela za 760.000 evrovprihodkov in za 86.000' evrov izgube.Navzkrižno lastniško po-vezanost so razvezali zvstopom velenjskega Vegrada v Delamaris. Po iz-menjavi paketov je Dela-marisov in Mavrov delež vRibi pridobil Glavič. To jevčeraj potrdil tudi Maver.Glavič, ki včeraj ni bildosegljiv, je takrat postalglavni delničar z več kot 90odstotki Ribe.Po javno dostopnih po-datkih so med manjšinski-mi delničarji ostali še Aloj-zij Gašperut, BrankoPišlar, Leon Čebulj, LinoJugovac, Nevijo~ Čendak,Stojan Blaževič, Živana Ta-tič in Sandl Ferluga, kiimajo skupaj manj kot de-setino delnic Ribe. Glavičjim za vsako prenesenodelnico ponujapo 5,58 evraodpravnine.KATJA GLEŠČIČ Riba ima zanimiva zemljišča v Izoli blizu morja Loredano GlavičMedij: Primorske novice
Avtorji: Gleščič Katja
Teme: mali delničarji
Rubrika / Oddaja: Aktualno
Datum: 07. 12. 2007
Stran: 3

 

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items