• Medij: Delo
  • Datum objave: sobota, 05.08.2017

Insajderska lastovkaVse kaže, da bi lahko v Sloveniji dobili prvo pravnomočno sodbo zaradi zlorabe notranjih informacij. Višje sodišče je v zadnjem trenutku pred zastaranjem potrdilo sodbo prvostopenjskega sodišča, in sicer da seje predsednik Vseslovenskega združenja malih delničarjev (VZMD) Kristjan Verbič leta 2007 pri trgovanju z delnicami Velane okoristil z notranjimi informacijami in s tem zaslužil dobrih 14.000 evrov. Verbič pričakovano trdi, da to ne drži in da se mu s takšno odločitvijo godi krivica. Njegov odvetnik za zdaj sodbe ne komentira, neuradno je mogoče izvedeti, da niso izključeni zahteva za varstvo zakonitosti, izpodbijanje sestave senata in očitanje procesnih napak. Če bi jim s tem uspelo, bi bil lahko prvi mož VZMD celo rešen, saj bi primer zastaral. Če ne, ga čaka osemmesečna pogojna zaporna kazen z dveletno preizkusno dobo in vračilo zaslužka.

Paradoksalno je, da utegne biti v naši državi za zlorabo insajderstva prvi obsojen prav borec za pravice malih delničarjev.

A bolj kot to, ali je sodba obsodilna ali ne, je pomembno, da bomo vendarle dobili pravnomočno sodbo za zlorabo notranjih informacij in da se tudi pri tem začne orati ledina sodne prakse. V 22 letih je bilo podanih več kot sto ovadb zaradi tega kaznivega dejanja - Agencija za trg vrednostnih papirjev je samo v zadnjih desetih letih vložila enajst kazenskih ovadb proti več fizičnim in pravnim osebam -, zadeve pa so potem zastarale ali pa sploh niso prišle do sodišč. Aprila prihodnje leto bi lahko zastaral tudiprimer Marka Kryžanowskega, kije še kot šefPetrola domnevno zlorabil notranje informacije pri trgovanju z delnicami te energetske družbe, za kar je bil obsojen na prvi stopnji, a zadeva zdaj že nekaj časa čaka na ustavno presojo določbe kazenskega zakonika. Preiskava se že skoraj pet let vleče tudiproti trem osumljenim pri zlorabi notranjih informacij pri trgovanju z delnicami Etola.
Profesor Aljoša Valentinčič opozarja, da zloraba notranjih informacij ni nič drugega kot navadna kraja. Zato bi morale pristojne institucije ta dejanja odločno preganjati in kaznovati. Deset let je nedvomno dovolj dolga doba, da se ugotovi, ali je nekdo informacije, ki so dostopne le izbrancem, uporabil za pridobitev lastne koristi ali ne, saj te operacije še zdaleč niso tako zapletene kot kakšne druge oblike gospodarskega kriminala. Zastaranje ali opustitev pregona šolskih primerov tovrstnih zlorab je zato po eni strani v posmeh vsem poštenim udeležencem na finančnih trgih. Po drugi strani pa je toleriranje takšnih dejanj doslej dajalo občutek, da so takšne umazane igre dovoljene, čeprav so z zakonom prepovedane. Odločitev sodišča v primeru trgovanja z delnicami Velane vzbuja upanje, da bo insajderskim špekulantom tudi v Sloveniji odklenkalo. A ena lastovka na bo dovolj, ampak ji bodo morale slediti še druge. Pri tem bo najbrž treba razmisliti o tudi kakšnih bolj resnih kaznih, kot so le pogojne obsodbe. Da obsodba ne bo le črn madež v sodni kartoteki, ampak jo bodo storilci tudi resnično občutili na lastni koži.
Odločitev sodišča vzbuja upanje, da bo insajderskim špekulantom odklenkalo.
Maja Grgič
o zlorabi
notranjih
informacij

  • Medij: Delo
  • Avtor: Maja Grgič
  • Datum objave: sobota, 05.08.2017
  • Termin: Sob, 05. avg.. 2017
  • Stran: 5
There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items