seonet luka koper 27.6.2018

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze in veljavne zakonodaje Luka Koper, d. d. objavlja naslednje sporočilo:

 

Luka Koper, d.d. je dne 26.6.2018 prejela sodbo Okrožnega sodišča v Kopru z dne 6.6.2018, s katero je bil zavrnjen tožbeni zahtevek Vseslovenskega združenja malih delničarjev (VZMD), kjer je to zahtevalo ugotovitev ničnosti sklepov 28. skupščine delničarjev družbe, s katerimi so bili imenovani za nadzornike za štiriletno mandatno obdobje, ki je pričelo teči s 1.7.2017 Mag. Andraž Lipolt, Mag. Milan Jelenc in Barbara Nose oz. podrejeno, da se sklepi glede imenovanja prej navedenih nadzornikov razveljavijo. Celotno sodbo objavljamo v pripetem dokumentu.

Informacija bo od 26.6.2018 dalje objavljena na spletni strani www.luka-kp.si

Uprava družbe

Datum: 26.06.2018

Pripeti dokumenti:  Sodba

Medij: SEONET

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items