• Medij: Idrijske novice
  • Datum objave: petek, 03.11.2017

S čelado na skupščino CerteNovinarji in poročevalci številnih televizijskih in radijskih postaj so v pričakovanju ponovnih izgredov ob sklicani skupščini delničarjev Certe Holding ostali brez snovi za senzacionalistično poročanje. V Cerknem in okolici je bilo toliko policistov in varnostnikov, kot že dolgo ne. Skupščino so sklicali na zahtevo delničarja Jožefa Močnika, ki je predlagal zamenjavo nadzornega odbora. Udeleženci skupščine pa so odločili drugače. Z večino so zavrnili predloge sklicatelja in sprejeli nasprotni predlog Marjana Batagelja.

Od ponedeljka naprej v nadzornem svetu delniške družbe delujejo Marjan Batagelj, Marko Simšič in Žarko Tatalovič. Za ta predlog so glasovali imetniki in pooblaščenci 823.000 delnic z glasovalno pravico, 223.000 pa jih je bilo proti. Skupščina je potrdila letno poročilo za poslovno leto 2016 in kot so zapisali v sporočilu za javnost »dala razrešnico nadzornemu svetu in upravi«. Skupščina je za revidiranje računovodskih izkazov za poslovno leto 2017 imenovala revizijsko hišo Deloitte Revizija d.o.o.. Na vse sprejete sklepe so mali delničarji, ki jih zastopa Kristijan Verbič, drugi največji delničar Jožef Močnik in družba Alea Iacta Sergeja Racmana, ki ima v lasti skoraj odstotek holdinga, že napovedali izpodbojne tožbe.

naslovnica idrijske novice

  • Medij: Idrijske novice
  • Datum objave: petek, 03.11.2017
  • Stran: 1