Gorenjski glas 1 29.6.2018

Skupaj lahko iztržijo največ Poziv malim delničarjem, ki si lastijo četrtino kranjskega Lona, da oblikujejo skupen sveženj delnic, s katerim naj bi lažje iztržili čim višjo ceno za delnico.

Simon Šubic Kranj - V Vseslovenskem združenju malih delničarjev (VZMD) pozivajo male delničarje kranjskega Lona, ki je v fazi preimenovanja iz hranilnice v banko, k oblikovanju skupnega svežnja delnic, saj lahko na ta način v zdajšnjem boju za prevlado v lastništvu kranjske družbe dosežejo precej več kot vsak zase. Strokovni sodelavci VZMD so namreč prepričani, da poštena vrednost delnice znaša precej več, kot je po trenutnem tečaju na večstranskem sistemu trgovanja SI ENTER Ljubljanske borze, ki se je od leta 2017 gibal od štirideset evrov do trenutnih 105 evrov, medtem ko sta bili dve lanski dokapitalizaciji izvedeni po ceni 99 evrov za delnico, v maja končani dokapitalizaciji pa je bila emisijska cena postavljena pri 105 evrih za delnico. »Po ravnokar zaključeni dokapitalizaciji je največji delničar Lona (15,84-odstotni) postala švicarska družba Kylin Prime Group AG. Za povrh naj bi bil - po poročanju medijev - novi lastnik za odkup delnic dogovorjen tudi z nekaterimi aktualnimi lastniki, tako da bi lahko dosegel celo polovični delež družbe,« pojasnjujejo v VZMD. Kot smo že poročali, je podjetje Siri Investicije, ki ima v lasti desetino Lona in je del skupine delničarjev pod vodstvom Sergeja Racmana, sicer vložilo tožbo na ničnost vpisa dokapitalizacije in začasno odredbo za prepoved vpisa novih delnic v Klirinško depotno družbo (KDD), ker so prepričani, da j e bila dokapitalizacij a izvedena nezakonito. VZMD je 330 malim delničarjem, ki imajo v lasti približno 25-odstotni delež Lona, pred kratkim poslal pismo, v katerem je opozoril na nekatera relevantna dejstva in povabil k podpisu Delničarskega sporazuma oz. prenosu njihovih delnic v shemo Delniška opora, s čimer bodo omogočili, da se bo VZMD tudi v njihovem imenu lahko pogajal ter dosegel prodajo delnic po pošteni oz. čim višji ceni. Čim višji iztržek od prodaje delnic je namreč po njihovem mnenju možno doseči tudi z oblikovanjem skupnega svežnja delnic malih delničarjev ter s pogajanji z večjimi lastniki oz. interesenti ali pa z morebitno zahtevo za izstop iz družbe oz. določitvijo poštene denarne odpravnine tudi v primeru iztisnitve. »Na naše povabilo k vstopu v shemo Delniška opora oz. pridružitvi Delničarskemu sporazumu se je doslej preko telefona odzvalo približno petdeset delničarjev, na odvetniški fiduciarni račun Delniške opore pa je bilo doslej skupno prenesenih 664 delnic LONR, kar je 0,57 odstotka vseh delnic. Glede na izkazan interes v VZMD pričakujemo še izdatno število naknadnih prenosov. Ocenjujemo, da bi se lahko število delnic na fiduciarnem računu Opore v kratkem podvojilo,« je za Gorenjski glas pojasnil Matevž Tratar, generalni sekretar VZMD. Mali delničarji bi radi iz trenutnega boja za lastniško prevlado v kranjskem Lonu iztržili čim več. / Foto: Gorazd Kav«

Medij: Gorenjski glas

Avtor: Simon Šubic

Stran: 13

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items