• Medij: Novice - Slovenske Konjice

Novice Slovenske Konjice 2017 11 09 Svet delavcev zahteval arbitra Page 1

Že kak mesec nazaj bi po prvotnih napovedih moralo biti ustanovljeno samostojno podjetje Unitur. Kot smo poročali, želi vodstvo družbe Unior na to podjetje celoti prenesti dejavnost turizma Zrečah in na Rogli, njim pa tudi vse premoženje, ki se nanaša na to dejavnost, in zaposlene. ni šlo tako gladko, saj je Svet delavcev zahteval arbitražo, na sodišču pa poleg tega poteka še izpodbojna tožba malih delničarjev.

Svet delavcev: želimo dodaten čas

Zakaj je Svet delavcev sprejel odločitev začetku arbitražnega postopka? Kot nam je povedal (novi) predsednik Sveta delavcev Uniorju Milan Potočnik, so postopek arbitraže začeli na osnovi sklepa Sveta delavcev, ki je bil proti izčlenitvi turizma samostojno družbo. Zahteva za arbitražo je tako pravna posledica te odločitve. Potočnik pravi, da bodo tem postopkom zlasti pridobili dodaten čas za razjasnitev določenih nejasnosti in pridobitev dodatnih pojasnil, sicer rezultata arbitraže ne želi napovedovati. Sindikalist: končno korak pravo smer Za komentar smo vprašali tudi sekretarja celjskega SKEI Mirka Hircija, ki je prepri- čan, da je trenutno dogajanje Uniorju posledica (slabega) dela preteklih letih. Njegovi očitki letijo zlasti na prejšnje vodstvo Uniorja in Sveta delavcev: „Minulo delo ni bilo pravilno usmerjeno, ne na nivoju vodstva, ne nadzora in ne vodenja socialnega dialoga. Uniorju ni bilo pravega korporativnega upravljanja, delavci se niti niso zavedali vseh možnosti, ki jih imajo, bili so pasivni. Po moje so zdajšnji ukrepi korak pravo smer. Če bo zamik pri izčlenitvi pol leta, imajo zaposleni še vsaj toliko časa zagotovljene plače in so na 'varni strani radarja'." Uprava: arbitraža ne bo uspela Kot so nam sporočili iz uprave Uniorja, so predstavnike delavcev nameravani novi organiziranosti sproti obveščali že od leta 2016. Dober mesec pred skupščino je bilo izvedeno obveščanje in posvetovanje Svetom delavcem in reprezentativnimi sindikati, po njihovem niso izrazili nasprotovanja odlo- čitvi ali naslovili pobude po dodatnih informacijah ali pojasnilih. Kakorkoli, postopek arbitraže je zdaj stekel. „Z veliko gotovostjo pa pričakujemo, da svet delavcev arbitraži ne bo uspel, so prepri- čani upravi, ki jo vodita predsednik Darko Hrastnik in član Branko Bračko. Pojasnili so nam še, da bo arbitražnem postopku odločal senat treh arbitrov: eden liste sindikatov, drugi liste delodajalcev, skupaj nato imenujeta predsednika arbitraže. Kdaj naj bi bil postopek končan, nihče ne upa oceniti. „Neosnovana in ničnostna tožba" Spomnimo, da je bila že na avgustovski skupščini Uniorja, kjer so delničarji prižgali zeleno luč za izčlenitev programa Turizem samostojno družbo Unitur, napovedana izpodbojna tožba. Po mnenju uprave je „popolnoma neosnovana izpodbojna in ničnostna tožba delničarja, ki ima zgolj dve delnici (pri čemer je za izčlenitev na skup- ščini glasovalo več kot 99% delni- čarjev). Družba pričakuje, da bo sodišče ne glede na vloženo tožbo skladno zahtevo družbe odločilo vpisu izclenitve prihajajočih tednih."