Gorenjski glas, 13.06.2014

Triglav z_1_7_evra_dividendeTriglav z 1,7 evra dividende Zavarovalnica Triglav bo delničarjem izplačala 38,6 milijona evrov bilančnega dobička, to je 1,7 evra (bruto) na delnico. Cveto Zaplotnik Ljubljana - Delničarji Zavarovalnice Triglav so na torkovi skupščini odločali o uporabi bilančnega dobička, ki je ob koncu lanskega leta znašal 77,8 milijona evrov. Medtem ko sta uprava in nadzorni svet predlagala, da bi za dividende izplačali 25 milijonov evrov dobička oz. 1,1 evra (bruto) na delnico, pa so delničarji na skupščini podprli nasprotni predlog družbe Žito, ki je predlagala za dividende 38,65 milijona evrov ali 1,7 evra (bruto) na delnico.

Vseslovensko združenje malih delničarjev (VZMD) ni uspelo z nasprotnim predlogom, da bi za dividende namenili 56,8 milijona evrov dobička ali 2,5 evra (bruto) na delnico. Delničarji bodo dividendo prejeli v tridesetih dneh o dneva skupščine, o uporabi preostalega bilančnega dobička v znesku 39,2 milijona evrov pa bodo odločali V naslednjih letih. Demičarji so se na skupščini seznanili rudi s poslovnim poročilom Zavarovalnice Triglav in Skupine Triglav za leto 2013. Kot je povedal predsednik uprave Andrej Slapar, je družba lani zadržala visoko raven finančne stabilnosti, kar dokazuje tudi bonitetna ocena, ki je bila med najvišjimi v Sloveniji in v regiji. Skupina je lani ustvarila 69,9 milijona evrov čistega dobička, kar je 27 odstotkov več, kot je načrtovala; ob tem pa je dosegla 12-odstotno dobičkonosnost kapitala. Zbrala je 900,9 milijona evrov zavarovalne premije ali štiri odstotke manj kot leto prej, zmanjšanje pa pripisujejo upadanju gospodarske aktivnosti in kupne moči prebivalstva. Matična družba skupine, to je Zavarovalnica Triglav, je lani imela na slovenskem zavarovalniškem trgu 31-odstotni tržni delež, poslovno leto pa je sklenila Z48,3 milijona evrov čistega dobička, ki je bil za 15 odstotkov višji od načrtovanega. Zbrala je 605,8 milijona evrov premije oz. za štiri odstotke manj, kot je načrtovala. V Skupini Triglav za letos načrtujejo, da bodo zbrali približno toliko zavarovalne premije kot lani, to je 902 milijona evrov. Pričakujejo nekoliko več izplačil za škode, načrtujejo pa za 65,6 milijona evrov čistega dobička.

 

Medij: Gorenjski glas
Avtorji: Zaplotnik Cveto
Teme: Vseslovensko združenje malih delničarjev, mali delničarji
Rubrika / Oddaja: Ostalo
Datum: 13. 06. 2014 
Stran: 15

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items