DOM TITAN

Pretekli teden so delničarji družbe DOM-TITAN, d.d., prejeli informativni dopis VZMD, s katerim jih je slednji povabil tudi k pridružitvi postopkom za skupno prodajo delnic. V pogajanjih si bodo prizadevali doseči čim višjo prodajno ceno za delnice malih delničarjev, združene v svežnju oz. v okviru »Delniške OPORE« ali Delničarskega sporazuma. V primeru neuspešnih pogajanj pa bo VZMD za delničarje zagotovili ustrezno zastopanje prek odvetniške družbe tudi v morebitnih sodnih postopkih ali primeru iztisnitve iz družbe.

Delnice družbe DOM-TITAN, d.d., ne kotirajo na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, zato jih je bilo doslej pod primernimi pogoji težko prodati. Družbo lastniško popolnoma obvladuje glavni delničar, francoska družba DOM SECURITY, ki ima v lasti 98,67 % vseh delnic. Na skupščinah, ki se jih od 111 malih delničarjev običajno udeležuje samo VZMD, lahko tako glavni delničar sprejme praktično kakršenkoli sklep, medtem ko mali delničarji s svojimi predlogi za delitev dividend niso uslišani. Po tem ko je družba še lani izkazovala 728.459,88 € bilančnega dobička po stanju konec leta 2016 - pri čemer so delničarji ostali brez dividend - se je letošnja skupščina seznanila z le 151.315,68 € bilančnega dobička ob koncu leta 2017. Ob tem je posebej zbodel v oči podatek, da je družba v letu 2017 ustvarila čisto izgubo v višini 577.144,20 €, medtem ko je leto pred tem ustvarila čisti dobiček v višini 512.741,76 €. Po vprašanju Predsednika VZMD o možnostih donosov za male delničarje in perspektivi v primeru vztrajanja pri lastništvu delnic družbe, je Predsednik uprave Lorenzo Tacchino na zadnji skupščini pojasnil, da še vsaj 3 ali 4 leta ni moč pričakovati izplačila dividend, saj mora družba najprej sanirati cca. 2 milijona € veliko finančno luknjo.

Zaradi navedenega so v VZMD ocenili, da je smiselno podati zahtevo za izstop iz družbe (odprodajo delnic) ter po potrebi sprožiti postopek za določitev primerne denarne odpravnine. Glavni delničar je na njihovo zahtevo odgovoril s ponudbo za odkup v višini 7,00 € za posamezno delnico, ki pa po ocenah strokovnih sodelavcev VZMD ni primerna, zato bodo v kratkem poskusili s pobudo za pogajanja ter postopki za dosego primere kupnine oz. denarne odpravnine. Glede na številne dosedanje izkušnje je precej višjo prodajno ceno moč doseči z oblikovanjem skupnega svežnja delnic malih delničarjev ter pogajanji oz. formalno zahtevo za izstop iz družbe in določitvijo poštene cene. Ob tem v VZMD posebej opozarjajo tudi na problematiko 75 malih delničarjev (od skupno 110), ki imajo svoje delnice še vedno na ukinjenih/prehodnih registrskih računih pri KDD, saj – najverjetneje zaradi visokih borzno-posredniških stroškov ­– svojih delnic še niso prenesli na trgovalni račun ali k »Delniški OPORI« pri VZMD. Zaradi procesa ukinjanja registrskih računov bodo namreč vsi ti delničarji, ki svojih delnic ne bodo prenesli z registrskih računov, v kratkem ostali brez svoje naložbe ter brez kakršnegakoli denarnega nadomestila oz. odpravnine. Zato v Združenju vabijo vse delničarje, posebej pa tiste, ki imajo svoje delnice še vedno na registrskih računih pri KDD, da delnice prenesejo na fiduciarni račun Odvetniške družbe v okviru »Delniške OPORE«,

VZMD zato ponovno vabi vse delničarje, naj se še pravočasno odzovejo ter pristopijo v »Delniško OPORO« (VIDEO) oz. podpišejo Delničarski sporazum pri VZMD, kar zagotavlja tudi omenjena pogajanja za čim višjo prodajno ceno delnic in kamor je svoje delnice ob ukinjanju registrskih računov preneslo že mnogo delničarjev. Delničarji, ki imajo svoje delnice še vedno na prehodnih oz. ukinjenih registrskih računih pri KDD, lahko k »Delniški OPORI« pristopijo z enostavno izpolnitvijo PRISTOPNE IZJAVE in NALOGA ZA PRENOS. Pristopno izjavo delničarji pošljejo na VZMD (Hrenova 13, 1000 Ljubljana), nalog za prenos pa lahko osebno oddajo v vložišču KDD (Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana) ali pa ga pošljejo po pošti – v tem primeru utegne KDD zahtevati dodatna dokazila o istovetnosti.

Za vsa dodatna pojasnila so sodelavci VZMD na voljo vsak delavnik med 9:00 in 17:00, na telefonskih številkah 01 25 11 420 ali 031 770 771 in e-naslovu delnice@vzmd.si.

Sorodna sporočila:

DOM-TITAN – lani pol milijona čistega dobička, letos pol milijona čiste izgube - VZMD ponovno edini mali delničar na skupščini - petek, 22.06.2018

DOM-TITAN – ponovno brez dividend, VZMD z nasprotnim predlogom ter napovedjo izpodbijanja tudi zaradi sklepa o uporabi francoskega jezika; MERCATOR – pričetek 24. skupščine - četrtek, 15.06.2017

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items