Pripombe VZMD na predlog Zakona o izgradnji upravljanju in gospodarjenju z 2. tirom železniške proge DivačaKoper Page 1

VZMD je danes na Ministrstvo za infrastrukturo RS naslovil pismo s pripombami na predlog Zakona o izgradnji, upravljanju in gospodarjenu z drugim tirom železniške proge Divača–Koper. Ob tem so izrazili začudenje, da je Vlada RS javni obravnavi tako pomembnega zakona - ob že izkazanem širokem interesu javnosti in civilno-družbenih skupin - namenila le tri delovne dni, saj se rok za vlaganje predlogov in komentarjev zakona izteče že danes, 29. 3. 2017. Vlada RS je tako ponovno poskrbela za razburjenje, ravno leto dni po začetku zbiranja podpisov v podporo Luki Koper in takojšnji izgradnji 2. tira, katerim je sledilo naraščanje napetosti in spontan upor zaposlenih (VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=_r9s4XPAddw), ki si ga je tudi v kontekstu takratne (zadnje) skupščine prizadeval konstruktivno rešiti tudi VZMD (VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=jVTXJwAHYCI).Poleg številnih opozoril strokovne javnosti in družbenih gibanj, v VZMD izpostavljajo predvsem problematičnost predvidenih taks za pretovor v koprskem pristanišču. Slednje bi pomembno vplivale na poslovanje Luke Koper, ki bi morala takso plačevati tudi od pretovora enote tovora z enega plovila na drugo, kljub temu, da se v takšnem primeru železniški prevoz in predvideni novi tir Divača-Koper niti ne koristi, hkrati pa zmanjšuje tozadevno konkurenčnost Luke Koper. Dodatne obremenitve bi torej znižale konkurenčno prednost Luke Koper, saj družbe, ki upravljajo konkurenčna pristanišča takšne dodatne takse ne plačujejo. Posledično bi Luka Koper z dvigom cene storitev bržčas izgubila določen delež svojih naročnikov in poslovnih partnerjev. Ob tem v VZMD dodajajo, da je bilo v dneh od objave predloga zakona zaznati večji pritisk na ceno delnice Luke Koper, kar daje slutiti, da gre ponovno za potezo upravljavcev imetništva Republike Slovenije oz. Vlade RS, ki posledično zmanjšuje vrednost državnega in javnega premoženja.

Dodatnim finančnim obveznostim družbe nasprotuje tudi Svet delavcev, ki je danes na Vlado RS in parlamentarne stranke naslovil svoje uradno stališče, pri čemer pričakujejo, da »poslanci ne bodo izglasovali zakona, ki je za edino slovensko tovorno pristanišče škodljiv, prav tako pa po nepotrebnem dodatno obremenjuje slovenski proračun in zavira razvoj slovenskega gospodarstva«. Na današnji novinarski konferenci Sveta delavcev je Davorin Petaros, predstavnik Sekcije Luka Koper pri VZMD, ponovno izpostavil, da je Luka Koper javna delniška družba s preko 10.000 malih delničarjev.

VZMD se dotakne tudi sporočila za javnost Uprave družbe, v katerem ta opozarja tudi na 11.6. točko Koncesijske pogodbe, sklenjeno med Republiko Slovenijo in Luko Koper d.d., ki določa zmanjšanje koncesijske dajatve Luke Koper, v kolikor bi bili s sprejetjem kakšnega novega predpisa Luki Koper povzročeni dodatni stroški. Torej bi s sprejetjem predlaganega zakona Republika Slovenija prejemala sorazmerno nižjo koncesijsko dajatev, obvezana pa bi bila plačati tudi vse dejanske stroške, povzročene Luki Koper s sprejetjem predlaganega zakona.

Iz VZMD zato predlagajo, da »Vlada RS ne posega v neposredno poslovanje Luke Koper, ampak potrebna sredstva - v primeru odločitve, da pri tem neposredno participira Luka Koper - pridobi iz naslova delitve dobička ter ustrezne dividendne politike, ki velja za vse delničarje. V kolikor pa bo poslovanje Luke Koper slabše zaradi poslabšanja konkurenčnega položaja v regiji, bodo tudi dobički nižji, s tem pa bi bila nižja tudi predvidena dodatna taksa, ki naj bi jo Luka Koper plačevala Republiki Sloveniji«.


Sorodna sporočila VZMD:

VIDEO REPORTAŽA - Protestni shod pred Vlado RS kot posledica ravnanj in odnosa do upravljanja Luke Koper  - Petek, 08.07.2016

VIDEO REPORTAŽA - 18. nujna seja Komisije za nadzor javnih financ ter kriminalistične preiskave na Banki Slovenije - Četrtek, 07.07.2016

vzmd.newswire.com - v luči prizadevanj za normalizacijo razmer v Luki Koper ter vzpostavitve konstruktivnega dialoga med delavci, Upravo in Vlado RS, so se v VZMD obrnili tudi na mednarodne medije in javnosti - Torek, 05.07.2016

EXCLUSIVE VIDEO REPORT of visiting families who staged a spontaneous mass demonstration at the blockaded Port of Koper - working towards temporary restoration of the port’s operations along with aspiring to calm down the volatile situation - Torek, 05.07.2016

EKSKLUZIVNA VIDEO REPORTAŽA z množičnega shoda ob obisku družin pri delavcih Luke Koper - napovedana začasna vzpostavitev dela z željo po umirjanju razmer - Ponedeljek, 04.07.2016

VIDEO REPORTAŽA - izredno stanje ob skupščini Luke Koper, upravljavci državnega premoženja SDH s policijsko zaščito, preklicana menjava članov Nadzornega sveta, delničarjem rekordna dividenda - Petek, 01.07.2016


V Državnem zboru ponovno o LUKI KOPER - apel Vladi RS in SDH naj se z odgovornim ravnanjem pred jutrišnjo skupščino izognejo eskalaciji revolta državljanov - Četrtek, 30.06.2016

VIDEO REPORTAŽA z nagovorom Predsednika VZMD na množični manifestaciji »Vstala Primorska - vstani Slovenija!« pred prelomno petkovo skupščino Luke Koper - Sreda, 29.06.2016LUKA KOPER - novinarska konferenca VZMD o zbiranju pooblastil za preprečitev spornega odpoklica članov Nadzornega sveta - Četrtek, 23.06.2016

LUKA KOPER - množični Zbor delavcev tudi ob nagovoru Predsednika VZMD, ki za jutri sklicuje novinarsko konferenco - Sreda, 22.06.2016

LUKA KOPER - odgovori Uprave na vprašanja in pobude VZMD, ob nadaljevanju zavajanj, pritiskov in celo groženj nekaterih najvišjih predstavnikov oblasti v RS - Torek, 21.06.2016

LUKA KOPER - VZMD pričel z aktivnim zbiranjem pooblastil za vročo skupščino, zaskrbljenost ob ravnanjih SDH pa se še stopnjuje - Petek, 17.06.2016 

LUKA KOPER - pred vročo skupščino Predsednik VZMD pisal Predsedniku uprave - bodo trenutni državni upravljavci ponovno povozili perspektivo družbe, strateške interese in 11.300 malih delničarjev?! - Četrtek, 09.06.2016

LUKE NE DAMO! 2. TIR TAKOJ! - ob zbiranju podpisov v Ljubljani svojo podporo izrazil tudi Predsednik VZMD ter izpostavil skupni interes malih delničarjev in zaposlenih pri upravljanju in odnosu do enega najpomembnejših gospodarskih subjektov v Sloveniji - Torek, 29.03.2016

Predlog ureditve financiranja prometne infrastrukture ob navzočnosti predstavnikov Vlade, Luke Koper in Slovenskih Železnic - Četrtek, 08.01.2015

LUKA KOPER - na današnji skupščini sprejete spremembe Statuta, ki naj bi omogočale lažjo menjavo uprav - poziv VZMD k odgovornosti predlagateljev nezakonitih sklepov, upravljavcev državne lastnine, ki nadaljujejo s povzročanjem nepotrebnih stroškov družbi in delničarjem - Sreda, 19.03.2014

LUKA KOPER - na današnji skupščini imenovanih pet novih nadzornikov; država že tretjič zavrnila možnost pridobivanje lastnih delnic; po petih letih ponovno dividenda - Ponedeljek, 08.07.2013

LUKA KOPER - današnja pomembna skupščina brez udeležbe države, večinskega lastnika (51 %); VZMD za ohranitev Nadzornega sveta in proti nezakoniti reviziji - Petek, 05.04.2013

SOD in SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING - JAVNI POZIV k oddaji prijave v evidenco potencialnih kandidatov za člane v organih nadzora najvidnejših delniških družb v RS - aktivna vloga Komisije VZMD - Torek, 29.01.2013

LUKA KOPER - Presenetljiv razplet današnje skupščine - brez razrešnic Upravi in Nadzornemu svetu, brez odpoklica Nadzornikov in brez sprememb Statuta - Ponedeljek, 09.07.2012

LUKA KOPER - na današnji skupščini država presenetljivo zavrnila možnost pridobivanja lastnih delnic; v lanskem letu 2,4 mio EUR izgube, letos pa izjemno dobra poslovna realizacija že 67,6 mio EUR, kar v prihodnje le obeta tudi izplačila dividend - Ponedeljek, 11.07.2011

SLOVENIJA V PARIZU IZJEMNO USPEŠNO - odmevna predstavitev na največjem evropskem sejmu borznih investicij Actionaria in Generalni skupščini Svetovne federacije investitorjev (WFIC) - Sreda, 24.11.2010

V Parizu od danes tudi ugledne slovenske družbe - preko VZMD in investo.si na največji evropski sejem borznih investicij ACTIONARIA in Generalno skupščino WFIC - Četrtek, 18.11.2010

VZMD.TV - poročilo z današnje 17. skupščine Luke Koper - Ponedeljek, 29.03.2010

LUKA KOPER - odločna podpora uvedbi postopkov zoper organe vodenja in nadzora družbe ter zahtevi za revizijo vseh (tudi sporno izvzetih) področij proučevanja in poslov, identificiranih na 15. skupščini delničarjev. Ponovni zapleti pri prijavah. - Četrtek, 25.03.2010

LUKA KOPER - odločna podpora uvedbi postopkov zoper organe vodenja in nadzora družbe ter zahtevi za revizijo vseh (tudi sporno izvzetih) področij proučevanja in - Četrtek, 25.03.2010

LUKA KOPER - zahteva po razjasnitvi poteka revizije in razlogov za izpad štirih ključnih področij proučevanja, identificiranih na 15. skupščini delničarjev, ter - Torek, 16.03.2010

INTEREUROPA - družba bo tožila bivšo upravo in nadzorni svet - Petek, 11.09.2009

Intereuropa brez razrešnic, dividend in sprememb statuta ter s tremi novimi nadzorniki - Četrtek, 30.07.2009

LUKA KOPER - ekskluzivni prispevek VZMD TV z včerajšnje skupščine - Torek, 14.07.2009

Luka Koper - država prevzela popolno odgovornost za ureditev razmer - Ponedeljek, 13.07.2009

Škandalozna organizacija 16. Skupščine Luke Koper, d.d. - Ponedeljek, 13.07.2009

LUKA KOPER - na jutrišnji skupščini predstavnika VZMD z 229.785 glasovi/delnicami - Nedelja, 12.07.2009

Novinarska konferenca Sekcije malih delničarjev Luke Koper pri VZMD - Petek, 26.06.2009

LUKA KOPER - VZMD zbira pooblastila in podporo za nasprotna predloga - Sreda, 24.06.2009

LUKA KOPER - Sekcija VZMD konstruktivno in odločno - Sreda, 10.06.2009

LUKA KOPER - USTANOVLJENA SEKCIJA PRI VZMD - Ponedeljek, 25.05.2009

Javno opozorilo Sekcije Primorskih novic - Ponedeljek, 27.11.2006


www.vzmd.si - več o VZMD - Vseslovensko združenje malih delničarjev

www.vzmd.tv in www.investo.tv - preko 300 video prispevkov

www.investo.si - več o programu Invest to Slovenia - investo.si

www.invest-to.net - več o mreži 65 nacionalnih organizacij delničarjev in investitorjev - invest-to.net

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items