Dopis podpisnikom DS 12 12 2017 web

V tem tednu so bila uspešno sklenjena pogajanja med predstavniki VZMD in nizozemske družbe EERSTE NIEDERING FONDS B.V., glavnim delničarjem družbe SIVENT, d.d. (90,22 %). Tako bodo delničarji, združeni v Delničarskem sporazumu in »Delniški OPORI« pri VZMD, svoje delnice prodali po ceni 1,10 € za delnico, kar je 120 % več od trenutnega borznega tečaja (0,50 €) in dobrih 22 % več od najvišjega tečaja v zadnjih letih (0,90 €). Delničarji, ki se zahtevi za izstop ob pošteni odpravnini ter prizadevanjem za skupno prodajo v okviru VZMD še niso priključili, imajo čas le še do 14. 12. 2017, da podpišejo vso potrebno dokumentacijo ter prenesejo svoje delnice na fiduciarni račun Odvetniške pisarne Jereb, od koder bo izvedena skupna prodaja svežnja delnic.

Tako je 10.893 malih delničarjev Siventa upravičenih do skupaj 261.474,40 €, zato jih iz VZMD še zadnjič vabijo, da izkoristijo priložnost ter za svoje delnice v danih razmerah iztržijo največ. Prodajna pogodba med drugim vključuje tudi t.i. »top up klavzulo«, ki zagotavlja še dodatno plačilo v primeru, da bi kupec (ali z njim povezane osebe) v naslednjih 12 mesecih te delnice kupoval po višji ceni. Sicer se je tečaj na Ljubljanski borzi, ob redkih skromnih poslih, v zadnjem letu gibal med 0,36 € in 0,90 €, trenutno pa znaša 0,50 €. V VZMD so si že dalj časa prizadevali za izstop, prodajo oz. drugačno ustrezno izplačilo manjšinskim delničarjem, saj je imetništvo vrednostnih papirjev za številne delničarje predstavljalo le strošek.

Delničarji, ki imajo svoje delnice še na ukinjenih registrskih računih pri KDD lahko k »Delniški OPORI« pristopijo z izpolnitvijo PRISTOPNE IZJAVE in NALOGA ZA PRENOS. Pristopno izjavo delničarji pošljejo na VZMD (Hrenova 13, 1000 Ljubljana), nalog za prenos pa lahko osebno oddajo v vložišču KDD (Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana) ali pa ga pošljejo po pošti – v tem primeru je potrebno obrazec overiti na upravni enoti, v izjemnih okoliščinah pa zadostuje priložena kopija osebnega dokumenta.

Za vsakršne dodatne informacije so sodelavci VZMD delničarjem na voljo vsak delovnik med 9:00 in 17:00, na telefonskih številkah 01 25 11 420 ali 031 770 771 in e-naslovu info@vzmd.si.


Sorodna sporočila VZMD:

SIVENT - VZMD po zahtevi glavnemu delničarju za izstop iz družbe prejel ponudbo za odkup delnic – v primeru neuspešnih pogajanj za višjo odpravnino sledi sodni postopek za izstop oz. določitev poštene odpravnine - Četrtek, 23.11.2017

SIVENT – VZMD z zahtevo glavnemu delničarju po odkupu delnic malih delničarjev za skupno vsaj 310.629 € - VABILO k vstopu v Delniško OPORO ter postopku prodaje po pošteni ceni - etrtek, 02.11.2017

SIVENT, HOTELI UNION – tudi na današnjih skupščinah VZMD izpostavil težave manjšinskih delničarjev z nesorazmernimi stroški, ki izhajajo iz njihovega imetništva - Ponedeljek, 28.08.2017

DELNIŠKA OPORA – VZMD s spremembo Splošnih pogojev sledi noveli Zakona o trgu finančnih instrumentov in ureja skupinske prodaje vrednostnih papirjev preko fiduciarnega računa odvetnika ter delničarjem omogoča izterjave neizplačanih denarnih odpravnin - Torek, 08.08.2017

SIVENT – opozorilo ter vabilo 9.534 delničarjem na registrskih računih KDD k prenosu delnic na Delniško OPORO pri VZMD, ki predstavlja najracionalnejšo rešitev za izplačilo denarne odpravnine ob verjetni iztisnitvi ali izstopu - Ponedeljek, 07.08.2017

SIVENT - na današnji skupščini VZMD napovedal izpodbojno tožbo zoper sklep o povečanju osnovnega kapitala družbe, s katerim je omogočena iztisnitev/razlastitev 11.788 delničarjev nekdanjega PID-a - Ponedeljek, 23.01.2017


www.vzmd.si – več o VZMD – Vseslovensko združenje malih delničarjev

www.vzmd.tv in www.investo.tv – preko 300 video prispevkov

www.investo.si – več o programu Invest to Slovenia – investo.si

www.invest-to.net – več o mreži 65 nacionalnih organizacij delničarjev in investitorjev – invest-to.net

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items