IMAG7380Včeraj se je s podelitvijo nagrad najboljšim start-up podjetjem, zaključila tridnevna mednarodna konferenca »Israel Innovation Conference (MIXiii)«, vodilni poslovno-znanstveni dogodek v Izraelu, ki se ga je udeležil tudi Predsednik Vseslovenskega združenja malih delničarjev (VZMD), mag. Kristjan Verbič. Podelitvi nagrad je sledil slavnostni sprejem in pogostitev na Veleposlaništvu RS v Tel Avivu, ki so se ga, ob obisku Ministra za izobraževanje, znanost in šport, dr. Jerneja Pikala, ob mag. Verbiču udeležili tudi nekateri izraelski in slovenski poslovneži.

Neposredno s sprejema je Predsednik VZMD preko Amsterdama poletel proti Ljubljani, od koder se je odpravil na Ptuj, kjer se bo udeležil izredne skupščine družbe Perutnina Ptuj, d.d. S povratkom v Slovenijo se je tako zaključila  tretja letošnja turneja mednarodnih poslovno-investitorskih programov VZMD: Invest to Slovenia (investo.si) in International Investors` Network (invest-to.net), v sklopu katere je Predsednik VZMD v preteklih 22 dneh pripraviSlovenski poslovni dan na Danskem, se aktivno udeležil OECD Foruma 2014 v Parizu, obiska slovenske gospodarske delegacije v Teheranu in Isfahanu, letne konference Mednarodne mreže pravnih pisarn, zastopnikov investitorjev (IFLN) v New Yorku ter mednarodne konference MIXiii v Izraelu.IMAG7363

Danes bo tako na Ptuju potekala izredna skupščina družbe Perutnina Ptuj, d.d., ki jo je Uprava družbe sklicala na zahtevo Kapitalske družbe, d.d. (KAD), Društva Mali delničarji Slovenije (MDS) in Probanke, d.d. V okviru organiziranega zbiranja pooblastil, ki ga je Vseslovensko združenje malih delničarjev (VZMD), izvedlo v sodelovanju z družbo, so bila zbrana pooblastila iz naslova 95.051 delnic, kar predstavlja 1,6 % vseh delnic.

Tokratna izredna skupščina bo odločala o spremembi Statuta družbe, ki namesto dosedanjega šest-članskega predvideva devet-članski Nadzorni svet ter odpoklic dveh članov trenutnega Nadzornega sveta in imenovanje kar petih novih. Probanka, d.d., pa je naknadno predlagala še razširitev dnevnega reda z imenovanjem posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja posameznih poslov družbe. Predlogi za glasovanje vseh predlaganih pooblaščencev so tokrat enaki ter z obrazložitvami razvidni iz pooblastila.

V VZMD še posebej nasprotujejo odpoklicu člana oz. predsednika nadzornega sveta dr. Boruta Bratine, tudi člana Strokovnega sveta VZMD in nesporne avtoritete na področju upravljanja in nadziranja družb, ki ob svoji strokovnosti uživa ugled tudi zaradi svoje načelnosti in nepristranskosti ter ga je ravno na predlog VZMD, tudi kot primernega predstavnika pomembnega segmenta malih delničarjev v lastniški strukturi Perutnine Ptuj, za člana nadzornega sveta imenovala lanskoletna skupščina delničarjev. (Za oglede VIDEO REPORTAŽE z lanskoletne redne skupščine, kliknite na sliko levo)

Ob zahtevi za sklic izredne skupščine in predlaganih sklepih VZMD resno skrbi dejstvo, da državni KAD in Probanka predlagata sklepe, ki bi v družbo prinesli dodatno in nepotrebno napetost, obremenili njeno tekoče poslovanje, udejanjanje razvojnih načrtov ter soočanje z zaostrenimi tržnimi in finančnimi razmerami. Pri tem predlagatelji (KAD, MDS in Probanka) niso podali nikakršnega tehtnega razloga ali kakršnekoli utemeljitve za odpoklic dveh članov nadzornega sveta. Predlog je toliko bolj sporen, ker se s sklepom razrešuje kompetentna in ugledna strokovnjaka, za tem pa za člane nadzornega sveta med drugim predlaga kar tri funkcionarje društva MDS, ki so vsekakor manj kompetentni in strokovno podkovani za opravljanje funkcije nadziranja!

V VZMD menijo, da tehtnih razlogov za tokratno izredno skupščino ni, saj bi o tovrstnih - vsekakor problematičnih in spornih - predlogih delničarji lahko odločali v okviru redne skupščine in tako družbi poleg ustvarjene napetosti prihranili tudi nepotrebne dodatne stroške. Glede na vsebino predlaganih sklepov je jasno, da so ti usmerjeni v zamenjavo nadzora nad družbo in posledično njenega upravljanja. Slednje je sicer legitimna pravica lastnikov, vendar strokovne sodelavce VZMD skrbi dejstvo, da (državni) predlagatelji ne ponujajo primerne ali vsaj približno resne alternative - ravno nasprotno, s tem pa otežujejo in celo ogrožajo nemoteno poslovanje in perspektivo pomembnega gospodarskega subjekta, celotne regije in njenega socialnega okolja.   


Sorodni prispevki in VIDEO reportaže:

VIDEO REPORTAŽA in EKSKLUZIVNI POGOVOR s Predsednikom uprave PERUTNINE PTUJ po današnji volilni skupščini - Petek, 28.06.2013

PERUTNINA PTUJ - na skupščini v nov Nadzorni svet po predlogu VZMD imenovan tudi dr. Borut Bratina; zavrnjen predlog o spremembi statuta, posebni revizor pa imenovan z nasprotnim predlogom - sledita VIDEO REPORTAŽA in EKSKLUZIVNI POGOVOR s Predsednikom uprave - Petek, 28.06.2013

PERUTNINA PTUJ - organizirano zbiranje pooblastil za skorajšnjo skupščino - POZIV delničarjem k pravočasni prijavi oz. oddaji pooblastila - Sreda, 19.06.2013

PERUTNINA PTUJ - v Nadzorni svet VZMD predlaga nespornega strokovnjaka in avtoriteto s področja korporativnega upravljanja, dr. Boruta Bratino - Četrtek, 16.05.2013

PERUTNINA PTUJ - skupščina potrdila vse ob sklicu predlagane sklepe, skladno tudi z večinsko voljo delničarjev v sklopu organiziranega zbiranja pooblastil - Petek, 31.08.2012

PERUTNINA PTUJ - organizirano zbiranje pooblastil za skorajšnjo skupščino - Četrtek, 16.08.2012

VIDEO REPORTAŽA z današnje skupščine PERUTNINE PTUJ - brez možnosti dokapitalizacije, brez dividend ter s posebno revizijo po nasprotnem predlogu dr. Romana Glaserja - Petek, 26.08.2011


www.vzmd.si - več o VZMD - Vseslovensko združenje malih delničarjev

www.vzmd.tv in www.investo.tv - preko 300 video prispevkov

www.investo.si - več o programu Invest to Slovenia - investo.si

www.invest-to.net - več o mreži 55 nacionalnih organizacij delničarjev in investitorjev - invest-to.net