Na današnji skupščini družbe Krka, d.d., je bilo prisotnega 55,55 % kapitala z glasovalno pravico. V imenu VZMD je bil na skupščini prisoten Predsednik, mag. Kristjan Verbič, ki je zastopal tudi delničarje vključene v Delniško OPORO.

Glede na pred skupščino izraženo nezadovoljstvo največjega lastnika oz. upravljavca državnega premoženja (SDH), je Predsednik Uprave, Jože Colarič, na skupščini uvodoma temeljito predstavil preteklo poslovanje družbe. Med drugim je povedal, da je bilo leto 2016 za Krko težko, saj so bili, ob sicer stalni rasti prodaje, zaradi upada valut v Vzhodni Evropi ter sočasnega upada cen zdravil v Zahodni Evropi, prihodki družbe šibkejši. Leta 2016 je Krka sicer registrirala 19 novih izdelkov, za letos pa načrtujejo 23 novih, vseskozi pa količinsko povečuje proizvodnjo in prodajo.

Hkrati je predstavil tudi vzpodbudne ocene podatkov za prvo četrtletje letos, pri čemer se je, glede na enako obdobje lani, dobiček iz poslovanja povečal za 30 %, na 122,4 mio €, čisti dobiček pa za 31 %, na 91,7 mio €.
 
Na očitke o premajhni ambicioznosti in drznosti je odgovoril, da so zgolj previdni, saj so stroški razvoja novih izdelkov izredno visoki. Kar pa se tiče prevzemov drugih družb, se zavzema za take, ki bodo nosili dobiček. Napovedal je tudi prevzem podjetja s Kitajske, ki bo najverjetneje končan do konca poletja. Zaradi samih postopkov, ki so še v teku pa imena družbe še ni želel razkriti. 

Predsednik VZMD je ob tem pozdravil zdravo rast družbe ter smele načrte in strategije za prihodnost. Glede na nedavne trditve SDH je izpostavil, da so izboljšanja poslovanja vedno mogoča in dobrodošla, vendar se je v preteklosti prepogosto izkazalo, da tovrstna vmešavanja in kadrovanje države oz. državnih upravljalcev v družbah z nadpovprečnimi rezultati, slednje le destabilizirajo, rezultati pa se posledično praviloma žal poslabšajo.
 
Uro in pol predstavitev in pojasnil pa SDH niso prepričala, da ne bi izvedel menjav v Nadzornem svetu. Tako kot po navadi, je z Nasprotnim predlogom na lastni prvotni predlog, tik pred glasovanjem razkril svoje namene in sicer, da se v Nadzorni svet namesto mag. Anje Strojin Štampar in Simone Razvornik Škofič imenujeta Hans Helmit Fabriy in Borut Jamnik. Ob tem je mag. Verbič protestiral nad dejstvom, da SDH v Nadzorni svet na sami skupščini predlaga tujca, do katerega se delničarji in strokovna javnost niso mogli opredeliti, hkrati pa njegove dosedanje izkušnje kažejo, da je bil v preteklosti močno vpet v konkurenčno podjetje Sandoz, ki je del skupine Novartis, katere del je sicer tudi Lek. Ob tem se je vprašal v čigavem interesu je, da bo občutljive podatke in strategije družbe pregledovala oseba, potencialno povezana s konkurenco. Ob odpoklicu mag. Strojin Štamparjeve, ki je tudi namestnica predsednika Nadzornega sveta, pa je opozoril tudi na destabilizacijo družbe v občutljivem obdobju prevzemanja družbe s Kitajske. 
 
Na koncu je odpoklic mag. Anje Strojin Štampar, podprlo 96,6 % prisotnega kapitala, Borut Jamnik je bil imenovan v Nadzorni svet s 97,3 % prisotnimi glasovi, Hans Helmit Fabriy pa le z 78,42 %. Zaradi imenovanja slednjega je Predsednik VZMD, podobno kot v primeru Luke Koper, napovedal izpodbijanje takšnega sklepa.

Da bo na skupščini napeto je bilo jasno že po razširitvi dnevnega reda, s katero je SDH prvotno predlagal odpoklic dosedanje članice in namestnice predsednika Nadzornega sveta, v začetku tedna pa je kot članica Nadzornega sveta odstopila še Simona Razvornik Škofič. Hkrati so se v medijih pojavile tudi številne trditve, o nezadovoljstvu malih delničarjev, kar so v VZMD opazovali z začudenjem, saj se - izmed 52.897 delničarjev Krke - nanje s tovrstnimi pritožbami ali negodovanji ni obrnil niti eden.

Ob današnjem spornem imenovanju v Nadzorni svet si v VZMD, želijo vpogledati tudi v famozno analizo, za katero naj bi SDH plačal kar 183.000,00 €, Predsednik Uprave Krke pa jo je za časnik Dnevnik pokomentiral kot »skromen zbir javno znanih podatkov«. Ob tem mag. Verbič dodaja »kot vse kaže SDH, ali ne zaupa svojim dobro plačanim zaposlenim, pri čemer nekateri celo sedijo v Nadzornem svetu družbe, ali pa slednji ne opravljajo svojega dela, če je potrebno za »skromen zbir javno znanih informacij« tuji svetovalni družbi plačati več kot znaša letna plača Predsednice uprave SDH«. Sicer je SDH podobno analizo naročil tudi v primeru Luke Koper, pri čemer je za njo plačal 91.500 €.

Delničarji na skupščini seznanili tudi z bilančnim dobičkom, ki je konec leta 2016 znašal 142.658.499,48 €, ter izglasovali predlog o delitvi dobička, po katerem bodo prejeli rekordno dividendo v višini 2,75 € bruto na delnico, oz. skupno 88.692.565,50 €. Uprava in Nadzorni svet družbe sta prejela razrešnico z 99,88 % in 99,86 %  podpore. Delničarji so z enako podporo sprejeli tudi pooblastilo Upravi za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic.
 
Dogajanje na skupščini je spremljala tudi ekipa VZMD.tv, ki je pripravila VIDEO REPORTAŽO (VIDEO: www.youtube.com/watch?v=1JW9C70QLWw).


Sorodni prispevki in VIDEO reportaže:

KRKA - naraščanje napetosti pred jutrišnjo skupščino ter nadaljevanjem državnega kadrovskega cunamija - menjave tudi v nadzornih svetih ELEKTRO PRIMORSKA, ELEKTRO CELJE in družbi KOPA - Sreda, 05.07.2017

VIDEO REPORTAŽA s skupščine družbe Krka, d.d. - Četrtek, 07.07.2016

KRKA - današnja ponovljena skupščina prinesla višjo dividendo in novo sestavo nadzornega sveta - Četrtek, 20.08.2015

Skupščina družbe KRKA praktično soglasna o vseh izhodiščnih predlogih Koordinacijski sestanek pred srečanjem Think-Tankov in predstavnikov iz Srednje in Vzhodne Evrope ter Kitajske na Bledu - Četrtek, 03.07.2014

VIDEO REPORTAŽA s sinočnjega Županovega sprejema za investo Expo, FDI Summit in Ljubljana Forum, ob podelitvi nagrad VZMD-Euroshareholders »Delničarjem prijazna družba« družbi Krka in »FDI Award« družbi Odelo- Petek, 21.09.2012

KRKA - današnja skupščina brez presenečenj, a s številnimi napovedmi tožb s strani Stankovićevega društva MDS, ter vprašanji o zbiranju pooblastil uprave družbe in pridobivanju lastnih delnic - Četrtek, 07.07.2011

VZMD.TV - poročilo z včerajšnje 15. skupščine družbe Krka, d.d. - Petek, 18.06.2010

KRKA - današnja skupščina bo trasirala upravljanje družbe v prihodnjih petih letih - nasprotna predloga VZMD: v nadzorni svet kompetentna predstavnica malih delničarjev in dobro tretjino višja dividenda - Četrtek, 17.06.2010

KRKA - nasprotna predloga VZMD: dobro tretjino višja dividenda, v nadzorni svet pa kompetentna predstavnica malih delničarjev Alenka Podbevšek - Petek, 21.05.2010

KRKA - novi nadzorni svet naj vključuje predstavnike malih delničarjev - odposlan predlog Komisije VZMD - Četrtek, 25.02.2010

Zakon o investicijskih skladih in DZU - USTAVLJEN POSTOPEK - Sreda, 22.07.2009

KRKA - nasprotni predlog VZMD - Četrtek, 02.07.2009

 

www.vzmd.si – več o VZMD – Vseslovensko združenje malih delničarjev

www.vzmd.tv in www.investo.tv – preko 300 video prispevkov

www.investo.si – več o programu Invest to Slovenia – investo.si

www.invest-to.net – več o mreži 65 nacionalnih organizacij delničarjev in investitorjev – invest-to.net

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items