Luka Koper Zahteva za pojasnila o neutemeljenih ocitkih oz domnevnih krsitvah31012018 Page 1

Predsednik VZMD, mag. Kristjan Verbič, je danes na Predsednika, mag. Uroša Iliča, in člane Nadzornega sveta Luke Koper, d.d., naslovil Zahtevo za pojasnila o neutemeljenih očitkih oz. domnevnih kršitvah. V VZMD so bili namreč skrajno začudeni ter zgroženi nad popolnoma neutemeljenimi očitki in domnevnimi ugotovitvami, zapisanimi v nedavno razkritem Pravnem mnenju glede utemeljenosti odpoklica uprave iz razloga hujših kršitev obveznosti in iz razloga nesposobnosti, ki ga je na podlagi ugotovitev končnega poročila posebnega revizorja PricewaterhouseCoopers, d.o.o., pripravila Odvetniška pisarna Albreht, Zajc in partnerji o.p., d.o.o. Zadevni dokument, ki ga je objavil spletni portal RTV Slovenija (MMC), nedavno odpoklicani Upravi Luke Koper med drugim očita »Druge kršitve, ugotovljene s strani Nadzornega sveta«, pri čemer se deveta takšna kršitev glasi: »Ker je sklenila negospodaren posel z VZMD leta 2016 v vrednosti 13.308 eur za svetovanje in izvedbo organiziranega zbiranja pooblastil delničarjev Družbe, kar je 42 % več od tržne cene in pomeni nedopustno zagotavljanje ugodnosti pooblaščencu manjšinskih delničarjev.«

Zaradi resnih obtožb, ki so popolnoma neutemeljene, neresnične in očitno tendenciozne, spričo katerih nastaja VZMD neposredna poslovna škoda, v Združenju - najkasneje do 16. 2. 2018 - zahtevajo podrobna pojasnila v zvezi z navedbo, da naj bi »družba za svetovanje in izvedbo organiziranega zbiranja pooblastil delničarjev plačala 42 % več od tržne cene«, ter izrecna pojasnila, kaj naj bi predstavljalo navedeno »nedopustno zagotavljanje ugodnosti pooblaščencu manjšinskih delničarjev«. VZMD je namreč že večkrat dodatno pojasnil in ponovno posredoval tudi vso relevantno dokumentacijo o zadevni pogodbi ter uspešni izvedbi celotnega postopka organiziranega zbiranja pooblastil za 27. skupščino delničarjev Luke Koper, 1. 7. 2016.

Kot je ob tem zapisal Predsednik VZMD, je Združenje za omenjeni znesek, ki je bil določen s pogodbo in jasnimi specifikacijami, »zagotovilo strokovno pripravo in tisk pooblastil (A3), spremnih dopisov (A4), kuvert za pošiljanje (C5), povratnih kuvert, barvne brošure/glasila Luški delničar, vlaganje omenjenih gradiv v kuverte, poleg tega pa še poštnino za opisane neposredne pošiljke takratnim 11.300 delničarjem, kakor tudi Informacijsko pisarno (preko posebnega elektronskega naslova in telefonov) ter vse ostale operativne stroške.« Ob tem v VZMD dodajajo, da je po njihovem vedenju družba ob odločanju za izvedbo organiziranega zbiranja pooblastil leta 2016 zbrala več ponudb, pri čemer je najugodnejšo oddal prav VZMD, zato problematiziranja zneska ne razumejo, saj je glede na obseg storitve ta izjemno nizek. Še več - glede na poslanstvo VZMD je bilo Združenju v interesu, da se za omenjeno skupščino izvede organizirano zbiranje pooblastil (in objektivno informiranje delničarjev o pomembni skupščiniVIDEO), zato so pomemben del stroškov krili tudi iz lastnih sredstev.

Sicer je omenjeno zbiranje pooblastil - glede na 13-letne neposredne izkušnje VZMD - predstavljajo enega najbolj uspešnih, saj je na ta način svoje glasove oddalo kar 1.935 delničarjev, z 627.261 delnicami, kar je predstavljajo 5,61 % kapitala na skupščini. »Morda pa je ravno to – da so ustrezno informirani in učinkovito vključeni v skupščinsko odločanje tudi mali delničarji – za koga moteče?!« pismo nadaljuje mag. Verbič.

V minulih dneh so se sicer v medijih pojavili tudi nekateri drugi zapisi o domnevni forenzični preiskavi v Luki Koper, povezani z morebitnim oškodovanjem družbe zaradi plačil VZMD. Po informacijah, ki jih vse od oktobra 2017 prejemajo v Združenju, naj bi bila pri tokratnih poizkusih (medijske) diskreditacije VZMD in mag. Verbiča osebno - poleg mag. Uroša Iliča, zdajšnjega Predsednika Nadzornega sveta Luke Koper - posebej dejavna tudi služba za odnose z javnostmi pri Slovenskem državnem holdingu (SDH), upravljavcu večinskega (državnega) deleža v Luki Koper. Ob tem se v VZMD sprašujejo, kakšen strošek lahko za družbo in njene delničarje predstavlja morebitna forenzična revizija, saj gre praviloma za zelo visoke stroške, ki vsekakor krepko presegajo omenjene, domnevno preiskovane zneske. Hkrati pa se zastavlja vprašanje, kakšna forenzika naj bi bila potrebna za obravnavno sklenjenih in realiziranih pogodb ter izdanih in plačanih računov za dokazano opravljene dejanske storitve in dosežene ustrezne rezultate?!

Glede na medijske zapise o prejemkih iz naslova mednarodnih poslovno-investitorskih programov VZMD: Invest to Slovenia ‒ investo.si in International Investors` Network ‒ invest-to.net, ter domnevnem konfliktu interesov v VZMD ponovno poudarjajo, da je v vsakokratnih pogodbah izrecno opredeljeno tudi, da sodelovanje v omenjenih programih nikakor ne more vplivati na stališča VZMD na skupščinah oz. pri njihovem zagotavljanju zaščite pravic in interesov malih delničarjev. S programoma investo.si in invest-to.net so sicer v desetletju obstoja uspešno sodelovale praktično vse večje delniške družbe v Republiki Sloveniji, kakor tudi številni drugi domači in mednarodni partnerji. Ob tem so se pojavljali tudi konkretni primeri, ko je VZMD v času trajanja takšnih pogodb na skupščinah glasoval drugače, kot bi morda odgovarjalo poslovodstvu družbe ali večinskim lastnikom. Hkrati v VZMD izpostavljajo, da je Luka Koper partner njihovih mednarodnih poslovno-investitorskih programov že vse od vzpostavitve leta 2008 ter da so bile v tem času vsakokratne letne pogodbe sklenjene z zelo različnimi upravami oz. vodstvi družbe, kar zelo jasno kaže na dejstvo, da je bilo sodelovanje Luke Koper vselej znova ocenjeno kot ekonomsko upravičeno, uspešno ter koristno z vidika poslovnih načrtov družbe in njene mednarodne prezence – doslej v 47 državah, preko 90 mestih, na petih kontinentih (VIDEO). 

Tudi ob zadnjih dogodkih sodelavci VZMD z žalostjo ugotavljajo, da se udejanjajo njihova predvidevanja in napovedi z zadnje skupščine (VIDEO), o nadaljevanju sistematične destabilizacije enega najpomembnejših gospodarskih subjektov v Republiki Sloveniji. Problematika Izvajalcev pristaniških storitev, t.i. IPS-ov, ki je služila kot prozoren izgovor za menjavo Nadzornega sveta, izglasovanje nezaupnice Upravi ter njeno razrešitev, je tako po novem potisnjena v ozadje, namesto nje pa je v ospredje prišlo tudi domnevno forenzično preiskovanje nekaj tisoč evrov nakazil za opravljene storitve VZMD, in sicer v družbi, ki je imela samo v letu 2016 za 146 milijonov € poslovnih odhodkov. Tako pismo z zahtevami oz. pričakovanim opravičilom Predsednik VZMD sklene z besedami: »obstaja za Nadzorni svet obilica pomembnejšega dela, predvsem v smeri stabilizacije razmer v družbi, ki je pred menjavo Nadzornega sveta in Uprave poslovala izjemno uspešno ter z rekordnimi rezultati.« 


Sorodni prispevki in VIDEO reportaže:

VIDEO REPORTAŽA z današnje skupščine Luke Koper - kljub rekordnim rezultatom SDH stopnjuje kadrovski cunami še z izglasovanjem nezaupnice Upravi - Četrtek, 28.12.2017

VIDEO REPORTAŽA - Zbor delavcev Luke Koper, d.d., pred - ponovno(!) - prelomno skupščino - Sreda, 27.12.2017

LUKA KOPER – pred jutrišnjo skupščino o razmerah v družbi in njeni perspektivi na Zboru delavcev tudi VZMD - Sreda, 27.12.2017

LUKA KOPER – ob ravnanju Nadzornega sveta ter preučevanju Poročila posebne revizije VZMD poziva Upravo družbe, naj poda podrobne odgovore ter se opredeli do ugotovitev revizorjev - Ponedeljek, 27.11.2017

LUKA KOPER – ob preklicu in novem sklicu skupščine VZMD ne dvomi: v Kopru bo vroče tudi med božično-novoletnimi prazniki, in zahteva objavo tajnih(!) dokumentov, ki naj bi opravičevali stopnjevanje državnega kadrovskega cunamija v eni najuspešnejših družb - Petek, 24.11.2017

LUKA KOPER – po pritožbi VZMD je Informacijski pooblaščenec - vsled odločitve o (ne)tajnosti sporne študije - pozval SDH k dostavi celotne dokumentacije - Torek, 07.11.2017

LUKA KOPER – VZMD s pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu nad zavrnilno Odločbo, s katero SDH skriva pregrešno drago "tajno" študijo, ki naj bi bila podlaga za kadrovski cunami v Luki - Torek, 17.10.2017

LUKA KOPER – SDH z Odločbo zavrnil razkritje drage, a skrivnostne študije, VZMD pa bo vztrajal ter sprožil postopek še pred Informacijskim pooblaščencem; ELMA TT – nasprotni predlog VZMD - Ponedeljek, 02.10.2017

LUKA KOPER – po pozivu VZMD postalo očitno, da so izsledki skrivnostne in drage študije SDH v bistvenih delih napačni, pavšalni in celo amaterski, kljub vsemu pa številne pozitivne ugotovitve, ki jih Predsednica SDH na skupščini ni niti omenila - Četrtek, 24.08.2017

LUKA KOPER – SDH skrbno skriva drago študijo madžarskega McKinseya, s katero je utemeljeval sporna ravnanja in kadrovski cunami na zadnji skupščini – VZMD vztraja pri zahtevah - Sreda, 23.08.2017

KOVINOPLASTIKA LOŽ, LUKA KOPER – sodni preizkus denarne odpravnine iztisnjenim delničarjem ter izpodbojna tožba zoper sporno imenovanje treh novih nadzornikov - Petek, 04.08.2017

LUKA KOPER – VZMD s pritožbo nad zavrnitev zahteve za začasno odredbo v primeru spornih novih nadzornikov - Sreda, 26.07.2017

LUKA KOPER – petkovo konstituiranje Nadzornega sveta tudi s spornimi novimi nadzorniki, sodnica Nusdorfer pa zavrnila predlog začasne odredbe za zadržanje funkcije člana NS - VZMD že najavil pritožbo - Ponedeljek, 17.07.2017

LUKA KOPER – VZMD z začasno sodno odredbo nad potencialno škodljive spremembe Nadzornega sveta po spornem predlogu SDH - Ponedeljek, 10.07.2017

LUKA KOPER - izpodbojno tožbo zoper imenovanje novih nadzornikov bomo vložili še ta teden, je zatrdil Predsednik VZMD na javni tribuni ob obletnici blokade pristanišča - Ponedeljek, 03.07.2017

VIDEO REPORTAŽA z burne skupščine Luke Koper v znamenju kadrovskega cunamija - Petek, 30.06.2017

 

 

LUKA KOPER, INTEREUROPA, MLINOTEST, NIKA BREŽICE – popoldanski skupščinski petek v znamenju kadrovskega cunamija nad Luko Koper - Petek, 30.06.2017

GG NOVO MESTO, TERME OLIMIA, ELEKTRO MARIBOR – pričetek vročega skupščinskega petka - Petek, 30.06.2017

GORENJE – zbiranje pooblastil za skorajšnjo skupščino – nov član Nadzornega sveta in delitev celotnega bilančnega dobička; LUKA KOPER – ponovno vroče pred petkovo skupščino, VZMD s pozivi k modrosti, umiritvi razmer in odgovornemu upravljanju - Sreda, 28.06.2017

2. TIR - VZMD s predstavniki luških delavcev in sindikatov o predlogu Zakona o drugem tiru ter vplivih na Luko Koper in njene delničarje - Petek, 14.04.2017

LUKA KOPER, 2. TIR – VZMD s pripombami na predlog Zakona o izgradnji, upravljanju in gospodarjenu z 2. tirom Divača–Koper, kot ga predlaga Ministrstvo za infrastrukturo - Sreda, 29.03.2017

VIDEO REPORTAŽA - Protestni shod pred Vlado RS kot posledica ravnanj in odnosa do upravljanja Luke Koper  - Petek, 08.07.2016
VIDEO REPORTAŽA - 18. nujna seja Komisije za nadzor javnih financ ter kriminalistične preiskave na Banki Slovenije - Četrtek, 07.07.2016
vzmd.newswire.com - v luči prizadevanj za normalizacijo razmer v Luki Koper ter vzpostavitve konstruktivnega dialoga med delavci, Upravo in Vlado RS, so se v VZMD obrnili tudi na mednarodne medije in javnosti - Torek, 05.07.2016

EXCLUSIVE VIDEO REPORT of visiting families who staged a spontaneous mass demonstration at the blockaded Port of Koper - working towards temporary restoration of the port’s operations along with aspiring to calm down the volatile situation - Torek, 05.07.2016

EKSKLUZIVNA VIDEO REPORTAŽA z množičnega shoda ob obisku družin pri delavcih Luke Koper - napovedana začasna vzpostavitev dela z željo po umirjanju razmer - Ponedeljek, 04.07.2016
VIDEO REPORTAŽA - izredno stanje ob skupščini Luke Koper, upravljavci državnega premoženja SDH s policijsko zaščito, preklicana menjava članov Nadzornega sveta, delničarjem rekordna dividenda - Petek, 01.07.2016V Državnem zboru ponovno o LUKI KOPER - apel Vladi RS in SDH naj se z odgovornim ravnanjem pred jutrišnjo skupščino izognejo eskalaciji revolta državljanov - Četrtek, 30.06.2016

VIDEO REPORTAŽA z nagovorom Predsednika VZMD na množični manifestaciji »Vstala Primorska - vstani Slovenija!« pred prelomno petkovo skupščino Luke Koper - Sreda, 29.06.2016
LUKA KOPER - novinarska konferenca VZMD o zbiranju pooblastil za preprečitev spornega odpoklica članov Nadzornega sveta - Četrtek, 23.06.2016

LUKA KOPER - množični Zbor delavcev tudi ob nagovoru Predsednika VZMD, ki za jutri sklicuje novinarsko konferenco - Sreda, 22.06.2016

LUKA KOPER - odgovori Uprave na vprašanja in pobude VZMD, ob nadaljevanju zavajanj, pritiskov in celo groženj nekaterih najvišjih predstavnikov oblasti v RS - Torek, 21.06.2016

LUKA KOPER - VZMD pričel z aktivnim zbiranjem pooblastil za vročo skupščino, zaskrbljenost ob ravnanjih SDH pa se še stopnjuje - Petek, 17.06.2016 

LUKA KOPER - pred vročo skupščino Predsednik VZMD pisal Predsedniku uprave - bodo trenutni državni upravljavci ponovno povozili perspektivo družbe, strateške interese in 11.300 malih delničarjev?! - Četrtek, 09.06.2016

LUKE NE DAMO! 2. TIR TAKOJ! - ob zbiranju podpisov v Ljubljani svojo podporo izrazil tudi Predsednik VZMD ter izpostavil skupni interes malih delničarjev in zaposlenih pri upravljanju in odnosu do enega najpomembnejših gospodarskih subjektov v Sloveniji - Torek, 29.03.2016

Predlog ureditve financiranja prometne infrastrukture ob navzočnosti predstavnikov Vlade, Luke Koper in Slovenskih Železnic - Četrtek, 08.01.2015

LUKA KOPER - na današnji skupščini sprejete spremembe Statuta, ki naj bi omogočale lažjo menjavo uprav - poziv VZMD k odgovornosti predlagateljev nezakonitih sklepov, upravljavcev državne lastnine, ki nadaljujejo s povzročanjem nepotrebnih stroškov družbi in delničarjem - Sreda, 19.03.2014

LUKA KOPER - na današnji skupščini imenovanih pet novih nadzornikov; država že tretjič zavrnila možnost pridobivanje lastnih delnic; po petih letih ponovno dividenda - Ponedeljek, 08.07.2013

LUKA KOPER - današnja pomembna skupščina brez udeležbe države, večinskega lastnika (51 %); VZMD za ohranitev Nadzornega sveta in proti nezakoniti reviziji - Petek, 05.04.2013

SOD in SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING - JAVNI POZIV k oddaji prijave v evidenco potencialnih kandidatov za člane v organih nadzora najvidnejših delniških družb v RS - aktivna vloga Komisije VZMD - Torek, 29.01.2013

LUKA KOPER - Presenetljiv razplet današnje skupščine - brez razrešnic Upravi in Nadzornemu svetu, brez odpoklica Nadzornikov in brez sprememb Statuta - Ponedeljek, 09.07.2012

LUKA KOPER - na današnji skupščini država presenetljivo zavrnila možnost pridobivanja lastnih delnic; v lanskem letu 2,4 mio EUR izgube, letos pa izjemno dobra poslovna realizacija že 67,6 mio EUR, kar v prihodnje le obeta tudi izplačila dividend - Ponedeljek, 11.07.2011

SLOVENIJA V PARIZU IZJEMNO USPEŠNO - odmevna predstavitev na največjem evropskem sejmu borznih investicij Actionaria in Generalni skupščini Svetovne federacije investitorjev (WFIC) - Sreda, 24.11.2010

V Parizu od danes tudi ugledne slovenske družbe - preko VZMD in investo.si na največji evropski sejem borznih investicij ACTIONARIA in Generalno skupščino WFIC - Četrtek, 18.11.2010

VZMD.TV - poročilo z današnje 17. skupščine Luke Koper - Ponedeljek, 29.03.2010

LUKA KOPER - odločna podpora uvedbi postopkov zoper organe vodenja in nadzora družbe ter zahtevi za revizijo vseh (tudi sporno izvzetih) področij proučevanja in poslov, identificiranih na 15. skupščini delničarjev. Ponovni zapleti pri prijavah. - Četrtek, 25.03.2010

LUKA KOPER - odločna podpora uvedbi postopkov zoper organe vodenja in nadzora družbe ter zahtevi za revizijo vseh (tudi sporno izvzetih) področij proučevanja in - Četrtek, 25.03.2010

LUKA KOPER - zahteva po razjasnitvi poteka revizije in razlogov za izpad štirih ključnih področij proučevanja, identificiranih na 15. skupščini delničarjev, ter - Torek, 16.03.2010

INTEREUROPA - družba bo tožila bivšo upravo in nadzorni svet - Petek, 11.09.2009

Intereuropa brez razrešnic, dividend in sprememb statuta ter s tremi novimi nadzorniki - Četrtek, 30.07.2009

LUKA KOPER - ekskluzivni prispevek VZMD TV z včerajšnje skupščine - Torek, 14.07.2009

Luka Koper - država prevzela popolno odgovornost za ureditev razmer - Ponedeljek, 13.07.2009

Škandalozna organizacija 16. Skupščine Luke Koper, d.d. - Ponedeljek, 13.07.2009

LUKA KOPER - na jutrišnji skupščini predstavnika VZMD z 229.785 glasovi/delnicami - Nedelja, 12.07.2009

Novinarska konferenca Sekcije malih delničarjev Luke Koper pri VZMD - Petek, 26.06.2009

LUKA KOPER - VZMD zbira pooblastila in podporo za nasprotna predloga - Sreda, 24.06.2009

LUKA KOPER - Sekcija VZMD konstruktivno in odločno - Sreda, 10.06.2009

LUKA KOPER - USTANOVLJENA SEKCIJA PRI VZMD - Ponedeljek, 25.05.2009

Javno opozorilo Sekcije Primorskih novic - Ponedeljek, 27.11.2006


www.vzmd.si – več o VZMD – Vseslovensko združenje malih delničarjev

www.vzmd.tv in www.investo.tv – preko 300 video prispevkov

www.investo.si – več o programu Invest to Slovenia – investo.si

www.invest-to.net – več o mreži 65 nacionalnih organizacij delničarjev in investitorjev – invest-to.net

<p><a href="/images/documents/Odlo%C4%8Dba_SHD_2017012601.pdf"><img src="/images/images/Odločba_SHD_2017012601_Page_1.jpg" alt="Odločba SHD 2017012601 Page 1" class="slika-responsive" /></a></p> <p><span style="font-size: 16px;"><span style="font-size: 16px;">Od Slovenskega državnega holdinga (SDH) je <strong><a href="/images/documents/Odlo%C4%8Dba_SHD_2017012601.pdf">VZMD prejel Odločbo</a>, s katero mu SDH zavrača zahtevo za posredovanje Študije o poslovanju Luke Koper</strong>, d.d., ki jo je pripravila madžarska podružnica svetovalne družbe McKinsey &amp; Company. Predsednica Uprave SDH, Lidija Glavina, v obrazložitvi med drugim pojasnjuje, zakaj naj bi bila <strong>celotna Študija zaupna in opredeljena kot poslovna skrivnost, saj vsebuje podatke <em>»za katere je očitno, da bi nastala občutna škoda, če bi zanje izvedele nepooblaščene osebe,«</em></strong> ter hkrati zažuga, da je <em>»za družbenike, delavce, člane organov družbe in druge osebe predvidena odgovornost za izdajo poslovne skrivnosti«.</em></span></span></p> <hr id="system-readmore" /><br /><br /><span style="font-size: 16px;"><strong> V VZMD so že napovedali nadaljevanje postopka pred Informacijskim pooblaščencem, hkrati pa se ponovno sprašujejo, zakaj se je SDH na skupščini (VIDEO: <a href="http://www.youtube.com/watch?v=LldalcfDzVs">www.youtube.com/watch?v=LldalcfDzVs</a>) tako izdatno skliceval na Študijo, ki je&nbsp; tajna in nedostopna vsem ostalim delničarjem?!?</strong> Zakaj niso rajši jasno navedli argumentov, zaradi katerih si člani Uprave niso zaslužili razrešnice, za nameček pa je na podlagi te tajne Študije - do katere se je <a href="/novice/luka-koper-po-pozivu-vzmd-postalo-ocitno-da-so-izsledki-skrivnostne-in-drage-studije-sdh-v-bistvenih-delih-napacni-pavsalni-in-celo-amaterski-kljub-vsemu-pa-stevilne-pozitivne-ugotovitve-ki-jih-predsednica-sdh-na-skupscini-ni-niti-omenila">Uprava Luke Koper opredelila popolnoma drugače</a> kot SDH – slednji <strong>uprizoril še »kadrovski cunami«, zaradi česar je <a href="/novice/luka-koper-petkovo-konstituiranje-nadzornega-sveta-tudi-s-spornimi-novimi-nadzorniki-sodnica-nusdorfer-pa-zavrnila-predlog-zacasne-odredbe-za-zadrzanje-funkcije-clana-ns-vzmd-ze-najavil-pritozbo">VZMD prav tako sprožil sodni postopek</a>?!</strong></span><br /><br /><span style="font-size: 16px;"> Da bi zaradi objave študije družbi Luka Koper nastala občutna škoda, v VZMD resno dvomijo, saj je Uprava družbe, na <a href="/images/documents/Pro%C5%A1nja_SDH_9_8_2017.pdf">zahtevo VZMD</a>, v avgustu odgovorila le, da študije ne more posredovati zaradi zahteve SDH, da se dokument obravnava kot zaupen, niti z besedo pa niso omenjali, da bi z objavo družbi nastala občutna škoda. Še več, <strong>po naknadnem <a href="/images/documents/Poziv_Luki_Koper_22_8_2017.pdf">pozivu VZMD k opredelitvi</a> do navedb Predsednice SDH na skupščini, je Uprava Luke Koper v svojem odgovoru med drugim zapisala, da <em>»iz ugotovitev študije ni razvidno, da bi v letu 2016 prišlo do kakršnihkoli negativnih odstopanj, ampak prav nasprotno - doseženi so bili rekordni poslovni rezultati - zato ugotovitve objektivno ne morejo biti podlaga za odločanje o razrešnici uprave.«</em></strong> Je pa uprava Luke Koper opozorila, da so <em>»nekateri viri podatkov in informacij nezanesljivi, izračuni in ugotovitve pa so pogosto napačni, nekonsistentni, pavšalni in pri posameznih primerih celo amaterski«</em>. Študija tako&nbsp;<em>»napačno interpretira določena odstopanja, kar kaže na neupoštevanje pogojev delovanja družbe in panoge. Kritike iz študije zato niso merodajne in jih nikakor ne bi smeli povzemati v javnosti za ocenjevanje poslovanja družbe.«</em></span><br /><br /><span style="font-size: 16px;"> Prav v slednjem je po mnenju VZMD razlog, da se SDH z vsemi močmi oklepa instituta poslovne skrivnosti, saj so - kot vse kaže - <strong>za 91.500,00 € davkoplačevalskega denarja prejeli le strogo zaupen izgovor za menjavo sicer uspešnega vodstva družbe. Ob tem velja spomniti, da je ista madžarska podružnica McKinsey &amp; Company za 183.000,00 € SDH izdelala tudi zaupno študijo družbe Krka</strong>, ki jo je njen Predsednik Uprave, Jože Colarič, poimenoval <em>»skromen zbir javno znanih informacij«</em>. Tudi v primeru Krke so sledile menjave v Nadzornem svetu družbe, <strong>zaradi škodljivih odločitev SDH, pa <a href="/novice/krka-vzmd-s-pritozbo-zoper-zavrnitev-njihovega-predloga-za-izdajo-zacasne-odredbe-zaradi-imenovanja-hansa-helmuta-fabryja-v-nadzorni-svet-druzbe-saj-sodisce-kot-edino-nasprotuje-staliscem-obeh-strani-v-tem-sodnem-postopku">VZMD sodno izpodbija tudi imenovanje novega nadzornika</a> Hansa Helmit Fabriya, ki je bil v preteklosti močno vpet v konkurenčno podjetje Sandoz.</strong></span><br /> <br /><span style="font-size: 16px;"> Sicer se Predsednik VZMD ravnokar udeležuje skupščine družbe ELMA TT, d.d., kjer bo VZMD podal <strong>Nasprotni predlog, ki predvideva, da se med delničarje razdeli večina od 3.492.079,61 € bilančnega dobička, oz. dividenda v višini 13,00 € bruto na delnico.&nbsp; Ob tem v VZMD izpostavljajo, da ima tudi v primeru družbe ELMA TT, d.d., velika večina delničarjev svoje delnice še vedno na ukinjenih registrskih računih pri KDD</strong>, saj se zaradi stroškov, povezanih s prenosom na trgovalne račune borznih posrednikov, številni delničarji sprašujejo o smiselnosti prenosov, zaradi česar bodo v kratkem ostali brez svojih delnic.&nbsp;Izplačilo dividende bi tako delničarjem dalo jasen signal, da se ohranitev njihovih delnic izplača, sploh ob dejstvu, da ima 10 največjih delničarjev preko 99 % vseh delnic in je tako v prihodnosti moč pričakovati tudi morebitne prevzemne ponudbe, iztisnitve malih delničarjev oz. zahteve za izstop.<span style="color: #1f4e79;"> </span>Za delničarje, ki bi svoje delnice želeli obdržati<span style="color: #1f4e79;">,</span> <b>VZMD kot <span style="color: #1f4e79;">najracionalnejšo </span>rešitev ponuja shemo&nbsp;<a href="/undefined/">»Delniška OPORA«</a> </b>(VIDEO:&nbsp;<a href="http://www.youtube.com/watch?v=RA2YE7wO9Ng">www.youtube.com/watch?v=RA2YE7wO9Ng</a>).</span><br /><hr /> <p><strong style="line-height: 19.7999992370605px;">Sorodni prispevki in VIDEO reportaže:</strong></p> <p><a href="/novice/luka-koper-po-pozivu-vzmd-postalo-ocitno-da-so-izsledki-skrivnostne-in-drage-studije-sdh-v-bistvenih-delih-napacni-pavsalni-in-celo-amaterski-kljub-vsemu-pa-stevilne-pozitivne-ugotovitve-ki-jih-predsednica-sdh-na-skupscini-ni-niti-omenila">LUKA KOPER – po pozivu VZMD postalo očitno, da so izsledki skrivnostne in drage študije SDH v bistvenih delih napačni, pavšalni in celo amaterski, kljub vsemu pa številne pozitivne ugotovitve, ki jih Predsednica SDH na skupščini ni niti omenila</a>&nbsp;-&nbsp;Četrtek, 24.08.2017</p> <p><a href="/novice/luka-koper-sdh-skrbno-skriva-drago-studijo-madzarskega-mckinseya-s-katero-je-utemeljeval-sporna-ravnanja-in-kadrovski-cunami-na-zadnji-skupscini-vzmd-vztraja-pri-zahtevah">LUKA KOPER – SDH skrbno skriva drago študijo madžarskega McKinseya, s katero je utemeljeval sporna ravnanja in kadrovski cunami na zadnji skupščini – VZMD vztraja pri zahtevah</a>&nbsp;-&nbsp;Sreda, 23.08.2017</p> <p><a href="/novice/kovinoplastika-loz-luka-koper-sodni-preizkus-denarne-odpravnine-iztisnjenim-delnicarjem-ter-izpodbojna-tozba-zoper-sporno-imenovanje-treh-novih-nadzornikov">KOVINOPLASTIKA LOŽ, LUKA KOPER – sodni preizkus denarne odpravnine iztisnjenim delničarjem ter izpodbojna tožba zoper sporno imenovanje treh novih nadzornikov</a>&nbsp;-&nbsp;Petek, 04.08.2017</p> <p><a href="/novice/luka-koper-vzmd-s-pritozbo-nad-zavrnitev-zahteve-za-zacasno-odredbo-v-primeru-spornih-novih-nadzornikov">LUKA KOPER – VZMD s pritožbo nad zavrnitev zahteve za začasno odredbo v primeru spornih novih nadzornikov</a> - Sreda, 26.07.2017<a href="/novice/luka-koper-petkovo-konstituiranje-nadzornega-sveta-tudi-s-spornimi-novimi-nadzorniki-sodnica-nusdorfer-pa-zavrnila-predlog-zacasne-odredbe-za-zadrzanje-funkcije-clana-ns-vzmd-ze-najavil-pritozbo"><br /></a></p> <p><a href="/novice/luka-koper-petkovo-konstituiranje-nadzornega-sveta-tudi-s-spornimi-novimi-nadzorniki-sodnica-nusdorfer-pa-zavrnila-predlog-zacasne-odredbe-za-zadrzanje-funkcije-clana-ns-vzmd-ze-najavil-pritozbo">LUKA KOPER – petkovo konstituiranje Nadzornega sveta tudi s spornimi novimi nadzorniki, sodnica Nusdorfer pa zavrnila predlog začasne odredbe za zadržanje funkcije člana NS - VZMD že najavil pritožbo</a>&nbsp;-&nbsp;Ponedeljek, 17.07.2017</p> <p><a href="/novice/luka-koper-vzmd-z-zacasno-sodno-odredbo-nad-potencialno-skodljive-spremembe-nadzornega-sveta-po-spornem-predlogu-sdh">LUKA KOPER – VZMD z začasno sodno odredbo nad potencialno škodljive spremembe Nadzornega sveta po spornem predlogu SDH</a>&nbsp;-&nbsp;Ponedeljek, 10.07.2017</p> <p><a href="/novice/luka-koper-izpodbojno-tozbo-zoper-imenovanje-novih-nadzornikov-bomo-vlozili-se-ta-teden-je-zatrdil-predsednik-vzmd-na-javni-tribuni-ob-obletnici-blokade-pristanisca">LUKA KOPER - izpodbojno tožbo zoper imenovanje novih nadzornikov bomo vložili še ta teden, je zatrdil Predsednik VZMD na javni tribuni ob obletnici blokade pristanišča</a>&nbsp;-&nbsp;Ponedeljek, 03.07.2017</p> <p><a href="/novice/video-reportaza-s-skupscine-luke-koper-2017">VIDEO REPORTAŽA z burne skupščine Luke Koper v znamenju kadrovskega cunamija</a>&nbsp;-&nbsp;Petek, 30.06.2017</p> <p>&nbsp;</p> <div class="embed-container"><iframe width="560" height="315" class="smartify" seamless="seamless" allowfullscreen="allowfullscreen" data-src="https://www.youtube.com/embed/LldalcfDzVs"></iframe></div> <p>&nbsp;</p> <p><a href="/novice/luka-koper-intereuropa-mlinotest-nika-brezice-popoldanski-skupscinski-petek-v-znamenju-kadrovskega-viharja-nad-luko-koper">LUKA KOPER, INTEREUROPA, MLINOTEST, NIKA BREŽICE – popoldanski skupščinski petek v znamenju kadrovskega cunamija nad Luko Koper </a>- Petek, 30.06.2017</p> <p><a href="/novice/gg-novo-mesto-terme-olimia-elektro-maribor-pricetek-vrocega-skupscinskega-petka">GG NOVO MESTO, TERME OLIMIA, ELEKTRO MARIBOR – pričetek vročega skupščinskega petka</a>&nbsp;-&nbsp;Petek, 30.06.2017</p> <p><a href="/novice/gorenje-zbiranje-pooblastil-za-skorajsnjo-skupscino-nov-clan-nadzornega-sveta-in-delitev-celotnega-bilancnega-dobicka-luka-koper-ponovno-vroce-pred-petkovo-skupscino-vzmd-s-pozivi-k-modrosti-umiritvi-razmer-in-odgovornemu-upravljanju">GORENJE – zbiranje pooblastil za skorajšnjo skupščino – nov član Nadzornega sveta in delitev celotnega bilančnega dobička; LUKA KOPER – ponovno vroče pred petkovo skupščino, VZMD s pozivi k modrosti, umiritvi razmer in odgovornemu upravljanju</a>&nbsp;-&nbsp;Sreda, 28.06.2017</p> <p><a href="/novice/2-tir-vzmd-s-predstavniki-luskih-delavcev-in-sindikatov-o-predlogu-zakona-o-drugem-tiru-ter-vplivih-na-luko-koper-in-njene-delnicarje">2. TIR - VZMD s predstavniki luških delavcev in sindikatov o predlogu Zakona o drugem tiru ter vplivih na Luko Koper in njene delničarje</a>&nbsp;-&nbsp;Petek, 14.04.2017</p> <p><a href="/novice/luka-koper-2-tir-vzmd-s-pripombami-na-predlog-zakona-o-izgradnji-upravljanju-in-gospodarjenu-z-2-tirom-divaca-koper-kot-ga-predlaga-ministrstvo-za-infrastrukturo" style="background-color: transparent;">LUKA KOPER, 2. TIR – VZMD s pripombami na predlog Zakona o izgradnji, upravljanju in gospodarjenu z 2. tirom Divača–Koper, kot ga predlaga Ministrstvo za infrastrukturo</a>&nbsp;-&nbsp;Sreda, 29.03.2017<br /><br /><a href="/novice/video-reportaza-s-protestnega-shoda-pred-vlado-rs-kot-posledica-ravnanj-in-odnosa-do-upravljanja-luke-koper" style="background-color: transparent;">VIDEO REPORTAŽA - Protestni shod pred Vlado RS kot posledica ravnanj in odnosa do upravljanja Luke Koper</a>&nbsp; -&nbsp;Petek, 08.07.2016<br /><br /><br /></p> <div class="embed-container"><iframe width="560" height="315" class="smartify" seamless="seamless" allowfullscreen="allowfullscreen" data-src="https://www.youtube.com/embed/mRH4o04cgzY"></iframe></div> <p><br /><br /><a href="/novice/video-reportaza-18-nujna-seja-komisije-za-nadzor-javnih-financ-ter-kriminalisticne-preiskave-na-banki-slovenije" style="background-color: transparent;">VIDEO REPORTAŽA - 18. nujna seja Komisije za nadzor javnih financ ter kriminalistične preiskave na Banki Slovenije</a>&nbsp;-&nbsp;Četrtek, 07.07.2016<br /><br /><br /></p> <div class="embed-container"><iframe width="560" height="315" class="smartify" seamless="seamless" allowfullscreen="allowfullscreen" data-src="https://www.youtube.com/embed/sIBvGs-3eeM"></iframe></div> <p><br /><br /><a href="/novice/vzmd-newswire-com-v-luci-prizadevanj-za-normalizacijo-razmer-v-luki-koper-ter-vzpostavitve-konstruktivnega-dialoga-med-delavci-upravo-in-vlado-rs-so-se-v-vzmd-obrnili-tudi-na-mednarodne-medije-in-javnosti" style="background-color: transparent;">vzmd.newswire.com - v luči prizadevanj za normalizacijo razmer v Luki Koper ter vzpostavitve konstruktivnega dialoga med delavci, Upravo in Vlado RS, so se v VZMD obrnili tudi na mednarodne medije in javnosti</a>&nbsp;-&nbsp;Torek, 05.07.2016<br /><br /><a href="/novice/exclusive-video-report-of-visiting-families-who-staged-a-spontaneous-mass-demonstration-at-the-blockaded-port-of-koper-working-towards-temporary-restoration-of-the-port-s-operations-along-with-aspiring-to-calm-down-the-volatile-situation" style="background-color: transparent;">EXCLUSIVE VIDEO REPORT of visiting families who staged a spontaneous mass demonstration at the blockaded Port of Koper - working towards temporary restoration of the port’s operations along with aspiring to calm down the volatile situation</a>&nbsp;-&nbsp;Torek, 05.07.2016<br /><br /><a href="/novice/ekskluzivna-video-reportaza-z-mnozicnega-shoda-ob-obisku-druzin-pri-delavcih-luke-koper-napovedana-zacasna-vzpostavitev-dela-z-zeljo-po-umirjanju-razmer" style="background-color: transparent;">EKSKLUZIVNA VIDEO REPORTAŽA z množičnega shoda ob obisku družin pri delavcih Luke Koper - napovedana začasna vzpostavitev dela z željo po umirjanju razmer</a>&nbsp;-&nbsp;Ponedeljek, 04.07.2016<br /><br /><br /></p> <div class="embed-container"><iframe width="560" height="315" class="smartify" seamless="seamless" allowfullscreen="allowfullscreen" data-src="https://www.youtube.com/embed/_r9s4XPAddw"></iframe></div> <p><br /><br /><a href="/novice/video-reportaza-izredno-stanje-ob-skupscini-luke-koper-upravljavci-drzavnega-premozenja-sdh-s-policijsko-zascito-preklicana-menjava-clanov-nadzornega-sveta-delnicarjem-rekordna-dividenda" style="background-color: transparent;">VIDEO REPORTAŽA - izredno stanje ob skupščini Luke Koper, upravljavci državnega premoženja SDH s policijsko zaščito, preklicana menjava članov Nadzornega sveta, delničarjem rekordna dividenda</a>&nbsp;-&nbsp;Petek, 01.07.2016<br /><br /><br /></p> <div class="embed-container"><iframe width="560" height="315" class="smartify" seamless="seamless" allowfullscreen="allowfullscreen" data-src="https://www.youtube.com/embed/jVTXJwAHYCI"></iframe></div> <p><br /><a href="/novice/v-drzavnem-zboru-ponovno-o-luki-koper-apel-vladi-rs-in-sdh-naj-se-z-odgovornim-ravnanjem-pred-jutrisnjo-skupscino-izognejo-eskalaciji-revolta-drzavljanov" style="background-color: transparent;">V Državnem zboru ponovno o LUKI KOPER - apel Vladi RS in SDH naj se z odgovornim ravnanjem pred jutrišnjo skupščino izognejo eskalaciji revolta državljanov</a>&nbsp;- Četrtek, 30.06.2016<br /><br /><a href="/novice/video-reportaza-z-nagovorom-predsednika-vzmd-na-mnozicni-manifestaciji-vstala-primorska-vstani-slovenija-pred-prelomno-petkovo-skupscino-luke-koper" style="background-color: transparent;">VIDEO REPORTAŽA z nagovorom Predsednika VZMD na množični manifestaciji »Vstala Primorska - vstani Slovenija!« pred prelomno petkovo skupščino Luke Koper</a>&nbsp;-&nbsp;Sreda, 29.06.2016<br /><br /><br /></p> <div class="embed-container"><iframe width="560" height="315" class="smartify" seamless="seamless" allowfullscreen="allowfullscreen" data-src="https://www.youtube.com/embed/xgDtP-_Mgp8"></iframe></div> <p><br /><br /><a href="/novice/luka-koper-novinarska-konferenca-vzmd-o-zbiranju-pooblastil-za-preprecitev-spornega-odpoklica-clanov-nadzornega-sveta" style="background-color: transparent;">LUKA KOPER - novinarska konferenca VZMD o zbiranju pooblastil za preprečitev spornega odpoklica članov Nadzornega sveta</a>&nbsp;-&nbsp;Četrtek, 23.06.2016<br /><br /><a href="/novice/luka-koper-mnozicni-zbor-delavcev-tudi-ob-nagovoru-predsednika-vzmd-ki-za-jutri-sklicuje-novinarsko-konferenco" style="background-color: transparent;">LUKA KOPER - množični Zbor delavcev tudi ob nagovoru Predsednika VZMD, ki za jutri sklicuje novinarsko konferenco</a>&nbsp;-&nbsp;Sreda, 22.06.2016<br /><br /><a href="/novice/luka-koper-odgovori-uprave-na-vprasanja-in-pobude-vzmd-ob-nadaljevanju-zavajanj-pritiskov-in-celo-grozenj-nekaterih-najvisjih-predstavnikov-oblasti-v-rs" style="background-color: transparent;">LUKA KOPER - odgovori Uprave na vprašanja in pobude VZMD, ob nadaljevanju zavajanj, pritiskov in celo groženj nekaterih najvišjih predstavnikov oblasti v RS</a>&nbsp;-&nbsp;Torek, 21.06.2016<br /><br /><a href="/novice/luka-koper-vzmd-pricel-z-aktivnim-zbiranjem-pooblastil-za-vroco-skupscino-zaskrbljenost-ob-ravnanjih-sdh-pa-se-se-stopnjuje" style="background-color: transparent;">LUKA KOPER - VZMD pričel z aktivnim zbiranjem pooblastil za vročo skupščino, zaskrbljenost ob ravnanjih SDH pa se še stopnjuje</a>&nbsp;-&nbsp;Petek, 17.06.2016&nbsp;<br /><br /><a href="http://vzmd.serv.si/novice/luka-koper-pred-vroco-skupscino-predsednik-vzmd-pisal-predsedniku-uprave-bodo-trenutni-drzavni-upravljavci-ponovno-povozili-perspektivo-druzbe-strateske-interese-in-11-300-malih-delnicarjev" style="background-color: transparent;">LUKA KOPER - pred vročo skupščino Predsednik VZMD pisal Predsedniku uprave - bodo trenutni državni upravljavci ponovno povozili perspektivo družbe, strateške interese in 11.300 malih delničarjev?!</a>&nbsp;-&nbsp;Četrtek, 09.06.2016<br /><br /><a href="/novice/luke-ne-damo-2-tir-takoj-ob-zbiranju-podpisov-v-ljubljani-svojo-podporo-izrazil-tudi-predsednik-vzmd-ter-izpostavil-skupni-interes-malih-delnicarjev-in-zaposlenih-pri-upravljanju-in-odnosu-do-enega-najpomembnejsih-gospodarskih" style="background-color: transparent;">LUKE NE DAMO! 2. TIR TAKOJ! - ob zbiranju podpisov v Ljubljani svojo podporo izrazil tudi Predsednik VZMD ter izpostavil skupni interes malih delničarjev in zaposlenih pri upravljanju in odnosu do enega najpomembnejših gospodarskih subjektov v Sloveniji</a>&nbsp;-&nbsp;Torek, 29.03.2016<br /><br /><a href="/novice/206130" style="background-color: transparent;">Predlog ureditve financiranja prometne infrastrukture ob navzočnosti predstavnikov Vlade, Luke Koper in Slovenskih Železnic&nbsp;</a>- Četrtek, 08.01.2015<br /><br /><a href="/novice/193083" style="background-color: transparent;">LUKA KOPER - na današnji skupščini sprejete spremembe Statuta, ki naj bi omogočale lažjo menjavo uprav - poziv VZMD k odgovornosti predlagateljev nezakonitih sklepov, upravljavcev državne lastnine, ki nadaljujejo s povzročanjem nepotrebnih stroškov družbi in delničarjem&nbsp;</a>- Sreda, 19.03.2014<br /><br /><a href="/novice/180393" style="background-color: transparent;">LUKA KOPER - na današnji skupščini imenovanih pet novih nadzornikov; država že tretjič zavrnila možnost pridobivanje lastnih delnic; po petih letih ponovno dividenda&nbsp;</a>- Ponedeljek, 08.07.2013<br /><br /><a href="/novice/173668" style="background-color: transparent;">LUKA KOPER - današnja pomembna skupščina brez udeležbe države, večinskega lastnika (51 %); VZMD za ohranitev Nadzornega sveta in proti nezakoniti reviziji&nbsp;</a>- Petek, 05.04.2013<br /><br /><a href="/novice/168760" style="background-color: transparent;">SOD in SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING - JAVNI POZIV k oddaji prijave v evidenco potencialnih kandidatov za člane v organih nadzora najvidnejših delniških družb v RS - aktivna vloga Komisije VZMD&nbsp;</a>- Torek, 29.01.2013<br /><br /><a href="/novice/157004" style="background-color: transparent;">LUKA KOPER - Presenetljiv razplet današnje skupščine - brez razrešnic Upravi in Nadzornemu svetu, brez odpoklica Nadzornikov in brez sprememb Statuta&nbsp;</a>- Ponedeljek, 09.07.2012<br /><br /><a href="/novice/96294" style="background-color: transparent;">LUKA KOPER - na današnji skupščini država presenetljivo zavrnila možnost pridobivanja lastnih delnic; v lanskem letu 2,4 mio EUR izgube, letos pa izjemno dobra poslovna realizacija že 67,6 mio EUR, kar v prihodnje le obeta tudi izplačila dividend&nbsp;</a>- Ponedeljek, 11.07.2011<br /><br /><a href="/novice/59859" style="background-color: transparent;">SLOVENIJA V PARIZU IZJEMNO USPEŠNO - odmevna predstavitev na največjem evropskem sejmu borznih investicij Actionaria in Generalni skupščini Svetovne federacije investitorjev (WFIC)&nbsp;</a>- Sreda, 24.11.2010<br /><br /><a href="/novice/58755" style="background-color: transparent;">V Parizu od danes tudi ugledne slovenske družbe - preko VZMD in investo.si na največji evropski sejem borznih investicij ACTIONARIA in Generalno skupščino WFIC&nbsp;</a>- Četrtek, 18.11.2010<br /><br /><a href="/novice/14336" style="background-color: transparent;">VZMD.TV - poročilo z današnje 17. skupščine Luke Koper&nbsp;</a>- Ponedeljek, 29.03.2010<br /><br /><a href="/novice/13695" style="background-color: transparent;">LUKA KOPER - odločna podpora uvedbi postopkov zoper organe vodenja in nadzora družbe ter zahtevi za revizijo vseh (tudi sporno izvzetih) področij proučevanja in poslov, identificiranih na 15. skupščini delničarjev. Ponovni zapleti pri prijavah.&nbsp;</a>- Četrtek, 25.03.2010<br /><br /><a href="/novice/13687" style="background-color: transparent;">LUKA KOPER - odločna podpora uvedbi postopkov zoper organe vodenja in nadzora družbe ter zahtevi za revizijo vseh (tudi sporno izvzetih) področij proučevanja in&nbsp;</a>- Četrtek, 25.03.2010<br /><br /><a href="/novice/13688" style="background-color: transparent;">LUKA KOPER - zahteva po razjasnitvi poteka revizije in razlogov za izpad štirih ključnih področij proučevanja, identificiranih na 15. skupščini delničarjev, ter&nbsp;</a>- Torek, 16.03.2010<br /><br /><a href="/novice/5823" style="background-color: transparent;">INTEREUROPA - družba bo tožila bivšo upravo in nadzorni svet&nbsp;</a>- Petek, 11.09.2009<br /><br /><a href="/novice/2718" style="background-color: transparent;">Intereuropa brez razrešnic, dividend in sprememb statuta ter s tremi novimi nadzorniki&nbsp;</a>- Četrtek, 30.07.2009<br /><br /><a href="/novice/2707" style="background-color: transparent;">LUKA KOPER - ekskluzivni prispevek VZMD TV z včerajšnje skupščine&nbsp;</a>- Torek, 14.07.2009<br /><br /><a href="/novice/2706" style="background-color: transparent;">Luka Koper - država prevzela popolno odgovornost za ureditev razmer&nbsp;</a>- Ponedeljek, 13.07.2009<br /><br /><a href="/novice/2705" style="background-color: transparent;">Škandalozna organizacija 16. Skupščine Luke Koper, d.d.&nbsp;</a>- Ponedeljek, 13.07.2009<br /><br /><a href="/novice/2704" style="background-color: transparent;">LUKA KOPER - na jutrišnji skupščini predstavnika VZMD z 229.785 glasovi/delnicami&nbsp;</a>- Nedelja, 12.07.2009<br /><br /><a href="/novice/2620" style="background-color: transparent;">Novinarska konferenca Sekcije malih delničarjev Luke Koper pri VZMD&nbsp;</a>- Petek, 26.06.2009<br /><br /><a href="/novice/2619" style="background-color: transparent;">LUKA KOPER - VZMD zbira pooblastila in podporo za nasprotna predloga&nbsp;</a>- Sreda, 24.06.2009<br /><br /><a href="/novice/2611" style="background-color: transparent;">LUKA KOPER - Sekcija VZMD konstruktivno in odločno&nbsp;</a>- Sreda, 10.06.2009<br /><br /><a href="/novice/2581" style="background-color: transparent;">LUKA KOPER - USTANOVLJENA SEKCIJA PRI VZMD&nbsp;</a>- Ponedeljek, 25.05.2009<br /><br /><a href="/novice/295" style="background-color: transparent;">Javno opozorilo Sekcije Primorskih novic&nbsp;</a>- Ponedeljek, 27.11.2006</p> <hr /> <p><strong><a href="http://www.vzmd.si">www.vzmd.si</a> – več o VZMD – Vseslovensko združenje malih delničarjev</strong></p> <p><strong><a href="http://www.vzmd.tv" target="_blank">www.vzmd.tv</a> in <a href="http://www.investo.tv" target="_blank">www.investo.tv</a> – preko 300 video prispevkov</strong></p> <p><strong><a href="http://www.investo.si" target="_blank">www.investo.si</a> – več o programu Invest to Slovenia – investo.si</strong></p> <p><strong><a href="http://www.invest-to.net/" target="_blank">www.invest-to.net</a> – več o mreži 65 nacionalnih organizacij delničarjev in investitorjev – invest-to.net</strong></p>
There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items