Sklep Višjega sodišča II Cpg 582018 5 6 2018

Na včerajšnji skupščini družbe Unior, d.d., je bilo prisotnega 66,09 % kapitala z glasovalno pravico, pri čemer imata državna Slovenski državni holding, d.d. (SDH) in Kapitalska družba, d.d., (KAD), skupaj 45,03 %. Skupščine se je v imenu VZMD udeležila odvetnica Ira Mašič iz Odvetniške pisarne Miro Senica in odvetniki, d.o.o. Iz VZMD namreč že vse od lanskoletne skupščine opozarjajo na možnost oškodovanja delničarjev zaradi sporne izčlenitve turistične dejavnosti iz družbe UNIOR, d.d., z ustanovitvijo nove družbe UNITUR, d.o.o. Da bi preprečili potencialno oškodovanje preko 930  (skupaj cca 20 %) manjšinskih delničarjev so v VZMD uporabili številna pravna sredstva. Na včerajšnji skupščini pa je pooblaščenka VZMD med drugim zastavila tudi številna vprašanja, predvsem glede Letnega poročila za leto 2017, družbe Unitur ter nedavne prodaje družbe RTC Krvavec.

Delničarji so se na skupščini seznanili z bilančnim dobičkom poslovnega leta 2017, ki je znašal 436.721,34 € in ostaja nerazporejen, pri čemer pa velja izpostavit, da sta uprava in nadzorni svet, čisti poslovniizid v višini 4.053.960,41 € zmanjšala za 3.617.239,07 € zaradi dolgoročno odloženih stroškov razvijanja (?!) Uprava in Nadzorni svet sta prejela razrešnico, za revizorja za poslovno leto 2018 imenovali družbo Deloitte Revizija, d.o.o., ter potrdili predlagano zvišanje sejnin članom Nadzornega sveta. Vsem omenjenim sklepom je VZMD na skupščini nasprotoval ter napovedal možnost novih izpodbojnih tožb.

Kot so iz Združenja sporočili že včeraj, so se v začetku tedna seznanili  z odločitvijo Višjega sodišča v Celju, ki je v registrskem postopku vpisa statusne spremembe delitve (izčlenitve z ustanovitvijo nove družbe Unitur) s sklepom potrdilo izpodbijani sklep Okrožnega sodišča v Celju. V začetku marca je namreč že drugič prišlo do vpisa Sklepa o izčlenitvi v sodni register, na katero se je VZMD pritožil. Razveljavitev vpisa Sklepa o izčlenitvi Uniturja iz Uniorja v sodni register je VZMD, z uspešno pritožbo preko Odvetniške pisarne Miro Senica in odvetniki, d.o.o., pred Višjim sodiščem v Celju sicer enkrat že dosegel, tokrat pa je Višje sodišče izpodbijani sklep potrdilo.

VZMD se z odločitvijo pritožbenega sodišča ne strinja in bo zoper to odločitev uveljavljal vsa pravna sredstva, ki jih dopušča pravni red Republike Slovenije. Škodo, ki je nastala z vpisom izčlenitve, bo združenje, skladno z določbami Zakona o gospodarskih družbah, uveljavljalo v pravdi, ki se že vodi pred Okrožnim sodiščem v Celju zaradi izpodbijanja/ničnosti sklepa skupščine oziroma v morebitnem drugem novem odškodninskem postopku. V VZMD ob tem dodajajo, da bi k odškodninskim tožbam skušali pritegniti tudi preostale male delničarje, dodatne postopke pa bodo sprožili in nadaljevali v primeru zadostnega interesa.


Sorodni prispevki in VIDEO reportaže:

UNIOR, LUKA KOPER – VZMD ne popušča v sodnih postopkih, s katerimi želi zaščititi interese preko 10.000 malih delničarjev - sreda, 06.06.2018

UNIOR – VZMD s ponovno pritožbo nad že drugi vpis izčlenitve turističnega dela družbe v Sodni register ter preklic naroka o izpodbijanju spornega skupščinskega sklepa - četrtek, 08.03.2018

UNIOR – kljub drugačnim prizadevanjem in zatrjevanjem Predsednice uprave SDH, turizem (UNITUR) iz družbe ni bil izčlenjen, saj je VZMD zoper skupščinski sklep uspel s pritožbo na Višjem sodišču - Ponedeljek, 05.02.2018

UNIOR – VZMD danes s pritožbo nad vpis sporne izčlenitve družbe UNITUR v sodni register, z novo pripravljalno vlogo pa dodatno utemeljuje tožbo za ničnost skupščinskega sklepa o izčlenitvi - Petek, 17.11.2017

UNIOR – VZMD argumentirano in z vsemi pravnimi sredstvi proti izčlenitvi turistične dejavnosti ter grozečem oškodovanju 950 delničarjev in 141,9 mio € vredne družbe; uprava naj se posveti vsebinskim pojasnilom in ustreznim zagotovilom, namesto blatenja VZ - Petek, 29.09.2017

UNIOR – VZMD vložil začasno odredbo in izpodbojno tožbo, KOP BREŽICE – zavrnitev preoblikovanja v d.o.o., GORENJSKA BANKA – na jutrišnji skupščini VZMD z nasprotnim predlogom - Torek, 29.08.2017

UNIOR – sprejeta členitev družbe, ob resnih opozorilih in napovedi izpodbijanja s strani VZMD ter sodelovanju SDH in MDS pri imenovanju novih nadzornikov - Sreda, 23.08.2017


www.vzmd.si – več o VZMD – Vseslovensko združenje malih delničarjev

www.vzmd.tv in www.investo.tv – preko 300 video prispevkov

www.investo.si – več o programu Invest to Slovenia – investo.si

www.invest-to.net – več o mreži 75 nacionalnih organizacij delničarjev in investitorjev – invest-to.net

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items