www.youtube.com/watch?v=Lzz4O9XoqDE


Sorodna sporočila:

PERUTNINA PTUJ – predlagana izčlenitev in zadržanje 6,84 mio € dobička; CERTA HOLDING – VZMD pripravljen na zahtevno skupščino - Ponedeljek, 30.10.2017

CERTA HOLDING – ob izteku prevzemne ponudbe, katere veljavnost je za nekatere po uspešni izpodbojni tožbi celo vprašljiva, VZMD opozarja na številne manipulacije in zavajanja, se ograjuje od ravnanj Društva MDS ter pričakuje še eno burno skupščino - Četrtek, 12.10.2017

GORENJSKA BANKA – delničarjem 4,7 mio € dividend, VZMD z nasprotnim predlogom zahteval 6,7 mio €; CERTA HOLDING, TRIMO MSS – preklic jutrišnjih skupščin - Sreda, 30.08.2017

AMZS, HMEZAD EXIM, CERTA – VZMD neuspešen z nasprotnimi predlogi delitve dividend, zato mali delničarji z dodatnimi stroški - Torek, 22.08.2017

CERTA – VZMD s pozivom h konstruktivni rešitvi sporov v dobro družbe in vseh delničarjev, napovedano izpodbijanje izvolitve novega Nadzornika - Ponedeljek, 19.06.2017

ALPDOM, ISTRABENZ, PERUTNINA PTUJ, RADENSKA, SAVA RE, SKB - bogat skupščinski teden s preložitvami, iztisnitvami, izčlenitvami in menjavami nadzornikov - Petek, 27.05.2016


www.vzmd.si – več o VZMD – Vseslovensko združenje malih delničarjev

www.vzmd.tv in www.investo.tv – preko 300 video prispevkov

www.investo.si – več o programu Invest to Slovenia – investo.si

www.invest-to.net – več o mreži 65 nacionalnih organizacij delničarjev in investitorjev – invest-to.net