Na včerajšnji skupščini družbe Cinkarna Celje, d.d., je bilo prisotnega 74,03 % kapitala z glasovalno pravico. Skupščina je praktično soglasno sprejela s strani Uprave in Nadzornega sveta predlagani sklep s katerim se je od 6.969.481 € bilančnega dobička, kar 6.962.928 € namenilo za izplačilo dividend v bruto vrednosti 8,57 € na delnico. Družba bo izplačala dividende najkasneje v 60 dneh po sprejemu sklepa.

Delničarji so soglasno podprli razrešnico Upravi in Nadzornemu svetu ter imenovali tri nove člane Nadzornega sveta. Po nasprotnem predlogu Modre zavarovalnice so bili v Nadzorni svet imenovani Borut Jamnik, Matej Runjak in Dejan Rajbar. Za pooblaščenega revizorja računovodskih izkazov za leto 2015 je skupščina imenovala Deloitte Revizija d.o.o.

Med tem ko bodo delničarji Cinkarne Celje, d.d., prejeli visoke dividende pa si delničarji Term Čatež, d.d., tudi letos ne morejo obetati primernih donosov. Po tem, ko je VZMD v preteklih letih večkrat opozarjal na skromno dividendo, ki ne odraža uspešnega poslovanja družbe, ter podal s tem povezane Nasprotne predloge za izplačilo večjega dela bilančnega dobička, bodo letos delničarji le prejeli skromno dividendo. Tako bodo na predlog Uprave in Nadzornega sveta delničarji prejeli dividendo v višini 1,00 € bruto na delnico, kar bo za družbo predstavljalo delitev le 497.769,00 € od skupno 10.713.223,31 € bilančnega dobička v letu 2014. Ob tem velja izpostaviti tudi alarmanten, več kot šestmesečni rok za izplačilo dividend, saj morajo biti le te izplačane najkasneje do konca leta 2015. S tem v zvezi VZMD ponovno opozarja na nerazumno podaljševanje rokov za izplačilo dividend.

Na skupščini je bilo sicer prisotnega dobrih 86 % kapitala z glasovalno pravico. Delničarji so podprli vse s strani Uprave in Nadzornega sveta predlagane sklepe, vključno z imenovanjem Ade de Costa Petan, Roberta Krajnika, Vladimirja Smolca, Mitje Gruma in Sama Roša za člane Nadzornega sveta.

Potrjena je bila tudi sporna seznanitev skupščine s posebnim revizorjevim poročilom, ki je bila potrjena s slabimi 65 % prisotnih glasov, saj sta se pri glasovanju med drugimi vzdržala tudi Kapitalska družba in Modra zavarovalnica.


Sorodna sporočila VZMD:

CINKARNA CELJE - na jutrišnji skupščini VZMD z nasprotnim predlogom, usmerjenim v dvig vrednosti delnice na borzi, z oblikovanjem sklada za nakup lastnih delnic, namesto padcev cene delnice ob dosedanjih izplačilih - Ponedeljek, 02.06.2014

CINKARNA CELJE, NKBM - po nasprotnem predlogu VZMD vendarle delitev 5,28 mio € dobička Cinkarne ter konstruktivno srečanje delničarjev z upravo NKBM - Torek, 04.06.2013

CINKARNA CELJE - na prihajajoči skupščini VZMD z Nasprotnim predlogom zahteva delitev dividend v višini 6,50 € na delnico - Petek, 03.05.2013

MERCATOR - danes skupščina o novem nadzornem svetu po meri Agrokorja, v ponedeljek iztek prevzemne ponudbe, ki jo je doslej sprejela približno polovica (blizu 6.000) preostalih delničarjev TERME ČATEŽ - današnja skupščina tudi o nasprotnem predlogu VZMD za delitev dobre polovice od 10,52 mio € dobička ter odgovornosti Uprave za nepooblaščeni poseg v pravice delničarjev in morebitno oškodovanje družbe BANKA CELJE - na včerajšnji skupščini po zahtevah VZMD Uprava potrdila (navkljub preteklim nasprotnim zagotovilom) bojazni o možnosti »sanacije« z razlastitvijo, podobno kot v Abanki, NKBM in NLB - ob pišmeuhovski drži SDH in NLB odločitev prepuščajo Evropski komisiji!!! - Petek, 29.08.2014

TERME ČATEŽ - VZMD z nasprotnim predlogom tudi letos vztraja pri delitvi 10.519.488 € dobička (11 € na delnico) - vrednost delnice po lanskoletni ne-delitvi dividend še dodatno padla, kljub zavidljivemu dobičku - zakaj vlagati v delnico, ki ne prinaša nikakršnega donosa?! - Torek, 05.08.2014

TERME ČATEŽ - današnja skupščina z 62 % proti delitvi dividend iz 10 mio € dobička - KAD in VZMD napovedala izpodbijanje; Sporen umik predloga za imenovanje posebnega revizorja - Četrtek, 29.08.2013

TERME ČATEŽ - z nasprotnim predlogom vendarle do delitve vsaj četrtine od 10.024.310 € bilančnega dobička (5 € dividende na delnico) - v letu dni vrednost delnice padla kar za 61 % - Četrtek, 08.08.2013

TERME ČATEŽ - na današnji skupščini zasuk pri odpoklicu in imenovanju nadzornika; skladno z nasprotnim predlogom VZMD pa bo dividenda 3,00 EUR na delnico izplačana najkasneje do 1. 10. 2012 - Ponedeljek, 16.07.2012

TERME ČATEŽ - sodna poravnava z iztisnjenimi malimi delničarji TPP - dosežena rekordna 188 % dodatna denarna odpravnina v skupnem znesku 644.322,33 € - Četrtek, 31.05.2012

TERME ČATEŽ - današnja skupščina v znamenju odličnih poslovnih rezultatov družbe, dividend in novega nadzornega sveta; hkrati poziv VZMD k bolj konstruktivnemu in sporazumnemu pristopu ter izboljšanju komunikacije z delničarji, predvsem ob iztisnitvah in prevzemih - Sreda, 13.07.2011

TERME ČATEŽ izrazile pripravljenost na sodno poravnavo o dodatnem izplačilu denarne odpravnine iztisnjenim delničarjem družbe TURISTIČNO PODJETJE PORTOROŽ, d.d. (TPP) - poziv VZMD - Sreda, 02.02.2011

TERME ČATEŽ - iztisnitev malih delničarjev TPP pred sodiščem - zadnji poziv VZMD - Četrtek, 07.01.2010

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items