image008

Danes se je v dvorani Minarik, Hotela Habakuk v Mariboru, odvilo srečanje uprave NKBM z delničarji banke. Uprava NKBM je na srečanju skupaj s strokovnimi službami predstavila predvsem poslovanje NKBM in Skupine NKBM v prvem četrtletju letošnjega leta, ukrepe za stabilizacijo in razvoj družbe in njene skupine ter aktivnosti banke v zvezi z napovedano dokapitalizacijo in krepitvijo kapitalske ustreznosti.

Kot eden od pobudnikov dogodka, se je srečanja udeležil tudi Predsednik Vseslovenskega združenja malih delničarjev (VZMD), mag. Kristjan Verbič, ki je ob tej priložnosti pozdravil da je uprava pripravila tokratni dogodek ter ji zastavil nekaj tehtnih vprašanj, med drugim tudi kakšni so možni scenariji po predvidenem sprejemu in izvedbi predlagane dokapitalizacije NKMB, ki utegne pripeljati tudi do pogojev in okoliščin za iztisnitev ali izstop preko 97.000 manjšinskih delničarjev ter ali obstaja možnost, da bi NKMB ponudila posebne oz. ugodnejše pogoje odprtja in vodenja bančnega računa in/ali trgovalnega računa za svoje delničarje.


image002

Srečanju v Mariboru je v Celju sledila 17. skupščina družbe Cinkarne Celje, d.d. Skupščina je minila v znamenju Nasprotnega predloga, ki ga je VZMD vložil neposredno po sklicu skupščine in s katerim je predlagal delitev skoraj polovice 10.616.785 € bilančnega dobička oz. dividend v vrednosti 6,50 € na delnico.

V razpravi je mag. Verbič izpostavil da je družba po ocenah strokovnih sodelavcev VZMD sposobna takega izplačila dividend delničarjem, brez kakršnihkoli negativnih vplivov ali ovir siceršnjim razvojnim načrtom družbe, pri čemer je pozval upravo naj, v kolikor obstajajo, predstavi drugačne načrte in morebitne argumente, saj je v takšnem primeru VZMD pripravljen umakniti ali korigirati Nasprotni predlog o delitvi dobička. Na to se je odzval Predsednik uprave Cinkarne Celje, gospod Tomaž Benčina, ki je Nasprotni predlog kot ga je podal VZMD, pripoznal kot racionalnega ter ga podprl, zaradi česar je predsedujoči skupščini dal najprej na glasovanje Nasprotni predlog VZMD, ki je prejel 78,89 %podporo prisotnih delnic. Tako je bil nasprotni predlog, kot ga je podal VZMD že 26. 4. 2013, sprejet zaradi česar skupščina ni odločala o Nasprotnem predlogu, ki ga je na sami skupščini podalo društvo MDS in je predvidevalo delitev dividend v višini kar 9,80 € na delnico.


Kronološki pregled aktivnosti VZMD, povezanih z družbo Nova KBM, d.d:

CINKARNA CELJE - na prihajajoči skupščini VZMD z Nasprotnim predlogom zahteva delitev dividend v višini 6,50 € na delnico - Petek, 03.05.2013

NKBM - Uprava na srečanju z delničarji o stanju in prihodnosti banke - v VZMD pozdravljajo odločitev, ki sledi njihovim pobudam, ter pozivajo delničarje k pravočasni prijavi na srečanje (do 30. 5. 2013) - Četrtek, 23.05.2013

EKSKLUZIVNI POGOVOR s Predsednikom uprave NKBM po današnji prodaji Zavarovalnice Maribor in reportaža s skupščine - Torek, 11.12.2012

NKBM - jutrišnja skupščina o dokapitalizaciji banke in nasprotnem predlogu VZMD, s katerim ta skuša preprečiti izključitev prednostne pravice blizu 100.000 obstoječih delničarjev - Ponedeljek, 10.12.2012

NKBM - VZMD vložil nasprotni predlog zoper oškodovanje blizu 100.000 obstoječih delničarjev s predlagano popolno izključitvijo prednostne pravice do novih delnic - Ponedeljek, 19.11.2012

NKBM - kratka 22. skupščina le za imenovanje pooblaščenega revizorja, spričo nekonstruktivnosti in neracionalnosti na predhodni skupščini pred dvema mesecema - Torek, 14.08.2012

NKBM - današnja skupščina prinesla popolnoma nov nadzorni svet (nasprotni predlog SOD ponovno kar na sami skupščini) ter možnost dokapitalizacije, žal otežene zaradi nasprotnih predlogov KAD (rok za skrbni pregled) in AUKN (nasprotovanje revizorju z nezakonitim nasprotnim predlogom) - Petek, 08.06.2012

Stopnjevanje škodljivih dejanj in nezaslišanih praks državne AUKN, večinskega lastnika NKBM, ki je na sami skupščini, z nasprotnim predlogom na lasten nasprotni predlog, zahtevala menjavo petih nadzornikov -nadaljevanje načrtne demontaže enega najpomembnejših (in redkih še uspešnih) finančnih sistemov v RS - Petek, 22.07.2011

VZMD se zavzema za kontinuiteto upravljanja Nove KBM ter pred jutrišnjo skupščino poziva večinskega lastnika oz. upravljavce državnega premoženja k odgovornemu ravnanju - Četrtek, 21.07.2011

Nova KBM - izteka se možnost oddaje pooblastil 99.065 delničarjev za pomembno skupščino tudi preko sistema EuroVote - NKBM tako med 60 najuglednejšimi družbami v EU, doma pa njeno perspektivo resno ogroža neodgovorno ravnanje države - VZMD ostro protestira, zahteva dividende in POZIVA DELNIČARJE - Četrtek, 14.07.2011

Nova KBM - zbiranje pooblastil 99.087 delničarjev za pomembno skupščino tudi preko sistema EuroVote -NKBM tako med 60 najuglednejšimi družbami v EU, doma pa njeno perspektivo resno ogroža neodgovorno ravnanje države - VZMD ostro protestira, zahteva dividende in POZIVA DELNIČARJE - Petek, 08.07.2011

NKBM - država naj, kot večinski lastnik, naposled prekine večletno prakso daljnosežno neodgovornega ravnanja - stališče VZMD ob odzivu AUKN na začetek dokapitalizacije - Torek, 05.04.2011

MERCATOR - odziv na današnje Pismo delničarjem ter podporo družbe pri postopkih prodaje večinskega paketa delnic Mercator, d.d. - stališče VZMD o uresničevanju interesov malih delničarjev - Četrtek, 31.03.2011

EUROVOTE 2011 - Mercatorju naj se pridruži še kakšen slovenski izdajatelj; vabljene tudi banke, skladi, borzniki in investitorji v tuje (EU) vrednostne papirje - poziv programa investo.si pri VZMD - Torek, 02.11.2010

VZMD.TV - 16. skupščina Mercator, d.d. - pooblaščenca VZMD dr. Mejak in dr. Toplak, ob aktivni razpravi ter kar 977 pooblastilom, nista uspela z argumentiranim nasprotovanjem izvolitvi nadzornikov - SPORNA PREDVSEM IZVOLITEV PREDSEDNIKA UPRAVE Nove KBM - Torek, 13.07.2010

MERCATOR - za jutrišnjo skupščino sta pooblaščenca VZMD dr. Mejak in dr. Toplak prejela 977 pooblastil, ob utemeljenem predlogu glasovanja proti predlogu nadzornega sveta za izvolitev dveh novih nadzornikov na pobudo NLB in NKBM - Ponedeljek, 12.07.2010

MERCATOR - pooblaščenca VZMD dr. Mejak in dr. Toplak predlagata glasovanje proti predlogu nadzornega sveta za izvolitev dveh novih nadzornikov na pobudo NLB in NKBM - drugače od preostalih petih pooblaščencev in skladno z odločitvijo Sveta VZMD - Torek, 29.06.2010

MERCATOR - zbiranje pooblastil - pooblaščenca VZMD dr. Mejak in dr. Toplak predlagata glasovanje proti predlogu NS za izvolitev dveh novih nadzornikov na pobudo NLB in NKBM - drugače od preostalih petih pooblaščencev in skladno z odločitvijo Sveta VZMD - Četrtek, 24.06.2010

VZMD.TV - poročilo z včerajšnje 19. skupščine družbe NKBM, d.d. - nespoštovanje zavez iz Prospekta javne prodaje državnega deleža ter ponovna demonstracija daljnosežno neodgovornega ravnanja upravljavcev lastnine Republike Slovenije - Sreda, 23.06.2010

NKBM - pred današnjo skupščino izjemna podpora nasprotnemu predlogu in pooblaščencu VZMD; nekateri »predstavniki malih delničarjev« pa vendar proti delitvi dividend in spoštovanju zaveze ob javni prodaji - Torek, 22.06.2010

NKBM - nekateri »predstavniki« malih delničarjev začuda proti delitvi dividend in spoštovanju zaveze ob javni prodaji - nasprotni predlog VZMD namenja celoten bilančni dobiček delničarjem - OPOZORILO OB IZBIRI POOBLAŠČENCA ! - Četrtek, 10.06.2010

NKBM - obvezna delitev dividend ter spoštovanje zaveze ob javni prodaji: nasprotni predlog VZMD namenja celoten bilančni dobiček delničarjem - Ponedeljek, 31.05.2010

Komisija za izbor kandidatov o vlogi članov nadzornih svetov VZMD in predlogu Združenja seniorjev - Četrtek, 05.11.2009

Uprava NKBM prejela nasprotna predloga VZMD - novi nadzornik naj bo predstavnik malih delničarjev - Četrtek, 11.06.2009

INFOND - VZMD vložil tožbo in predlog za začasno odredbo - Torek, 26.05.2009

Proces NKBM - sramota zakonodaje, sodstva in (pravne?!) države - Četrtek, 30.04.2009

Petrol po poti NKBM?! Odprto pismo KAD-u in SOD-u - Četrtek, 12.03.2009

Sporne spremembe statuta in novi nadzorniki NKBM še pred višjim sodiščem - Torek, 23.12.2008

Jutri na sodišču v Mariboru obravnava izpodbojnih tožb VZMD zoper Novo KBM - Ponedeljek, 03.11.2008

VZMD vložilo izpodbojne tožbe zoper NKBM - Petek, 18.07.2008

VZMD OGORčENO NAD RAVNANJEM PREDSTAVNIKOV DRŽAVE NA SKUPŠčINI NKBM - Torek, 08.07.2008

VZMD predstavlja izbrana kandidata za članstvo v nadzornem svetu NKBM - Petek, 04.07.2008

Skupščina NKBM - Ponedeljek, 30.06.2008

Stališče VZMD do podtikanj »NKBM ne damo« - Sreda, 18.06.2008

Skupščina NKBM - nasprotni predlog VZMD - Torek, 17.06.2008

Uprava NKBM za uveljavitev interesov malih delničarjev - Petek, 13.06.2008

VZMD nadaljuje pogajanja z NKBM - Ponedeljek, 09.06.2008

Resno zaskrbljeni za NKBM - z današnje novinarske konference - Petek, 23.05.2008

NKBM - vabilo na novinarsko konferenco - Sreda, 12.03.2008

Zahteva za sklic skupščine NKBM - Petek, 07.03.2008

Minister za finance na uradni pogovor sprejel predsednika VZMD - Sreda, 27.02.2008

S predsednikom Uprave NKBM o skupščini in 2. fazi »lastninjenja« - Torek, 19.02.2008


www.vzmd.si - več o VZMD - Vseslovensko združenje malih delničarjev

www.vzmd.tv in www.investo.tv - preko 300 video prispevkov

www.investo.si - več o programu Invest to Slovenia - investo.si

www.invest-to.net - več o mreži 55 nacionalnih organizacij delničarjev in investitorjev - invest-to.net


There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items