Na današnji skupščini družbe Cinkarna Celje, d.d., so se delničarji seznanili z rekordnimi rezultati družbe ter z veliko večino podprli izplačilo doslej najvišjih dividend, in sicer v višini 26,52 € bruto na delnico. Za omenjeno izplačilo dividend bo družba namenila praktično celoten bilančni dobiček, ki je konec leta 2017 znašal 21.550.008,00 €.

Delničarji so zaradi nesporazuma pri komunikaciji o uporabi bilančnega dobička oz. izplačilu dividend glasovali dvakrat. Skupščine se je udeležil tudi Ralph Martens, sicer prvi nadzornik in večji lastnik skupine Martens Management Group, ki je preko luksemburške družbe Anatol, S.a.r.l., včeraj objavila Prevzemno namero. Ob tem je Martens opozoril pred prihajajočimi težjimi razmerami na trgu, možnem slabšem poslovanju Cinkarne Celje v prihodnosti ter smiselnosti izplačila celotnega bilančnega dobička, ni pa podal nasprotnega predloga.

Skupščina je podelila razrešnico članom Uprave in Nadzornega sveta družbe. Delničarji so ponovno odločali tudi o Pooblastilu za pridobivanje lastnih delnic, pri čemer je prvotni predlog predvideval razpon nakupnih cen med 170,00 € in 210,00 € za delnico, delničar Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. (DUTB), pa je že neposredno po sklicu skupščine z nasprotnim predlogom predlagal razpon med 220,00 € in 240,00 € na delnico. Na sami skupščini je še en nasprotni predlog vložil delničar Modra zavarovalnica, d.d., ki je bil na koncu tudi sprejet. Družba bo tako pridobivala lastne delnice, pri čemer bo za delnico lahko namenila med 250,00 € in 300,00 €.

Omenjeni sklep je bil že označen za branilni manever pred sovražnim prevzemom po prenizki ceni, saj je družba Anatol, S.a.r.l., v včerajšnji Nameri za prevzem delničarjem ponudila 220,00 € za delnico (in izplačilo predlagane dividende 26,52 € na delnico).


 
Sorodna sporočila VZMD:

MLADINSKA KNJIGA, CINKARNA CELJE – današnji skupščini na zahtevo delničarjev o menjavi v Nadzornem svetu ter pooblastilu za pridobivanje lastnih delnic in njihov umik brez dodatnega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala – precejšnja vrednost delnic na - torek, 27.02.2018

CINKARNA CELJE - današnja skupščina 1.877 delničarjem praktično celoten bilančni dobiček v višini 7,35 mio € - torek, 06.06.2017

CELJE, ČATEŽ - med tem ko bo Cinkarna Celje med delničarje razdelila praktično ves bilančni dobiček, bodo delničarji Term Čatež prejeli le skromno dividendo, ki predstavlja manj kot 5 % bilančnega dobička - Sreda, 17.06.2015

CINKARNA CELJE - na jutrišnji skupščini VZMD z nasprotnim predlogom, usmerjenim v dvig vrednosti delnice na borzi, z oblikovanjem sklada za nakup lastnih delnic, namesto padcev cene delnice ob dosedanjih izplačilih - Ponedeljek, 02.06.2014

CINKARNA CELJE, NKBM - po nasprotnem predlogu VZMD vendarle delitev 5,28 mio € dobička Cinkarne ter konstruktivno srečanje delničarjev z upravo NKBM - Torek, 04.06.2013

CINKARNA CELJE - na prihajajoči skupščini VZMD z Nasprotnim predlogom zahteva delitev dividend v višini 6,50 € na delnico - Petek, 03.05.201www.vzmd.si - več o VZMD - Vseslovensko združenje malih delničarjev

www.vzmd.tv in www.investo.tv - preko 300 video prispevkov

www.investo.si - več o programu Invest to Slovenia - investo.si

www.invest-to.net - več o mreži 75 nacionalnih organizacij delničarjev in investitorjev - invest-to.net

 

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items