Vprašanja političnim_strankam-7-7-2014Z željo po karseda domišljenem odločanju o podpori političnim strankam in kandidatom na nedeljskih volitvah v Državni zbor RS ter njegovi kvalitetni sestavi in slovenski stvarnosti nasploh, je Vseslovensko združenje malih delničarjev (VZMD) v začetku tedna - poleg poziva Predsednici Vlade RS ter v okviru prizadevanj za zaščito pravic in interesov preko 500.000 neposredno oškodovanih vlagateljev - na vse politične stranke, ki se potegujejo za podporo volivcev, naslovilo konkretni vprašanji:

  1. Ali boste v primeru izvolitve v Državni zbor RS podprli oblikovanje sporazumnega dogovora Republike Slovenije s fizičnimi osebami - malimi nepoučenimi vlagatelji o popravi oškodovanja, ki so ga utrpeli z izbrisom (podoben izbris so doslej v EU utrpeli le še mali vlagatelji nizozemske banke SNS Reaal, s katerimi je Vlada Kraljevine Nizozemske tak dogovor že sklenila 11. julija lani in podrejenim upnikom v celoti povrnila prej izbrisano terjatev)?
  2. Ali boste v primeru pogajanj o vstopu v vladno koalicijo zahtevali vnos takšnega dogovora v koalicijsko pogodbo?

Ob tem so iz VZMD ponovno opozorili, da je bila v treh slovenskih bankah z večinskim državnim lastništvom (četrta bo kot kaže Banka Celje) razlaščena več kot četrtina vsega prebivalstva: blizu 100.000 imetnikov bančnih delnic in 2.000 lastnikov podrejenih obveznic ter cca. 500.000 državljanov, ki varčujejo v pokojninskih družbah, družbah za upravljanje in zavarovalnicah; izgube so utrpela tudi številna podjetja in občine.

Zato VZMD objavlja imena političnih strank, ki se jim se jim do predvolilnega petka, do 12.00, ni zdelo vredno odzvati ali odgovoriti na zgornji vprašanji, pomembni vsaj četrtini vseh državljanov (po abecednem vrstnem redu): Demokratična stranka upokojencev Slovenije (DeSUS), Državljanska lista (DL), Liberalno gospodarska stranka (LGS), Piratska stranka Slovenije, Pozitivna Slovenija (PS), Slovenska nacionalna stranka (SNS), Socialni demokrati (SD), Stranka Mira Cerarja (SMC), Stranka humana Slovenija, Stranka Verjamem, Zavezništvo Alenke Bratušek (ZaAB), Zeleni Slovenije.

Sledi dobesedni prepis prejetih odzivov in odgovorov posameznih političnih strank (po abecednem vrstnem redu):

 

Enakopravni deželani - Naprej Slovenija (NPS):

1)V celoti podpiramo vrnitev denarja podrejenim upnikom oz tako, da denar povrnejo tisti, ki so banke potopili!

2) V celoti je vrnitev denarja malih vlagateljev pomemben del našega zavezujočega programa tudi po vstopu v parlament !

S Spoštovanjem Blaž Svetek , predsednik NPS in Jožef Jarh , pred.SED

Nova Slovenija - Krščanski demokrati (NSi):

Spoštovani,

Spodaj pošiljam odgovora NSi na vaši vprašanji.

Lep dan,

Aleš Trtnik, PR NSi
041 283 261

1. Ali boste v primeru izvolitve v Državni zbor RS podprli oblikovanje sporazumnega dogovora Republike Slovenije s fizičnimi osebami - malimi nepoučenimi vlagatelji o popravi oškodovanja, ki so ga utrpeli z izbrisom (podoben izbris so doslej v EU utrpeli le še mali vlagatelji nizozemske banke SNS Reaal, s katerimi je Vlada Kraljevine Nizozemske tak dogovor že sklenila 11. julija lani in podrejenim upnikom v celoti povrnila prej izbrisano terjatev)?

V Novi Sloveniji smo nasprotovali noveli Zakona o bančništvu, ki je razlastil imetnike delnic in obveznic bank v večinski državni lasti, z naslednjimi argumenti: 

- Lastniki podrejenih finančnih instrumentov ne smejo nositi breme sanacije bank v večji meri kot lastniki depozitov nad vrednostjo 100.000 EUR, torej nad zneskom, do katerega nosi garancijo za izplačilo depozita Republika Slovenija. Namreč ne eni ne drugi niso imeli pravice upravljanja in odločanja v bankah. 

- Zavzemamo se za to, da morajo breme sanacije bank v največji možni meri nositi tisti, ki so tako stanje v bančnem sistemu povzročili. To so člani uprav in nadzornih svetov. Vsi ti so s svojim premoženjem odgovorni za svoje slabe odločitve. Ta njihova odgovornost obstaja že po dosedanjih predpisih, konkretno gre za 60 in 66. člen Zakona o bančništvu,  ki pa se ne izvajajo. Namesto, da bi od njih terjali odgovornost, si člani uprav in nadzornih svetov izplačujejo visoke plače in nagrade, ko jim preneha mandat pa si izplačajo astronomske odpravnine (spomnimo se samo primera milijonske odpravnine, ki je bila izplačana predsedniku uprave NLB Kramarju).

Kot sami navajate v vašem uvodu, je zoper sprejeto novelo Zakona o bančništvu v delu, ki se nanaša na razlastitev lastnikov podrejenih finančnih instrumentov, vloženih več zahtev za ustavno presojo. Krščanski demokrati bomo počakali na odločitev Ustavnega sodišča o tem vprašanju in bomo spejeto odločitev spoštovali. Če bo Ustavno sodišče sporno določilo Zakona o bančništvu razveljavilo, bomo uredili vprašanje poprave oškodovanja lastnikov razlaščenih podrejenih finančnih instrumentov s posebnim zakonom.

2. Ali boste v primeru pogajanj o vstopu v vladno koalicijo zahtevali vnos takšnega dogovora v koalicijsko pogodbo?

Pri vstopanju v vladno koalicijo bomo v koalicijski pogodbi opredelili način reševanja te problematike.

Slovenska demokratska stranka (SDS):

Ljubljana, 9. julij 2014

Spoštovani,

zahvaljujemo se za vaša vprašanja.

V nadaljevanju pošiljamo odgovor SDS.

Zakona o bančništvu, na katerem temelji izbris, v PS SDS nismo podprli. Vsebine sporazumnega dogovora med Vlado Kraljevine Nizozemske in malimi vlagatelji nizozemske banke SNS Reaal ne poznamo. Spoštovali bomo odločitev Ustavnega sodišča, ki bo tudi temelj za naše odločanje glede te problematike v prihodnje. 

Vljudno vabljeni k spremljanju naših aktivnosti na www.sds.si oziroma na spletni strani za državnozborske volitve: http://www.dz2014.sds.si/si/.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi SDS

tel: 01 43 45 443 

mob: 030 650 561

mail: soj@sds.si

www.sds.si

@strankaSDS

@JJansaSDS

Slovenska ljudska stranka (SLS):

VZMD - Vseslovensko združenje malih delničarjev

Ljubljana, 8. julij 2014

Zadeva: Vprašanja VZDM in odgovori SLS

Vprašanji:

1. Ali boste v primeru izvolitve v Državni zbor RS podprli oblikovanje sporazumnega dogovora Republike Slovenije s fizičnimi osebami - malimi nepoučenimi vlagatelji o popravi oškodovanja, ki so ga utrpeli z izbrisom (podoben izbris so doslej v EU utrpeli le še mali vlagatelji nizozemske banke SNS Reaal, s katerimi je Vlada Kraljevine Nizozemske tak dogovor že sklenila 11. julija lani in podrejenim upnikom v celoti povrnila prej izbrisano terjatev)?

2. Ali boste v primeru pogajanj o vstopu v vladno koalicijo zahtevali vnos takšnega dogovora v koalicijsko pogodbo?

Odgovor SLS:

Med sprejemanjem omenjene novele Zakona o bančništvu v Državnem zboru RS smo v SLS glasno opozarjali na navedeno problematiko, saj zadeva precejšen krog vlagateljev, ki so bili prepričani, da gre za klasične obveznice, kar pomeni dolžniški odnos. Dobro poučeni vlagatelji vedo, da v tujini podrejene bančne obveznice veljajo za visoko tvegan finančni instrument, s katerim ob razpršenem tveganju trgujejo le močne finančne institucije, ponavadi gre za finančne sklade in druge upravljavce premoženja. Iz tega vidika je EK tudi vztrajala pri razlastitvi, saj domneva, da so bili vsi vlagatelji seznanjeni z visokim tveganjem, tudi popolno izgubo vložka. V Sloveniji se je tovrstne podrejene finančne instrumente prodajalo praktično na bančnih okencih, vlagatelji pa večinoma niso bili seznanjeni z možnimi posledicami. Poleg tega v SLS predvidevamo, da je prihajalo celo do zavajanj v obliki obljubljanja visokih donosov, ne da bi bili kupci jasno in v skladu z zakonodajo opozorjeni tudi na tveganja, ki jih takšna naložba prinaša. V nakupe tovrstnih obveznic so se podali tudi nekateri pokojninski skladi, ki pa bi sicer naravo tovrstnih finančnih instrumentov morali bistveno bolje poznati in se takih tveganj tudi izogibati. Vprašljiva je tudi vloga Banke Slovenije, ki javnosti ni opozorila, da pri podrejenih obveznicah obstaja tveganje popolne razlastitve, čeprav je takšna praksa v EU že obstajala.

Ko se je sprejemal Zakon o bančništvu, smo v SLS vse te dileme zelo jasno izpostavili, kot tudi bojazen, da se zaradi protiustavnih elementov lahko vplete tudi Ustavno sodišče RS, strošek pa bo na koncu za državo še bistveno večji. Posluha v vladni koaliciji žal ni bilo, hitelo se je z iskanjem ad hoc rešitev za dokapitalizacijo bank, sedaj pa je zadeva že na Ustavnem sodišču RS, ki bo imelo zadnjo besedo. V SLS vse odločitve Ustavnega sodišča RS spoštujemo in spoštovali bomo tudi to odločbo, za katero sicer pričakujemo, da bo v korist malim vlagateljem v podrejene obveznice.

*** 

Združena levica (Demokratična stranka dela, Iniciativa za demokratični socializem, Stranka za ekosocializem in trajnostni razvoj Slovenije):

Spoštovani,

Vaš primer bi vsekakor najprej preučili. V primeru, da bi ugotovili, da vam je bila storjena krivica, bi podprli določeno obliko sporazumne poprave nanesene škode.

Opisani primer in šemnogi drugi so normalni način delovanja v kapitalizmu, v Združeni levici pa nismo za stihijsko reševanje posamičnih simptomov te anomalije, ki vznikajo iz vseh por, in jih ni mogoče obvladovati ne da bi se lotili reševanja izvora problema.

Lep pozdrav,

Združena levica


Sorodna sporočila VZMD:

ODPRTO PISMO ODHAJAJOČI PREMIERKI IN POZIV POLITIČNIM STRANKAM - pred volitvami VZMD v imenu 500.000 razlaščenih vlagateljev poziva Predsednico Vlade RS k popravi krivic ter na politične stranke naslavlja konkretni vprašanji, za lažjo odločitev o podpori strankam in kandidatom za Državni zbor RS ter njegovo kvalitetnejšo sestavo, odločanja in slovensko stvarnost nasploh - Ponedeljek, 07.07.2014

VIDEO POSNETEK današnje novinarske konference VZMD o ravnokar vloženi prvi oz. edini Pobudi za presojo ustavnosti novele Zakona o bančništvu za zaščito pravic tudi 100.000 razlaščenih delničarjev slovenskih bank - povabilo k pridružitvi postopkom pred Ustavnim sodiščem RS zoper škandalozne razlastitve s preprosto ODDAJO POOBLASTILA - Četrtek, 29.05.2014

NEW YORK, TEL AVIV - predstavitev aktivnosti VZMD na mednarodni konferenci v ZDA ter skorajšnji konferenci v Izraelu, ob obisku slovenskega Ministra za izobraževanje, znanost in šport - Ponedeljek, 19.05.2014

NEW YORK - Predsednik VZMD danes kot vabljeni govorec na Letni konferenci Mednarodne mreže pravnih pisarn (IFLN), zastopnikov investitorjev z vsega sveta - po uspešni gospodarski delegaciji v Iranu tokrat v svetovnem finančnem centru z uglednimi mednarodnimi pravniki in predstavniki vplivnih pisarn tudi o škandaloznem izbrisu imetnikov delnic in obveznic slovenskih bank, kot sila zaskrbljujočem primeru in znanilcu za EU in širše - Torek, 13.05.2014

PARIZ OECD FORUM 2014 - današnji odstop Alenke Bratušek odmeval tudi v Parizu, kjer je Premierka RS so-otvorila ugledni OECD Forum s poudarkom »Slovenia is on the right track again« - na paradoksalno izjavo je ob aktivni udeležbi na Forumu opozoril Predsednik VZMD, ki se zvečer vrača v evrovizijski Kopenhagen - jutri VABLJENI NA SLOVENSKI POSLOVNI DAN NA DANSKEM - Ponedeljek, 05.05.2014

Avstrija ne bo razlastila imetnikov obveznic državno dokapitaliziranih bank, Slovenija jih je že - "zasluga" evropske ali domače politike?! Minister za finance RS naj prevzame odgovornost za lažna zagotovila ali pa predoči dokumente - Guverner BS jih noče, kljub javnemu zagotovilu! Razlastitve v sistemskih bankah v nobeni drugi državi EU - samo za Slovenijo?! - Sreda, 23.04.2014

BANKA SLOVENIJE - teden dni od javnega poziva Guvernerju BS, naj drži besedo in z dokumenti podpre svoje trditve v Državnem svetu RS - v VZMD še vedno čakajo na dokumentacijo o domnevnih(?!) zahtevah za in zoper razlastitve v slovenskih bankah - Četrtek, 17.04.2014    

   

JAVNI POZIV Guvernerju BANKE SLOVENIJE, naj drži besedo in z dokumenti podpre svoje trditve v Državnem svetu RS, o zahtevah za in zoper razlastitve v slovenskih bankah - posnetek VZMD.tv in investo.tv - Četrtek, 10.04.2014

EKSKLUZIVNA VIDEO REPORTAŽA z včerajšnjega posveta v Državnem svetu RS o »Strategiji razvoja slovenskega bančništva« - dr. Arhar, dr. Čufer, dr. Glavič, dr. Jazbec idr. tudi o škandalozni razlastitvi 100.000 imetnikov delnic in obveznic slovenskih bank - Torek, 25.03.2014

EVROPSKA KOMISIJA - opozorilo Barrosu o neenakopravni obravnavi Slovenije ter ogrožanju finančne, gospodarske in družbene stabilnosti, ob škandalozni razlastitvi imetnikov delnic in obveznic slovenskih bank - pismo Civilne iniciative in Sekcije NKBM pri VZMD Predsedniku Evropske komisije kmalu predstavljeno tudi v Evropskem parlamentu - Sreda, 19.03.2014

DRŽAVNI SVET RS - posvet »Strategija razvoja slovenskega bančništva« z Ministrom za finance, Guvernerjem Banke Slovenije in predstavnikom Sekcije NKBM pri VZMD tudi o škandalozni razlastitvi preko 100.000 imetnikov delnic in obveznic slovenskih bank - VABILO K UDELEŽBI - Torek, 18.03.2014

ŠKANDALOZNO NORČEVANJE - BANKA SLOVENIJE Odločbe o razlastitvah z izbrisom delnic in podrejenih obveznic "razkrila" tako, da je skrila večino vsebine in potrebnih utemeljitev, in še to neposredno po izteku pomembnih pritožbenih rokov - Odločbe so bile izdane tik pred odločanjem Ustavnega sodišča RS o pobudi VZMD za zadržanje izbrisa! - Četrtek, 23.01.2014

RAZLASTITEV - VZMD vložil še tri tožbe, tokrat neposredno proti bankam, zaradi ugotovitve ničnosti vpisa prenehanja podrejenih obveznic in delnic(!) v sodni register - nadaljevanje uporabe vseh pravnih sredstev za zaščito razlaščenih imetnikov, podpisnikov Sporazuma in pooblastila odvetniški pisarni - Ponedeljek, 20.01.2014

Proti Banki Slovenije VZMD včeraj vložil tri tožbe na Upravno sodišče, zaradi izbrisa podrejenih obveznic NLB, Factor banke in Probanke - Banka Slovenije razlaščencem ne dovoli niti vpogleda v odločbe o njihovem izbrisu(!) - poziv k spoštovanju pravnih norm in temeljnih demokratičnih načel - Petek, 03.01.2014

Tudi Varuh človekovih pravic RS vložil Zahtevo za oceno ustavnosti novele Zakona o bančništvu, s katero je bilo v sredo razlaščenih preko 100.000 imetnikov delnic in podrejenih obveznic največjih treh slovenskih bankah - Petek, 20.12.2013

USTAVNO SODIŠČE danes priznalo pravni interes 290 pobudnikov ocene ustavnosti Zakona o bančništvu ter uvrstilo Pobudi VZMD v absolutno prednostno obravnavo, zadržanje zakona pa spričo grobih zavajanj Vlade RS in Banke Slovenije žal zavrnilo - tako sočasno že poteka izbris delnic in podrejenih obveznic 100.000 imetnikov v največjih treh slovenskih bankah, njihove uprave pa svojim vlagateljem oz. upnikom ne zmorejo izraziti niti obžalovanja, prej nasprotno!- Sreda, 18.12.2013

USTAVNO SODIŠČE - pred jutrišnjo sejo vložena še Dopolnitev pobude za oceno ustavnosti Zakona o bančništvu, s katero VZMD argumentirano zavrača sprenevedanje in zavajajoče Mnenje Vlade RS; pobudam pa se je pridružila še Zahteva Državnega sveta RS za oceno ustavnosti - Torek, 17.12.2013

Vložena še druga pobuda VZMD za oceno ustavnosti Zakona o bančništvu na Ustavno sodišče RS - PONOVNO VABILO K PRISTOPU K SPORAZUMU - Sreda, 11.12.2013

VIDEO POSNETEK s poudarki današnje novinarske konference VZMD, po včerajšnji vložitvi pobude za oceno ustavnosti Zakona o bančništvu na Ustavno sodišče RS - Četrtek, 05.12.2013

 

UPOR ZOPER RAZLASTITEV IMETNIKOV OBVEZNIC - danes je VZMD vse imetnike podrejenih in hibridnih obveznic slovenskih bank s pismom povabil k podpisu pooblastila odvetniški družbi in sporazuma o ukrepih za zadržanje oz. razveljavitev sporne novele Zakona o bančništvu - Torek, 12.11.2013

»TROJKA« ŽE V SLOVENIJI ?! - retroaktivni radikalni posegi v pravice imetnikov obveznic slovenskih bank lahko resno omajejo zaupanje ter stabilnost finančnega sistema - opozorila VZMD ob sprejetju alarmantne novele Zakona o bančništvu - Ponedeljek, 14.10.2013

EKSKLUZIVNA VIDEO REPORTAŽA o tednu konferenc MOSKVA-DUNAJ-CAPETOWN,ob aktivni udeležbi mednarodnih poslovno-investitorskih programov VZMD, podpisom memoranduma z Rusko federacijo investitorjev ter zaščiti pravic slovenskih in evropskih obvezničarjev na dunajski »The Financial Repression of Savers and Investors« - Četrtek, 24.10.2013

             

NKBM = BANKIA - množične demonstracije pred CENTRALNO BANKO ŠPANIJE (CBŠ) zaradi državne prevare 350.000 delničarjev, zastopa jih odvetniška družba, s katero danes v okviru mednarodne iniciative na CBŠ tudi VZMD - Četrtek, 26.09.2013

BRUSELJ - odziv in opozorilo Evropske federacije uporabnikov finančnih storitev v zvezi z razpravo Evropske komisije o delovanju Evropskega sistema finančnega nadzora - Sreda, 21.08.2013

BRUSELJ - odziv Evropske federacije uporabnikov finančnih storitev na Zeleno knjigo o dolgoročnem financiranju evropskega gospodarstva - Četrtek, 11.07.2013

VIDEO REPORTAŽA z današnje pomembne skupščine Nova KBM ter EKSKLUZIVNI POGOVOR s Predsednikom uprave neposredno po skupščini - Ponedeljek, 10.06.2013

     

SVETOVNA BANKA - Predsednik VZMD, kot predstavnik EuroFinUse, prvi govorec rednega dela mednarodne konference o reformi revidiranja ter pomenu revizijskih komisij - Četrtek, 06.06.2013

NKBM - jutri Uprava na srečanju z delničarji o stanju in prihodnosti banke - zdaj možnost prijave tudi neposredno na dogodku, zato VZMD ponovno poziva delničarje k udeležbi - Ponedeljek, 03.06.2013

NKBM - Uprava na srečanju z delničarji o stanju in prihodnosti banke - v VZMD pozdravljajo odločitev, ki sledi njihovim pobudam, ter pozivajo delničarje k pravočasni prijavi na srečanje (do 30. 5. 2013) - Četrtek, 23.05.2013

BANKA SLOVENIJE, ABANKA - VZMD s tožbo zoper vzpostavljanje škandalozne prakse dokapitalizacij in grobih oškodovanj delničarjev ter prevzemu Abanke pri vsega 4 % knjigovodske vrednosti, kar po diktatu Banke Slovenije - Sreda, 08.05.2013

VIDEO REPORTAŽA in VIDEO REPORT - ekskluzivno iz EVROPSKEGA PARLAMENTA, mednarodne konference EuroFinUse ter volilne skupščine, razglasitve novega Predsednika in Odbora direktorjev te vplivne evropske asociacije, kamor je ponovno izvoljen tudi predstavnik - Torek, 09.04.2013

BRUSELJ - Slovenija z VZMD ponovno izvoljena v vrh Evropske federacije uporabnikov finančnih storitev - intenzivne mednarodne aktivnosti se danes nadaljujejo s konferenco v Evropskem parlamentu - Torek, 26.03.2013

BRUSELJ - iskanje najnevarnejšega finančnega produkta po pozivu poslanca Parlamenta EU Svena Giegolda in Evropske federacije uporabnikov finančnih storitev - Ponedeljek, 21.01.2013

EKSKLUZIVNA VIDEO REPORTAŽA o stališčih OECD in Vlade RS do aktualne problematike, privatizacije ter umika države iz gospodarstva - prizadevanja VZMD za javne prodaje nekaterih državnih deležev, z možnostjo ustrezne participacije državljanov v kontekstu reform in oživitve kapitalskega trga - Četrtek, 13.12.2012

EKSKLUZIVNI POGOVOR s Predsednikom uprave NKBM po današnji prodaji Zavarovalnice Maribor in reportaža s skupščine - Torek, 11.12.2012

OECD - nov Ekonomski pregled za Slovenijo - po današnjem obisku Misije OECD v pripravo ponovno vključena tudi stališča in predlogi VZMD - Sreda, 10.10.2012

STRATEŠKI FORUM BLED - EKSKLUZIVNA VIDEO REPORTAŽA s poudarki iz ostrega govora Generalnega sekretarja OECD ob poslovnem kosilu, kjer je bil predstavljen tudi skorajšnji mednarodni investitorski sejem s konferenco v organizaciji VZMD in programa investo.si - investo Expo - Torek, 04.09.2012

Stališča in predlogi VZMD do novele Zakona o prevzemih (ZPre-1C) in Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP-E), vloženih v Državni zbor po nujnem postopku - tvorna srečanja s poslanskimi skupinami - Torek, 07.02.2012

PREVZEMNA ZAKONODAJA - o predlogu nujnih sprememb iz VZMD kritično in konstruktivno - konkretna pobuda Državnemu zboru in parlamentarnim političnim strankam, z analizo primerov neposredne prakse. Je le napočil čas za ureditev področja ter odpravo prenekaterih dokazano škodljivih pravnih okvirov?! - Petek, 13.01.2012

VIDEO REPORTAŽA - kritičen razmislek o družbeno-ekonomski stvarnosti in možnih alternativah - VZMD ob predlogih institucij in etabliranih skupin pozoren tudi do marginaliziranih glasov - Utrinki izpred »okupirane« Ljubljanske borze in sporočilo tamkaj zbranih iniciativ »BOJ ZA« - Ponedeljek, 28.11.2011

Stališča in poudarki VZMD predstavljeni tudi na sinočnjem odprtem forumu SDS; razdeljen dopolnjen predlog VZMD za spremembe Zakona o gospodarskih družbah in Zakona o prevzemih - Četrtek, 10.11.2011

Ob 50-letnici OECD v Parizu uspešno tudi VZMD, skupaj s slovenskim, evropskim in svetovnim vrhom; danes pa na skupščini ABANKE ter 28. finančno-borzni konferenci v Bernardinu - Četrtek, 26.05.2011

Ob 50-letnici OECD v Parizu se je predsednik VZMD danes med drugim srečal s Predsednikom Evropske komisije, Generalnim sekretarjem OECD in Predsednikom Republike Slovenije - Torek, 24.05.2011

OECD v Ekonomskem pregledu za Slovenijo 2011 (poglavje o tujih investicijah in upravljanju podjetij) izpostavlja zaščito pravic malih delničarjev ter prioritete, skladne z opozorili in prizadevanji VZMD - Ponedeljek, 21.02.2011

ATVP - VZMD prejel odgovor o spremembah prevzemne zakonodaje (ZPre-1) in pozdravlja stališče Sveta ATVP ter interpretacijo ZPre-1 glede na namen zaščite malih d - Četrtek, 04.03.2010

Vprašanja ATVP - prevzemna zakonodaja in sistematično oškodovanje delničarjev - Torek, 23.02.2010

ATVP - resna zaskrbljenost in opozorila VZMD; Predlog sprememb ZTFI posredovan Vladi RS - Torek, 01.12.2009

ATVP - predlog sprememb Zakona o trgu finančnih instrumentov VZMD PODPIRA in PREDLAGA DODATNI DOPOLNILI - Četrtek, 26.11.2009

»Slovenia should try harder« - VZMD na Konferenci ob predstavitvi poročila OECD - Sreda, 01.07.2009

Pismo ministru Lahovniku o nezakonitosti in zlorabah »neurejenih« delniških knjig - Sreda, 27.05.2009

Minister Lahovnik zagotovil pomembne spremembe vladnega predloga novele ZGD na jutrišnji seji Odbora - Četrtek, 07.05.2009

VZMD ministru poslal predlog sprememb in dopolnitev k noveli ZGD-1C - Torek, 03.02.2009

OECD načela upravljanja družb - poročilo VZMD TV z razprave na GZS - Sreda, 21.01.2009

Misija OECD prisluhnila kritičnim stališčem in predlogom VZMD - Četrtek, 15.01.2009

Sedež VZMD obiskal vodja Sektorja za pravo družb pri MZG - Torek, 13.01.2009

Obisk Misije OECD pri VZMD v okviru pristopnih dejavnosti Slovenije - Ponedeljek, 12.01.2009

Ostra, izjemno pomembna opozorila in amandmaji VZMD pred spremembo gospodarske zakonodaje - Petek, 30.05.2008

Z ministrom Vizjakom o spremembah zakonodaje in investo.si - Torek, 25.03.2008

Soglasni Gospodarski odbor DZ RS: VZMD naj sodeluje pri pripravi sprememb zakonodaje! - Četrtek, 17.01.2008

Objavljen Predlog Zakona o prevzemih (ZPre-1) - Sreda, 22.03.2006

Nov Zakon o prevzemih (ZPre-1) - Četrtek, 16.03.2006

Predstavnica VZMD pri pripravi Zpre-1 - Sreda, 09.02.2005


www.vzmd.si - več o VZMD - Vseslovensko združenje malih delničarjev

www.vzmd.tv in www.investo.tv - preko 300 video prispevkov

www.investo.si - več o programu Invest to Slovenia - investo.si

www.invest-to.net - več o mreži 55 nacionalnih organizacij delničarjev in investitorjev - invest-to.net

 

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items