20180612 115708

Na današnji skupščini družbe Gorenje, d.d., je bilo prisotnega 61,40 % kapitala z glasovalno pravico. Skupščina se je zaradi tehničnih težav pričela s skoraj enourno zamudo, minila pa je v znamenju aktualne Prevzemne ponudbe kitajske skupine Hisense, ki za delnico ponuja 12,00 €, ter imenovanja štirih (od sicer sedmih) članov nadzornega sveta, saj aktualnim prihodnji mesec poteče mandat.

Skupščine se je udeležil tudi Predsednik VZMD, mag. Kristjan Verbič, ki je kot eden izmed devetih pooblaščencev v okviru organiziranega zbiranja pooblastil zbral 40.842 glasov (0,27 %) oz. 205 pooblastil malih delničarjev.

Glede na uspešen razvoj dogodkov, povezanih s prevzemom s strani skupine Hisense, je Predsednik uprave, mag. Franjo Bobinac, skupščino označil za zgodovinsko. Kljub temu, da se prevzemna ponudba še ni zaključila, je namreč mimo nje skupina Hisense že pridobila preko 32 % vseh delnic. Tako je imela na skupščini večino in bi lahko sprejela oz. zavrnila vsakega od predlaganih sklepov, vendar so se njeni pooblaščenci na skupščini glasovanja vzdržali. Predsednik uprave je med drugim povedal, da ni zadovoljen z lanskim poslovanjem, predvsem s stališča dobičkonosnosti, med tem ko so prihodki dosegli cilje. Je pa po njegovih besedah aktualna prevzemna ponudba pokazala, da je podjetje dobro in je prevzemnik družbo ocenil bolje kot okolje.

Delničarji so se seznanili z Letnim poročilom 2017 in 0 € bilančnega dobička, ter podelili razrešnico Upravi in Nadzornemu svetu družbe. Za člane Nadzornega sveta so bili na prvotni predlog Nadzornega sveta imenovani Bachtiar Djalil, Corinna Claudia Graf, Miha Košak in Bernard Charles Pasquier, pri čemer so vsi dali zavezo, da bodo - po (morebitno) uspešno izvedenem prevzemu - ponudili svoj odstop.

Skupščina je tako za nov štiri letni mandat v Nadzorni svet imenovana štiri obstoječe nadzornike, med tem ko so tri mesta v Nadzornem svetu ostala nezasedena, s čimer naj bi se omogočilo kitajskemu prevzemniku, da po izvedenem prevzemu imenuje manjkajoče člane. Pri imenovanju članov Nadzornega sveta se je poleg predstavnikov Hisensa glasovanja vzdržal tudi mag. Verbič. Nominacijski odbor nadzornega sveta je namreč v začetku leta objavil Vabilo k vložitvi kandidatur za člane nadzornega sveta družbe. Na vabilo se je odzval tudi VZMD, ter kot kandidata predlagal dr. Boruta Bratino in Denisa Vodopivca, ki bi kompetentno in neodvisno zastopala lastniško strukturo 11.600 malih delničarjev. Žal je so člani Nadzornega sveta na koncu izmed vseh kandidatov izbirali le med seboj.

Predsednik VZMD je kot eden izmed pooblaščencev sodeloval tudi pri zbiranju pooblastil za skupščino družbe Mercator, ki bo potekala danes popoldan. Delničarji se bodo na skupščini seznanili z letnim poročilom in rezultati za leto 2017 ter glasovali o razrešnicah članom Uprave in Nadzornega sveta. Za revizorja družbe za leto 2018 je predlagana revizijska hiša Deloitte Revizija, d.o.o. Skupščina se bo seznanila tudi z odstopom treh članov nadzornega sveta (Ante Ramljak, Teo Vujčić, Damir Kuštrak) ter avgustovskim prenehanjem mandata dveh članov (Matej Lahovnik in Ivica Mudrinić). Za nove člane nadzornega sveta je Nadzorni svet s sklicem predlagal Peruško Fabrisa, Weber Ireno, Volk Sergeia, Lahovnik Mateja in Mudrinić Ivico.


Sorodni prispevki in VIDEO reportaže:

GORENJE – kaj danes objavljena prevzemna namera pomeni predvsem za blizu 12.000 malih delničarjev? Pojasnila Predsednika VZMD v sinočnji oddaji Svet na Kanalu A - petek, 11.05.2018

VIDEO REPORTAŽA - polemična skupščina GORENJA zavrnila odpoklic vodstva Nadzornega sveta - torek, 09.01.2018

GORENJE – VZMD poziva k posredovanju dodatne dokumentacije ter morebitnih opredelitev Uprave oz. Nadzornega sveta do zahtev delničarjev za sklic skupščine, njihovih utemeljitev ter tozadevnih poročanj medijev - Sreda, 29.11.2017

GORENJE – delničarji praktično soglasno potrdili delitev celotnega bilančnega dobička in imenovali novega člana nadzornega sveta - Petek, 14.07.2017 

GORENJE – zbiranje pooblastil za skorajšnjo skupščino – nov član Nadzornega sveta in delitev celotnega bilančnega dobička; LUKA KOPER – ponovno vroče pred petkovo skupščino, VZMD s pozivi k modrosti, umiritvi razmer in odgovornemu upravljanju - Sreda, 28.06.2017 

VIDEO REPORTAŽA - 23. skupščina delničarjev družbe Gorenje, d.d. - Petek, 08.07.2016

 

 

GORENJE - današnja skupščina potrdila dividendo v višini 0,06 € na delnico - VZMD s pooblastili 231 delničarjev - Petek, 03.07.2015

GORENJE - ob današnji obletnici sklenitve strateškega partnerstva s Panasonicom, na skupščini tudi o širitvi Nadzornega sveta in novih članih - VZMD s pooblastili 310 delničarjev - Petek, 04.07.2014

GORENJE - na današnji skupščini izglasovana dodatna kotacija na Varšavski borzi in tri dokapitalizacije v višini do 62,93 mio € - tudi kapitalska povezanost s korporacijo PANASONIC, ob enakih pogojih pa k dokapitalizaciji s prednostno pravico vabljenih tudi 17.668 obstoječih delničarjev - Petek, 23.08.2013

EKSKLUZIVNA VIDEO REPORTAŽA o strateškem partnerstvu GORENJE - PANASONIC, predstavljenem na današnji skupni novinarski konferenci po skupščini Gorenja - Petek, 05.07.2013

TOKIO - uspešen zaključek obiska slovenske gospodarske in politične delegacije s Slovenian-Japanese Business & Investment Forum ter sprejemom na japonskem združenju investitorjev - aktivna vloga VZMD z mednarodnima investitorskima programoma investo.si in invest-to.net - Torek, 12.03.2013

TOKIO - slovenska gospodarska delegacija, ob obisku Predsednika RS, dejavno in uspešno na poslovnih srečanjih z najvišjimi predstavniki japonskih korporacij in institucij - aktivna vloga VZMD z mednarodnima investitorskima programoma investo.si in invest-to.net - Četrtek, 07.03.2013

VIDEO REPORTAŽA s pripravljalnega seminarja gospodarske delegacije na Japonsko, ob obisku Predsednika RS pri japonskem Cesarju in Predsedniku Vlade - aktivna vloga VZMD z mednarodnima investitorskima programoma investo.si in invest-to.net - Sreda, 27.02.2013

TOKIO, YOKOHAMA - obisk gospodarske delegacije, ob obisku Predsednika RS na Japonskem - aktivna vloga VZMD z mednarodnima investitorskima programoma investo.si in invest-to.net - Četrtek, 21.02.2013

GORENJE - VZMD zastopal 11,71 % prisotnega kapitala na skupščini, ki je sprejela vse s strani Uprave in Nadzornega sveta predlagane sklepe, tudi dividendo 0,15 € na delnico - Četrtek, 05.07.2012

VIDEO REPORTAŽA z današnje, 17. skupščine Gorenja - AUKN v imenu KAD proti predlogu KAD, zaradi česar je uprava ostala brez pomembnega pooblastila za pridobivanje lastnih delnic - do kdaj še nadaljevanje skrajno škodljivih praks upravljavcev državne lastnine v imenu in na račun davkoplačevalcev - Petek, 03.02.2012

PIVOVARNA LAŠKO, GORENJE - zbiranje pooblastil delničarjev za pomembni skupščini, posebej ob nasprotnem predlogu VZMD, s katerim predlaga odlog prodaje Mercatorja do zaključka prevzemnih postopkov, ob resnih opozorilih tudi o zaskrbljujočih pomanjkljivostih kupoprodajne pogodbe - Ponedeljek, 16.01.2012

GORENJE - včerajšnjo skupščino zaznamoval tudi vrhunec neokusnosti KAD, ki je kot državni sklad postal akviziter članarin in članstev za Združenje nadzornikov Slovenije - vanj se zdaj mora včlaniti še Gorenje ter mu plačati članarino in izobraževanje članov nadzornega sveta! - Sreda, 06.07.2011

Bodo signali jutrišnje skupščine PIVOVARNE LAŠKO kaj manj pišmevuhovsko odklonilni do malih delničarjev, kakor ti z današnje skupščine GORENJA ?! - Četrtek, 15.07.2010

GORENJE - bo jutrišnja skupščina, ob odločilni vlogi KAD-a, ponovno v izrecnem nasprotju z deklaracijami o kulturi upravljanja družb?! VZMD tudi na tokratno skupščino z nasprotnim predlogom ter podporo kar 542 pooblastiteljev - Sreda, 14.07.2010

GORENJE - resna zaskrbljenost nad korporacijsko-upravljavskimi praksami; VZMD tudi na tokratno skupščino z nasprotnim predlogom - Ponedeljek, 21.06.2010

VZMD.TV - na današnji 14. skupščini družbe Gorenje so se pri odločanju o novem nadzornem svetu udejanjile zaskrbljujoče slutnje predvčerajšnjega protesta VZMD - Petek, 28.05.2010

GORENJE - oster protest VZMD zoper farso popolnoma netransparentnega delovanja in odločanja Nominacijskih odborov/nadzornih svetov pri pripravi predlogov sestave novih nadzornih svetov! - Sreda, 26.05.2010

GORENJE - pričetek organiziranega zbiranja pooblastil - poziv k podpori nasprotnemu predlogu VZMD, ki v nadzorni svet predlaga predstavnika malih delničarjev Haralda Karnerja - Petek, 14.05.2010

GORENJE - z nasprotnim predlogom do predstavnika malih delničarjev v nadzornem svetu - Torek, 04.05.2010

GORENJE - novi nadzorni svet naj vključuje predstavnika malih delničarjev - vložen predlog Komisije VZMD - Torek, 23.03.2010

Gorenje - VZMD na skupščini z resnimi opozorili in konstruktivnim nasprotnim predlogom - Četrtek, 18.06.2009

Poročilo s skupščine GORENJA - Sreda, 11.06.2008

Skupščina GORENJA - NASPROTNI PREDLOG in OSTRA KRITIKA - Sreda, 11.06.2008

Sporni predlogi uprave za skupščino GORENJA, d.d. - Torek, 10.06.2008

SKUPŠčINA GORENJA PRED DRŽAVNIM ZBOROM RS ? - Nedelja, 14.01.2007

Obisk pri predsedniku uprave Gorenja - Sporočilo za javnost - Ponedeljek, 27.11.2006


www.vzmd.si – več o VZMD – Vseslovensko združenje malih delničarjev

www.vzmd.tv in www.investo.tv – preko 300 video prispevkov

www.investo.si – več o programu Invest to Slovenia – investo.si

www.invest-to.net – več o mreži 65 nacionalnih organizacij delničarjev in investitorjev – invest-to.net

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items