Danes je v Trebnjem potekala skupščina družbe Trimo, d.d., na kateri je glavni delničar, družba European Architectural System, sprejel sklep o izključitvi oz. iztisnitvi manjšinskih delničarjev iz družbe. Sklep je podprl le glavni delničar, medtem ko so vsi prisotni manjšinski delničarji (1,8 %) glasovali proti. VZMD je napovedal izpodbijanje takšnega sklepa ter sprožitev postopkov sodne preveritve primernosti denarne odpravnine.


Ob tem je Predsednik VZMD, mag. Kristjan Verbič, v razpravi izpostavil, da je ponujena denarna odpravnina 2,17 € na delnico nižja celo od knjigovodske vrednosti delnice, kot izhaja iz cenitvenega poročila, ki ga je VZMD pridobil v sklopu priprav na skupščino. Mag. Verbiče je opozoril tudi na pomanjkljivosti v prejetem cenitvenem poročilu, sicer pripravljenem v angleškem jeziku, ki ni uradni jezik v Republiki Sloveniji. Dodal je še, da je k Delničarskemu sporazumu v okviru Sekcije Trimo pri VZMD, doslej pristopilo 100 delničarjev, s preko 36.000 delnicami, ter povabil tudi preostale delničarje, da se priključijo postopkom, ki jih bo v okviru Sekcije sprožil VZMD. 

Sicer strokovni sodelavci VZMD podobne sodne postopke, predvsem v imenu iztisnjenih oz. razlaščenih malih delničarjev vodijo in sodelujejo z ustrezno strokovno podporo še v primerih Dana (Plasta), Dinos (Euro Trend), Metalka Commerce (Slaven Vuković), Turboinštitut (Kolektor Group), Varstroj (OTC Daihen), itn. Uspešno so takšne postopke doslej zaključil v primerih družb Aktiva Invest (Aktiva Holdings, Nizozemska), Color (Helios), Gorenjski tisk(MSIN), Terme 3000 (Sava), Ilirija (Janez Rozman), SCT (Delfi), SGP Kograd-Igem (Igem), Swaty (Avtotehna), Večer(Dober Večer), izplačilih iz naslova pravice manjšinskih delničarjev do izstopa iz družbe: Triglav Naložbe (Zavarovalnica Triglav), Turistično podjetje Portorož (Terme Čatež), Yulon (Aquafil, Italija) in Kemofarmacija (Celesio, Nemčija), ter Delničarskih sporazumov v primerih Alpetour Bandag, ETRA 33Farme IhanIBI, LIP Radomlje, Monter DravogradPekarna GrosupljeSCT StrojegradnjaVaris LendavaVIPA Holding idr.

Ob tem v VZMD posebej izpostavljajo pomen pravočasnega odziva - v primerih iztisnitev naj se delničarji nemudoma obrnejo nanje - ter pozivajo že iztisnjene delničarje v družbah, kjer je VZMD sprožil postopke, da se vključijo v postopke, Sekcije oz. delničarske sporazume.


Sorodna sporočila:

VIDEO REPORTAŽA s skupščine Trimo Trebnje, poročila s skupščin KS Naložbe, Trimo MSS, Adria Airways in Elektro Maribor - Sreda, 31.08.2016

TRIMO - Sekcija VZMD proti neodgovorni prodaji po neprimerni ceni, neposrednemu konkurentu podjetja - odprto pismo najvišjim predstavnikom Republike Slovenije - Četrtek, 10.12.2015


www.vzmd.si - več o VZMD - Vseslovensko združenje malih delničarjev

www.vzmd.tv in www.investo.tv - preko 300 video prispevkov

www.investo.si - več o programu Invest to Slovenia - investo.si

www.invest-to.net - več o mreži 65 nacionalnih organizacij delničarjev in investitorjev - invest-to.net

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items