Vseslovensko združenje malih delničarjev (VZMD) je včeraj povabilo vse delničarje družbe Zavarovalnice Triglav, d.d., da s svojo udeležbo na prihajajoči skupščini - bodisi osebno ali prek pooblastila - sodelujejo pri upravljanju družbe in svoje naložbe. 28.659 delničarjev družbe je namreč na svoje naslove prejelo Pismo delničarjem in Pooblastilo s predlogi sklepov za glasovanje na skupščini delničarjev, sklicani za 11. 6. 2013. Delničarji, ki se skupščine ne bodo neposredno udeležili, lahko med petimi predlaganimi pooblaščenci za zastopanje izberejo tudi Predsednika VZMD, mag. Kristjana Verbiča.

Tako na VZMD prejemajo številna vprašanja delničarjev in novinarjev, predvsem v zvezi z danes objavljeno Zahtevo za razširitev dnevnega reda in predlogi sklepov o Odpoklicu in imenovanju članov Nadzornega sveta.

Pooblastila, ki jih je delničarjem razposlala Zavarovalnica Triglav, d.d., ne vključujejo razširitve dnevnega reda, objavljene danes, sama Zahteva za razširitev dnevnega reda (kot jo je podalo Duštvo MDS, skupaj z enajstimi drugimi delničarji) pa ne vključuje nikakršnih utemeljitev ali argumentacij za predloge sklepov o Odpoklicu in imenovanju članov Nadzornega sveta.

Glede na dejstvo, da je bilo pet članov Nadzornega sveta, za katere se predlaga razrešitev, imenovanih šele pred dobrimi tremi meseci (14. 2. 2013), mandat pa jim je pričel teči šele pred dobrim mesecem dni (8. 4. 2013), bodo v Vseslovenskem združenju malih delničarjev (VZMD) posebej pozorno proučili vsa tozadevna pojasnila in argumente, ki bodo prejeti in predvidoma predstavljeni še do skupščine in na sami skupščini - na podlagi tega pa se bo do predlaganih sklepov opredelil tudi pooblaščenec, ki ga je predlagal VZMD, mag. Kristjan Verbič.

Kakor v drugih primerih bo VZMD tudi tokrat sledil načelu konstruktivnosti in sprejemanju domišljenih odločitev na podlagi argumentov ter ocen, kakšna odločitev ima za družbo in njene delničarje v perspektivi optimalne učinke. Dejstvo je, da je organ nadzora oz. njegova vloga v delniški družbi izjemnega pomena, pri tem pa je za uspešno poslovanje gospodarskih subjektov pomembna tudi stabilnost - tako v ekonomskem okolju in lastniški strukturi, posebej pa pri upravljanju in zaupanju, ki ga mora poslovodstvo uživati.

Tako morajo obstajati res tehtni razlogi za pogoste menjave v organih upravljanja in/ali nadzora (tehtnost pa je manj verjetna, ako ti s svojim delom praktično še niso niti pričeli), pri čemer mora biti ključen premislek, kaj je dobro za gospodarsko družbo in njeno karseda uspešno poslovanje. Nikakor naj ne bi bile v takšnih primerih odločilne vsakokratne politične okoliščine ali drugi trenutni in parcialni interesi posameznih delničarjev. Ključno načelo pri sestavi nadzorni svetov (skladno tudi z opredelitvami Komisije za izbor kandidatov za člane Nadzornih svetov pri VZMD) pa mora biti strokovnost, kredibilnost in avtonomnost pri nadzoru ter sprejemanju odločitev, ki morajo biti usmerjene izključno v interes same delniške družbe. 

Na podlagi navedenih meril, kriterijev in načel bo tudi v tokratnem konkretnem primeru VZMD izoblikoval stališča, skladno z njimi pa ravnal njihov predstavnik. 

Poleg navedenega se v VZMD vselej ozrejo še po bogatih izkušnjah 55 sestrskih združenj delničarjev in investitorjev, v okviru Evropske federacije uporabnikov finančnih storitev (EuroFinUse) in Svetovne federacije investitorjev (WFI), katerih dolgoletni aktivni člani so.


Sorodna sporočila VZMD:

ZAVAROVALNICA TRIGLAV - zbiranje pooblastil 28.659 delničarjev za pomembno skupščino, ki bo odločala o razrešitvi in imenovanju novih članov nadzornega sveta ter delitvi dividend - POZIV VZMD k udeležbi ali oddaji pooblastila - Ponedeljek, 20.05.2013

VIDEO REPORTAŽA s skupščine Zavarovalnice Triglav, ki je minila v znamenju imenovanja Nadzornega sveta po Nasprotnem predlogu SODa in protestu društva MDS - Četrtek, 14.02.2013

VIDEO REPORTAŽA z današnje TELEKOMOVE SKUPŠČINE v znamenju odvzema glasov največjim delničarjem, poizkusov preklica ter imenovanja novega nadzornega sveta po nasprotnem predlogu Modre zavarovalnice in Društva MDS - Sreda, 06.02.2013

SOD in SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING - JAVNI POZIV k oddaji prijave v evidenco potencialnih kandidatov za člane v organih nadzora najvidnejših delniških družb v RS - aktivna vloga Komisije VZMD - Torek, 29.01.2013

VIDEO SPOROČILO ZA JAVNOST ZAVAROVALNICA TRIGLAV - prekinitev skupščine po opozorilu predsednika VZMD o možnih posledicah sprejema nasprotnega predloga AUKN - Torek, 12.06.2012

ABANKA - Današnja skupščina v znamenlju dokapitalizacije - Sreda, 30.05.2012

SLOVENIJALES - VZMD napovedal sodno izpodbijanje ne-delitve dobička 8,94 mio EUR, pri čemer je z nasprotnim predlogom zahteval dividende vsaj v zakonsko predvideni višini - POZIV DELNIČARJEM za zagotovitev pravne podlage 5 % kapitala za vložitev napovedane tožbe - Ponedeljek, 29.08.2011

VIDEO REPORTAŽA s skupščine ZAVAROVALNICE TRIGLAV - s strani VZMD podpora delitvi dividend, zmanjšanju odobrenega kapitala ter vprašanja o odtekanju notranjih informacij in problematiki Zdravstvene zavarovalnice - Sreda, 22.06.2011

SCT, TRIGLAV NALOŽBE, COLOR - prisilna poravnava kot razlastitev, iztisnitev ter ne-poštena odpravnina - VIDEO POROČILO z današnjih skupščin in naroka poravnalnega odbora - Torek, 24.05.2011

TRIGLAV NALOŽBE - sklicana »iztisnitvena« skupščina in le še DVA DNI DO IZTEKA izvajanja Dogovora med VZMD in ZAVAROVALNICO TRIGLAV o odkupu delnic po izpogajani ter predvideni iztisnitveni ceni 1,58 EUR, pri čemer Zavarovalnica Triglav krije tudi VSE STROŠKE ODPRODAJE DELNIC - zadnji dnevi za dodaten vstop v Delničarski sporazum z enakimi pogoji za 32.419 malih delničarjev - Četrtek, 28.04.2011

TRIGLAV NALOŽBE - naposled je stekla izvedba doseženega izjemnega Dogovora med VZMD in ZAVAROVALNICO TRIGLAV o odkupu delnic po izpogajani ceni 1,58 EUR, pri čemer Zavarovalnica Triglav krije tudi popolnoma vse stroške odprodaje delnic - POZIV 32.459 malim delničarjem k dodatnemu vstopu v Delničarski sporazum z enakimi pogoji - Četrtek, 14.04.2011

TRIGLAV NALOŽBE - z nakupom 3.263 delnic VZMD postal deseti največji delničar družbe ter tudi tako podkrepil svoja stališča in prizadevanja iz Delničarskega sporazuma - poziv 32.570 delničarjem k pravočasnemu odzivu na izpolnjene pogoje za iztisnitev oz. ZAHTEVO ZA ODKUP s strani ZAVAROVALNICE TRIGLAV, ki jo je VZMD ŽE VLOŽIL V IMENU VSEH DOSEDANJIH PRISTOPNIKOV k Delničarskemu sporazumu - Torek, 01.03.2011

TRIGLAV NALOŽBE - danes VZMD z nakupnim naročilom na Ljubljanski borzi podkrepil svoja stališča in prizadevanja iz Delničarskega sporazuma - poziv 32.635 delničarjem k pravočasnemu odzivu na izpolnjene pogoje za iztisnitev oz. zahtevo po odkupu s strani ZAVAROVALNICE TRIGLAV - Četrtek, 17.02.2011

TRIGLAV NALOŽBE - bo ZAVAROVALNICA TRIGLAV po dokapitalizaciji iztisnila 32.635 delničarjev za primerno odpravnino (?!) - poziv VZMD k pravočasnemu odzivu delničarjev in pristopu v Delničarski sporazum - Sreda, 16.02.2011

SLOVENIJALES - po štirih mesecih od napovedi izpodbojne tožbe VZMD danes ukinjena šokantna praksa ukinitve vseh nadomestil nadzornikom, sprejem soglasij k prodajnim pogodbam pa je uprava umaknila z dnevnega reda - Petek, 31.12.2010

TRIGLAV NALOŽBE - po zmanjšanju osnovnega kapitala za 37,7 mio EUR danes sprejeto njegovo povečanje za 26 mio EUR - s stvarnimi vložki ga bo v 30 dneh izpeljala - Ponedeljek, 27.12.2010

TRIGLAV NALOŽBE - po lanskoletnem zmanjšanju osnovnega kapitala za 23,2 mio EUR na današnji skupščini zmanjšan še za 14,5 mio EUR - Uprava: »Pokritje izgub odpira možnosti za delitev dobička!« - Ponedeljek, 18.10.2010

NFD 1 in SLOVENIJALES - poročili z današnjih skupščin. - Nedelja, 29.08.2010

VZMD.TV - poročilo z včerajšnje 34. skupščine družbe Zavarovalnica Triglav, d.d. - Torek, 29.06.2010

ZAVAROVALNICA TRIGLAV - dodatni nasprotni predlogi VZMD: ločeno glasovanje o razrešnicah članom organov upravljanja in nadzora ter delitev dobička delničarjem - predstavniki »paradržavnih« skladov spet proti - Ponedeljek, 28.06.2010

ZAVAROVALNICA TRIGLAV - nasprotni predlog VZMD: v nadzorni svet mora predstavnik malih delničarjev, kredibilna in avtonomna strokovna avtoriteta, dr. Ludvik Toplak - Četrtek, 03.06.2010

ZAVAROVALNICA TRIGLAV - v nadzorni svet vendarle predstavnik malih delničarjev dr. Ludvik Toplak ?! - Torek, 20.04.2010

NOVI OBRAZI, A STARA AROGANTNA PRAKSA PARADRŽAVNIH SKLADOV (KAD, SOD) - Torek, 07.04.2009

ZAVAROVALNICA TRIGLAV - popolna ignoranca do malih delničarjev - Ponedeljek, 06.04.2009

Skupščina Zavarovalnice Triglav - nasprotni predlog - Sobota, 11.11.2006

Sestanek s predsednikom uprave Zavarovalnice Triglav - Sreda, 08.11.2006

Srečanje s predsednikom uprave ZAV. TRIGLAV - Ponedeljek, 10.07.2006

4. redna seja IO - Nedelja, 05.03.2006


www.vzmd.si - več o VZMD - Vseslovensko združenje malih delničarjev

www.vzmd.tv in www.investo.tv - preko 300 video prispevkov

www.investo.si - več o programu Invest to Slovenia - investo.si

www.invest-to.net - več o mreži 55 nacionalnih organizacij delničarjev in investitorjev - invest-to.net

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items