VZMD EASTRIMO predlog za sodni preizkus 19 1 2017 Page 1

Po iztisnitvi oz. razlastitvi 259 delničarjev družbe Trimo, d.d., je VZMD - v imenu 100 delničarjev, ki so pristopili k Delničarskemu sporazumu v okviru Sekcije Trimo pri VZMD ter preko Odvetniške družbe FMMS oz. odvetnika, mag. Blaža Strojana - danes na Okrožno sodišče v Novem mestu vložil Predlog za sodni preizkus denarne odpravnine po 388. členu Zakona o gospodarskih družbah. Glavni delničar, družba European Architectural System, je namreč na skupščini, 14. 12. 2016, sprejel sklep o izključitvi manjšinskih delničarjev, pri čemer je za denarno odpravnino določil 2,17 € na delnico. Sklep je podprl le glavni delničar (97,56 %), medtem ko so vsi prisotni manjšinski delničarji (1,8 %) glasovali proti. VZMD je na skupščini napovedal izpodbijanje takšnega sklepa ter sprožitev postopkov sodne preveritve primernosti denarne odpravnine. Naposled so se v VZMD odločili le za sprožitev sodne preveritve primernosti denarne odpravnine, ne pa tudi za izpodbijanje samega sklepa, saj so presodili, da bi izpodbijanje le zavleklo postopke ter izplačilo delničarjem - toliko bolj v luči ukinjanja registrskih računov pri KDD, kar bi številnim delničarjem otežilo in podražilo izplačilo odpravnin.

Že na skupščini je Predsednik VZMD, mag. Kristjan Verbič, opozoril, da je denarna odpravnina nižja celo od knjigovodske vrednosti delnice, kot izhaja iz cenitvenega poročila, ki ga je VZMD pridobil v sklopu priprav na skupščino. V VZMD tudi opozarjajo, da večinski delničar ni pripravil, ali zgolj ni predložil statične cenitve (cenitve sredstev in obveznosti družbe, vključno z nematerialnimi sredstvi), prav tako pa ni dosegljiva cenitev nepremičnin, strojev in opreme. Jasno in nedvoumno je tudi razvidno, da se je poslovanje Trima v obdobju do iztisnitve bistveno izboljšalo, tako od vstopa novega (večinskega) lastnika, kot od izvedbe prevzema. Zato je nenavadno, kako prevzemna cena, očitno temelječa na bistveno slabših podatkih za leto 2014, kar sovpada z višino iztisnitvene odpravnine.

Sicer strokovni sodelavci VZMD podobne sodne postopke, predvsem v imenu iztisnjenih oz. razlaščenih malih delničarjev, vodijo in sodelujejo z ustrezno strokovno podporo še v primerih Dana (Plasta), Dinos (Euro Trend), Metalka Commerce (Slaven Vuković), Turboinštitut (Kolektor Group), Varstroj (OTC Daihen), itn. Uspešno so takšne postopke doslej zaključil v primerih družb Aktiva Invest (Aktiva Holdings, Nizozemska), Color (Helios), Gorenjski tisk (MSIN), Terme 3000 (Sava), Ilirija (Janez Rozman), SCT (Delfi), SGP Kograd-Igem (Igem), Swaty (Avtotehna), Večer (Dober Večer), izplačilih iz naslova pravice manjšinskih delničarjev do izstopa iz družbe: Triglav Naložbe (Zavarovalnica Triglav), Turistično podjetje Portorož (Terme Čatež), Yulon (Aquafil, Italija) in Kemofarmacija (Celesio, Nemčija), ter Delničarskih sporazumov v primerih Alpetour Bandag, ETRA 33Farme IhanIBI, LIP Radomlje, Monter DravogradPekarna GrosupljeSCT StrojegradnjaVaris LendavaVIPA Holding idr.

Ob tem v VZMD posebej izpostavljajo pomen pravočasnega odziva - v primerih iztisnitev naj se delničarji nemudoma obrnejo nanje - ter pozivajo že iztisnjene delničarje v družbah, kjer je VZMD sprožil postopke, da se vključijo v postopke, Sekcije oz. delničarske sporazume - tudi v primeru družbe Trimo.


Sorodna sporočila:

TRIMO - VZMD napovedal izpodbijanje današnje iztisnitve manjšinskih delničarjev ter sodno preveritev primernosti denarne odpravnine - VABILO DELNIČARJEM k pristopu v postopek - Sreda, 14.12.2016

VIDEO REPORTAŽA s skupščine Trimo Trebnje, poročila s skupščin KS Naložbe, Trimo MSS, Adria Airways in Elektro Maribor - Sreda, 31.08.2016

VIDEO REPORTAŽA s skupščine Pozavarovalnice Sava in napoved današnjih skupščin KS Naložbe, Zdravilišče Rogaška, Adria Airways, Trimo, Trimo MSS in Elektro Maribor - Sreda, 31.08.2016

TRIMO - Sekcija VZMD proti neodgovorni prodaji po neprimerni ceni, neposrednemu konkurentu podjetja - odprto pismo najvišjim predstavnikom Republike Slovenije - Četrtek, 10.12.2015

 


www.vzmd.si - več o VZMD - Vseslovensko združenje malih delničarjev

www.vzmd.tv in www.investo.tv - preko 300 video prispevkov

www.investo.si - več o programu Invest to Slovenia - investo.si

www.invest-to.net več o mreži 65 nacionalnih organizacij delničarjev in investitorjev - invest-to.net
There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items