Adria Airways Ng 112016 sklep 30052018 Page 01

V postopku sodnega preizkusa denarne odpravnine, ki ga je VZMD sprožil leta 2016 zaradi iztisnitve 481 malih delničarjev družbe Adria Airways, je nemška družba AA International Aviation Holding (odvisna družba luksemburškega sklada 4K Invest), ki je iztisnitev izvedla po prevzemu oz. nakupu 96 % deleža Republike Slovenije, naposled dobila zaušnico Višjega sodišča v Ljubljani. Njihovo drugo pritožbo - ki je bila v osnovi enaka prvi – je sodišče namreč zavrnilo.

Pravni manevri izogibanja družbe AA International Aviation Holding, ki jo zastopa odvetnik Jaka Simončič, so se začeli že ob sprožitvi samega postopka, saj je družba - kljub temu, da je iztisnitev izvedla v Sloveniji, po slovenskem pravnem redu, potopek pa poteka pred slovenskimi sodišči in je bilo 481 malih delničarjev večinoma slovenskih državljanov - zavrnila sprejem listin v slovenščini, vse dokler ni VZMD zagotovil še sredstev za stroške sodnih prevodov vseh dokumentov v nemški jezik. Sledila je prva uspešna pritožba, po kateri je moral VZMD - na izrecno zahtevo nasprotne strani - zagotoviti še unikatne (prvič izdelane) izpise KDD. Z omenjenimi izpisi je bil VZMD popolnoma po nepotrebnem primoran dokazovati lastništvo delnic v celotnem obdobju od dneva iztisnitvene skupščine, do same izvedbe iztisnitve (kot ga definira 1. alineja tretjega odstavka 605. člena ZGD-1). Kljub novim in dodatnim dokazom pa se je AA International Aviation Holding ponovno pritožil na sklep, s katerim ji je Okrožno sodišče v Kranju že drugič naložilo plačilo 5.000 € predujma za stroške Poravnalnega odbora.

Višje sodišče, s Senatom v sestavi višjih sodnic Renate Horvat (Predsednica), Vesne Jenko in Nade Mitrović, je po drugi pritožbi naposled ustavilo vrtiljak pritožb ter v svoji obrazložitvi med drugim zapisalo, da bi lahko glavni delničar »sam predložil dokaze o tem, da v obdobju, kot ga definira 1. alineja tretjega odstavka 605. člena ZGD-1, predlagatelj ni bil delničar prevzemne družbe (česar v postopku niti ni zatrjeval!), in na ta način izpodbil trditve in dokaze predlagatelja…« V VZMD že dalj časa opozarjajo, da novi nemški lastnik z nenehnimi pritožbami - v katerih niti ne poskuša opravičevati absolutno prenizke denarne odpravnine v višini 0,15 € na delnico - in drugimi pravnimi manevri očitno zavlačuje sodne postopke ter se z vsemi sredstvi skuša izogniti odgovornosti do razlaščenih/iztisnjenih delničarjev oz. plačilu denarne odpravnine, ki bi odražala dejansko vrednost odvzetih delnic in družbe Adria Airways, d.d.

Žal ta primer še zdaleč ni osamljen, saj so se tovrstnih prijemov in zlorab naučili tudi številni drugi domači in tuji prevzemniki ter iztisnjevalci. Ob tem v VZMD posebej izpostavljajo pomen pravočasnega odziva - v primerih iztisnitev naj se delničarji nemudoma obrnejo nanje - ter VABIJO že iztisnjene delničarje v družbah, kjer je VZMD sprožil postopke, da se vključijo v postopke, Sekcije oz. delničarske sporazume - tudi v primeru družbe Adria Airways. 

VZMD podobne sodne postopke, predvsem v imenu iztisnjenih oz. razlaščenih malih delničarjev, vodi in sodeluje z ustrezno strokovno podporo v primerih: ACH (Protej), Adria Airways (AA International Aviation Holding, Nemčija), AMZS (Avto Moto Zveza Slovenije), Dana (Plasta), Dinos (Euro Trend), Herz (Herz Armaturen GmbH, Nemčija), Jelovica (EBS GROUP), Metalka Commerce (Slaven Vuković, Hrvaška), Trimo (European Architectural System, Luksemburg), Turboinštitut (Kolektor Group), Varstroj (OTC Daihen, Nemčija), itn. Uspešno so takšne postopke doslej zaključil v primerih družb Aktiva Invest (Aktiva Holdings, Nizozemska), Color (Helios), Gorenjski tisk (MSIN), HIT Alpinea (HIT), Tekstina (Svila in), Terme 3000 (Sava), Ilirija (Janez Rozman), Modra Linija Holding (FP), SCT (Delfi), SGP Kograd-Igem (Igem), Swaty (Avtotehna), Večer (Dober Večer), izplačilih iz naslova pravice manjšinskih delničarjev do izstopa iz družbe: AG (ETA Kamnik), Triglav Naložbe (Zavarovalnica Triglav), Turistično podjetje Portorož (Terme Čatež), Yulon (Aquafil, Italija) in Kemofarmacija (Celesio, Nemčija), ter Delničarskih sporazumov v primerih Alpetour Bandag, ETRA 33Farme IhanIBI, LIP Radomlje, Monter DravogradPekarna GrosupljeSCT StrojegradnjaVaris LendavaSiventVIPA Holding idr.


Sorodna sporočila:

ADRIA AIRWAYS – več kot leto, odkar je VZMD sprožil sodni postopek zaradi iztisnitve 481 delničarjev po mizernih 0,15 €, nemški lastnik z vsemi manevri zavlačuje postopek in dviguje stroške (vključno s prevodi za »slovenska« sodišča) preveritve odpravnine - sreda, 20.12.2017

ADRIA AIRWAYS, TRIMO – v »suvereni« Sloveniji morajo mali delničarji za sam začetek postopkov pred domačimi sodišči zagotoviti drage sodne prevode za tuje prevzemnike in korporacije, ki so slovenske vlagatelje razlastili/iztisnili za drobiž - Sreda, 22.02.2017

ADRIA AIRWAYS - VZMD sprožil sodni preizkus denarne odpravnine pri nedavni iztisnitvi 481 malih delničarjev s strani AA International Aviation Holding GmbH - Ponedeljek, 03.10.2016


www.vzmd.si – več o VZMD – Vseslovensko združenje malih delničarjev

www.vzmd.tv in www.investo.tv – preko 300 video prispevkov

www.investo.si – več o programu Invest to Slovenia – investo.si

www.invest-to.net – več o mreži 65 nacionalnih organizacij delničarjev in investitorjev – invest-to.net

 

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items