V prostorih Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je danes potekal sestanek s Poravnalnim odborom v zadevi iztisnitve malih delničarjev iz družbe TEKSTINA d.d. Ker je družba Tekstina ob iztisnitvi kotirala na Ljubljanski borzi, Poravnalni odbor, poleg Izr. prof. dr. Sergeje Slapničar, Izr. prof. dr. Saša Preliča in Izr. prof. dr. Simona Čadeža, sestavljata še predstavnici ATVP, mag. Tanja Lovka in Anka Čadež. Sestanka pred Poravnalnim odborom se je - poleg glavnega delničarja SVILA IN d.o.o., ki so ga zastopali direktor Simeon Špruk, odvetnik Damjan Škofič in veščak, mag. Mitja Slevec - udeležil tudi VZMD, ki so ga zastopali odvetnik, mag. Blaž Strojan, Predsednik VZMD, mag. Kristjan Verbič, strokovni sodelavec za področje cenitev in predstavnika Sekcije Tekstina pri VZMD.

Tako VZMD, ki je sprožil postopek sodnega preizkusa denarne odpravnine, kot tudi glavni delničar, ki je iztisnitev izvedel, sta pred Poravnalnim odborom v preteklih tednih izmenjala številna mnenja, ocene, odgovore in druge dokumente, relevantne za določitev primerne denarne odpravnine, na podlagi nove cenitve pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij pri Slovenskem inštitutu za revizijo, mag. Draga Cerovška, in dodatnega Mnenja veščaka CS Consulting, d.o.o, oz. direktorja, mag. Mitje Sleveca. Pred poravnalnim odborom sta tako danes obe strani dodatno razgrnili ter pojasnili svoje trditve in argumente, pri čemer so v VZMD načeloma zadovoljni, da je nasprotna stran že pokazala pripravljenost na izplačilo dodatne denarne odpravnine oz. doplačilo k že izplačani, absolutno prenizki denarni odpravnini (69.390,60 €). Hkrati pa se o sami višini doplačila predstavniki VZMD in družbe SVILA IN še vedno precej razhajajo, zato do predloga poravnave vsaj zaenkrat še ni prišlo. VZMD ob tem ponovno vabi delničarje, naj se neposredno pridružijo omenjenemu postopku v okviru VZMD oz. preko Odvetniške družbe FMMS, kar lahko storijo s podpisom Delničarskega sporazuma in pooblastila odvetniški družbi.

Sicer VZMD podobne sodne postopke, predvsem v imenu iztisnjenih oz. razlaščenih malih delničarjev, vodi in sodeluje z ustrezno strokovno podporo še v primerih: ACH (Protej), Adria Airways (AA International Aviation Holding, Nemčija), Dana (Plasta), Dinos (Euro Trend), Herz (Herz Armaturen GmbH), HIT Alpinea (HIT), Jelovica (EBS GROUP), Metalka Commerce (Slaven Vuković, Hrvaška), Tekstina (Svila in), Trimo (European Architectural System, Luksemburg), Turboinštitut (Kolektor Group), Varstroj (OTC Daihen, Nemčija), itn. Uspešno so takšne postopke doslej zaključil v primerih družb Aktiva Invest (Aktiva Holdings, Nizozemska), Color (Helios), Gorenjski tisk (MSIN), Terme 3000 (Sava), Ilirija (Janez Rozman), Modra Linija Holding (FP), SCT (Delfi), SGP Kograd-Igem (Igem), Swaty (Avtotehna), Večer (Dober Večer), izplačilih iz naslova pravice manjšinskih delničarjev do izstopa iz družbe: AG (ETA Kamnik), Triglav Naložbe (Zavarovalnica Triglav), Turistično podjetje Portorož (Terme Čatež), Yulon (Aquafil, Italija) in Kemofarmacija (Celesio, Nemčija), ter Delničarskih sporazumov v primerih Alpetour Bandag, ETRA 33Farme IhanIBI, LIP Radomlje, Monter DravogradPekarna GrosupljeSCT StrojegradnjaVaris LendavaSiventVIPA Holding idr.


Sorodna sporočila:

TEKSTINA – VABILO iztisnjenim delničarjem k vključitvi v sodni postopek za določitev dodatne denarne odpravnine, ob sramotni bagateli, ki jim jo je namenil in sam-sebi sprejel glavni delničar SVILA IN, direktorja Simeona Špruka - Torek, 25.07.2017

TEKSTINA – po sramotni iztisnitvi delničarjev VZMD v sodni preizkus denarne odpravnine, nižje celo od čistega dobička preteklega leta - VABILO delničarjem k vključitvi v postopek - Sreda, 07.06.2017

TEKSTINA, LISCA – poslednji skupščini z iztisnitvijo malih delničarjev – VZMD v primeru Tekstine napovedal izpodbijanje in postopek sodne preveritve višine odpravnine - Ponedeljek, 27.03.2017


www.vzmd.si – več o VZMD – Vseslovensko združenje malih delničarjev

www.vzmd.tv in www.investo.tv – preko 300 video prispevkov

www.investo.si – več o programu Invest to Slovenia – investo.si

www.invest-to.net – več o mreži 70 nacionalnih organizacij delničarjev in investitorjev – invest-to.net

 

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items