Sinoči je bila v prostorih VZMD pred Poravnalnim odborom sklenjena poravnava v primeru preizkusa denarne odpravnine za 220 iztisnjenih malih delničarjev družbe HIT ALPINEA, d.d. Poleg Poravnalnega odbora v sestavi Prof. dr. Sergeje Slapničar, Prof. dr. Saše Preliča, Prof. dr. Aleša Berka, so poravnavo podpisali oz. prisostvovali še: s strani VZMD, mag. Kristjan Verbič in odvetnik Klemen Veršič, kot pooblaščenec predlagatelja, skupni zastopnik, odvetnik Aljoša Drobnič, ter Miha Uršič, vodja pravne službe družbe HIT, d.d., kot predstavnik nasprotnega udeleženca oz. glavnega delničarja.   

Še en primer preveritve primernosti denarne odpravnine, sprožen s strani VZMD, se tako zaključuje z uspešno poravnavo, ki sicer še ni pravnomočna, saj mora biti v prihodnjih dneh formalizirana še na Okrožnem sodišču v Kranju. Poravnava med drugim predvideva izplačilo dodatnih 1,12 € na delnico, k že prejetim 0,38 €, kolikor je glavni delničar HIT, d.d., Nova Gorica, sprejel na skupščini 27. decembra 2016 in kolikor so delničarji že prejeli ob iztisnitvi marca lani. Tako bodo iztisnjeni mali delničarji skupaj prejeli dodatnih 139.096,16 € dodatne denarne odpravnine, oz. še skoraj 3-kratnik že izplačane denarne odpravnine. 

Podpisnike Delničarskega sporazuma, na podlagi katerega je bil postopek tudi sprožen, bo VZMD o podrobnostih poravnave obvestil v prihajajočem mesecu oz. po pravnomočnosti poravnave ter prejemu dodatnih denarnih odpravnin.

Sicer VZMD podobne sodne postopke, predvsem v imenu iztisnjenih oz. razlaščenih malih delničarjev, vodi in sodeluje z ustrezno strokovno podporo še v primerihACH (Protej), Adria Airways (AA International Aviation Holding, Nemčija), Dana (Plasta), Dinos (Euro Trend), Herz (Herz Armaturen GmbH), HIT Alpinea (HIT), Jelovica (EBS GROUP), Metalka Commerce (Slaven Vuković, Hrvaška), Tekstina (Svila in), Trimo (European Architectural System, Luksemburg), Turboinštitut (Kolektor Group), Varstroj (OTC Daihen, Nemčija), itn. Uspešno so takšne postopke doslej zaključil v primerih družb Aktiva Invest (Aktiva Holdings, Nizozemska), Color (Helios), Gorenjski tisk (MSIN), Terme 3000 (Sava), Ilirija (Janez Rozman), Modra Linija Holding (FP), SCT (Delfi), SGP Kograd-Igem (Igem), Swaty (Avtotehna), Večer (Dober Večer), izplačilih iz naslova pravice manjšinskih delničarjev do izstopa iz družbe: AG (ETA Kamnik), Triglav Naložbe (Zavarovalnica Triglav), Turistično podjetje Portorož (Terme Čatež), Yulon (Aquafil, Italija) in Kemofarmacija (Celesio, Nemčija), ter Delničarskih sporazumov v primerih Alpetour Bandag, ETRA 33Farme IhanIBI, LIP Radomlje, Monter DravogradPekarna GrosupljeSCT StrojegradnjaVaris LendavaSiventVIPA Holding idr.


Sorodna sporočila:

HIT ALPINEA – pomemben napredek v pogajanjih z družbo HIT in sodnem postopku določitve dodatne denarne odpravnine iztisnjenim/razlaščenim malim delničarjem – VABILO k vključitvi v postopke - Torek, 16.01.2018

HIT ALPINEA – nadaljevanje postopka sodne preveritve prenizke denarne odpravnine 220 iztisnjenim delničarjem s predvidenim sestankom HIT in VZMD s Poravnalnim odborom – VABILO RAZLAŠČENIM DELNIČARJEM - Torek, 21.11.2017

ACH – sklenjen dogovor o izvensodni preveritvi primernosti denarne odpravnine – VABILO 251 delničarjem k vključitvi v postopek za dosego dodatne denarne odpravnine - Ponedeljek, 04.09.2017

HIT ALPINEA – še ena iztisnitev/razlastitev, tokrat 220 malih delničarjev – VABILO DELNIČARJEM - Sreda, 08.03.2017


www.vzmd.si – več o VZMD – Vseslovensko združenje malih delničarjev

www.vzmd.tv in www.investo.tv – preko 300 video prispevkov

www.investo.si – več o programu Invest to Slovenia – investo.si

www.invest-to.net – več o mreži 70 nacionalnih organizacij delničarjev in investitorjev – invest-to.net

 

 

 

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items